Českotřebovský deník 239/2010  (18.8.)                                 

České dráhy budou opravovat také  I. nástupiště českotřebovského nádraží.  Ještě před několika dny to tak nevypadalo. S nástupem nového ministra dopravy vnikla nová situace spojená zejména s tím, že ministr všechny probíhající investice zastavil. Zřejmě z opatrnosti se to týkalo i Českých drah, i když nejsou přímo státem řízenou organizací, ale  akciovou společností. Proto byla nějaký čas pozastavena i stavební akce na českotřebovském nádraží, byť se s ní počítalo, byl vybrán i dodavatel stavby, pardubická firma Chládek a Tintěra. Mezitím došlo k jednáním, také za účasti našeho starosty Jaroslava Zedníka. Výsledkem je, že stavba za cca 25 milionů dostala všechny potřebné povolovací podpisy a bude brzo zahájena. Je to akce, která navazuje na výstavbu dopravního terminálu, aby mohla být zahájena musí být  I. nástupiště uzavřeno a cestující budou vstupovat již přímo do haly nádraží přes plochu náměstí Jana Pernera.. Rekonstrukce I. nástupiště je důležitá akce, zlepší podmínky pro cestující veřejnost, podobně jako po rekonstrukci nástupiště druhého. Úprava I. nástupiště nemá nic společného s budoucí  rekonstrukci trasy koridoru v úseku "průjezd uzlem Česká Třebová", tato akce se bude dotýkat rekonstrukce průjezdných kolejí a III. a IV. nástupiště, případně i vybudování nástupiště pátého, které umožní průjezd osobním nádražím i z kolejí nyní určených pro dopravu nákladní a může tak zajistit funkčnost uzlu při mimořádných situacích.

Zimní stadion v České Třebové zahajuje provoz pro veřejnost                                                                                                  

První veřejné bruslení  bude zahájeno v sobotu  21. 8. 2010.  Poprvé si můžete přijít zabruslit od 17:00  do 18:15 hod. a potom ještě také v neděli 22. 8. 2010 13:00 až 14:30 hod. Další veřejné bruslení bude nyní o víkendech, přesný rozpis bude k dispozici na webové stránce www.zimak-trebova.cz .

Bezpečnost cestujících i vozidel na dopravním terminálu již nyní hlídá 15 funkčních kamer.  Kamery hlídají již vjezd do terminálu, závory na vjezd a výjezd, sektory parkování, schodiště a eskalátor, průchody a jedna kamera je také uvnitř haly nádraží. dispečink kamerového systému je na služebně městské policie, nahlížet do systému bude moci také operační pracovník Eko Bi, který má pracoviště přímo v podzemí. Pokud se dostane cestující do problémů jakéhokoliv druhu, může u výjezdu po stisknutí tlačítka obousměrně komunikovat (24 hodin denně) s dispečinkem městské policie, který mu poradí a jeho problém pomůže vyřešit.

Signál pro mobilní telefony bude i v podzemním parkovišti.  Díky spolupráci s operátorem T - Mobile se podařilo zajistit dosah signálu této sítě GSM i v podzemním parkovišti. Je to důležité jistě pro bezpečnost cestujících, ale i pro komunikaci posádky, která čeká na příjezd vlaku.

Pankový festival v Moravské Třebové  může přinést víkendové problémy i na českotřebovském nádraží.  Na akci se chystají nejen pořadatelé, ale České dráhy, protože jedna z hlavních přístupových cest vede po železnici z České Třebové a může se jednat až o tisíce fanoušků  této specifické hudby.  Chystá se také českotřebovská městská policie, která má za úkol udržet  návštěvníky festivalu na nádraží a nepustit je na právě dokončovaný terminál, kde by mohli ještě před jeho otevřením způsobit škody. Proto bude přístup na haly nádraží na plochu  terminálu zcela uzavřen, s otevřením se počítá nejdříve v příštím týdnu, nejlépe však paž po dokončení a odzkoušení všech elektronických informačních systémů.

Česká Třebová podpořila povodní postižené město Hrádek nad Nisou. Do tohoto města byla zaslána pomoc ve výši 40 tisíc korun, na které se podílelo polovinou město a polovinou městem řízené organizace. Obsah zásilky byl koordinován se starostou Hrádku nad Nisou Martinem Půtou.  Pomoc v Hrádku osobně předal starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník. (Hrádek nad Nisou má spolu s připojenými obcemi cca 7600 obyvatel)

V sobotu 11. září se uskuteční 42. ročník dálkového pochodu Lanškrounská kopa.  Přesné trasy a možnosti najdete na serveru Lanškrounska.  Podle informace pořadatelů povedou některé delší trasy také přes katastr  našeho města Česká Třebová. Součástí lanškrounské kopy je také bohatý kulturní program na  lanškounském náměstí.

Česká Třebová v třicátých letech - pohled z Jelenice