Českotřebovský deník 240/2010 (19.10)                                

Pěší zóna na Splavě bude ještě letos v I. etapě dokončena.

 Akce byla součástí městského rozpočtu na letošní rok.  Měla ji předcházet investiční akce firmy RWE, tedy plynáren, nakonec se jí podařilo zajistit na srpen. Pracovníci firmy Kubík zde nastoupili ovšem s 15ti denním zpožděním. Práce však postupují rychle a tak v závěru srpna bude moci nastoupit  firma Rydo, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele I. etapy akce. Výběrové řízení dopadlo dobře, díky soutěži dodavatelů se podařilo vysoutěžit poměrně neočekávaně nízkou cenu, i když byly dvě firmy z výběrového řízení vyloučeny, protože nerespektovaly, že se jedná pouze o realizaci I. etapy a poslaly nabídku na celou dvouetapovou akci. nabídka tedy neodpovídala zadání.  V této letošní I. etapě bude provedena především povrchová úprava budoucí pěší zóny,  vodní prvky a další doplňky  byly pak společně s částí přiléhající silnici I/14 zařazeny do II. etapy, která by podle předpokladu měla dále pokračovat v příštím roce. Věřím, že úpravě tohoto prostoru bude nakloněno i budoucí zastupitelstvo, jde přece o centrum města,  které bychom měli mít v pořádku.
 
Zimní stadion v České Třebové zahajuje provoz pro veřejnost                                                                                                  

První veřejné bruslení  bude zahájeno v sobotu  21. 8. 2010.  Poprvé si můžete přijít zabruslit od 17:00  do 18:15 hod. a potom ještě také v neděli 22. 8. 2010 13:00 až 14:30 hod. Další veřejné bruslení bude nyní o víkendech, přesný rozpis bude k dispozici na webové stránce www.zimak-trebova.cz
 
Parkování na dopravním terminálu nebude drahé.

 Rada města již jednala a schválila  ceny parkování na podzemním krytém parkovišti dopravního terminálu . ceny budou zveřejněny v nejbližší době, nyní ještě probíhají konzultace stanovených cen s orgány k tomu určenými,  ještě existuje případně malá možnost korekcí, proto se nezveřejňují. Ceny jsou určeny tak, že prvních 20 minut  od vjetí na parkoviště je zdarma, dále jsou určeny ceny za hodinu, dvě, až 4 hodiny, potom se cena nemění až do 12ti hodinového  parkování, což umožní zaparkovat a odjet  a večer se vrátit za velmi přijatelnou cenu  parkování.  další limity jsou pro parkování  na 18 hodin a 24 hodin. Zájemci si budou moci zakoupit také měsíční parkovací kartu, pololetní kartu a kartu celoroční, jejíž cena je stanovena opravdu výhodně - tak, že denní parking bude  o dost nižší než 20 Kč. Základní zásadou při stanovení cen za parkování bylo zajistit, aby terminál nedostal nálepku "drahý". To by nijak neprospělo jeho dalšímu využití. Jeho provozem skutečně vzniknou provozovateli náklady (osvětlení, dozor a dohled, ventilace, eskalátor, informační systém),  není však možné  parkování  zdražit tak, že by  nebyl využíván. Platit za parkování bude možné pomocí městské karty ale také hotovými penězi v automatických pokladnách při výjezdu z podzemí.
 
HLINÍKY PATŘILY COUNTRY MUZICE. 

Výtvarně i hudebně nadaní manželé ŠICHOVI byli hlavními organizátory 13. ročníku „COUNTRY VEČERA V HLINÍKÁCH“. Česká Třebová, proslavená po celé republice desítkami kapel nejrůznějšího zaměření, má vždy co nabídnout. Rovněž letošní program  byl velice pestrý a početní diváci ho přivítali s nadšením. Nebylo si kam sednout, nazděný byl i parket. Po půlnoci na pódiu excelovalo muzikantské seskupení z více měst „MODRÁ NOTA“, závěr podařeného večera patřil domácí formaci „SED“.   MR.  Fotografie:  MODRÁ NOTA + SED - Milan Richter)
 
Jednání o omezení negativních jevů v okolí diskotéky AUDIO.

 Na českotřebovské radnici se konalo jednání, které řešilo situaci, která se zde často opakuje zejména o pátečních a sobotních večerech a je spojena s narušováním veřejného pořádku. Jednání se zúčastnili zástupci městské policie,  právník MěÚ Mgr. Karel Honl, za vedení města Ing. Žáčková,  tajemnice MěÚ Věra Pirklová, majitel diskotéky Radek Motyčka a za stěžovatele  p. Holeček, majitel sousední ubytovny u bazénu. Bylo konstatováno, že městská policie je díky situaci v okolí diskotéky v uvedené dny  z velké části zaměřena právě na tuto oblast (zejména v letních měsících). Vzhledem ke konkurenčnímu boji mezi diskotékami a hernami na Parníku bylo zrušeno vstupné, návštěvníci mohou libovolně přecházet,  na parkovišti (soukromém pozemku přilehlém k diskotéce) se někdy baví až 100 lidí a už to samo přináší hluk, proti kterému se těžko zasahuje . Hudební produkce probíhá sice uvnitř odhlučněné budovy, ale hluk otevřenými dveřmi přesto někdy proniká i ven. Město může jen těžko bránit majiteli  diskotéky v podnikání, pan Motyčka s městem komunikuje a snaží se negativní jevy utlumit. Při žádné kontrole (a ty jsou zde opravdu časté) nebylo nikdy prokázáno nalévání alkoholických nápojů mladistvým. Někteří mladiství si však přináší alkohol zakoupený jinde a ukrývají ho po okolí. Tato místa jsou již známa a městská policie je ve spolupráci s majitelem diskotéky likviduje. Bylo domluveno, že pro omezení volného nekontrolovaného pohybu v obytné zóně Parnika (např. do Nerudovy ulice) bude vybudováno nové oplocení, díky kterému bude pohyb osob kontrolovanější a  možné negativní jevy budou snadněji likvidovány nebo omezeny. Dalším příspěvkem k omezení venkovního srocování davu v době nočního klidu by mělo být uzavření venkovního prodejního stánku, který dosud vlastně umožňoval i dlouhodobé působení návštěvníků diskotéky venku, což zvětšovalo i hlučnost v této oblasti. Majitel diskotéky chce sám mít (po stavebních úpravách) v pořádku i hlučnost vlastních (vnitřních) produkcí, proto požádá Hygienu o provedení hlukových měření.
Letos od července  zde byl na parkovišti klubu zahájen zkušební provoz letního kina, autokina. Projekce byly přijaty kladně, zejména mladší veřejností, taková možnost dosud v České Třebové nebyla. Intenzitu zvuku z málo výkonné aparatury (typu minivěže) nikdo nehodnotil jako nadlimitní, naopak  v době, kdy okolo projížděl vlak se zvuk vlastně nedal registrovat. Na hlučnost si stěžuje v podstatě jen majitel sousední ubytovny, jednou si dokonce na vyřešení pro něho neúnosné situace pozval Policii ČR. Ani ta se však nerozhodla produkci zrušit. K tomu by bylo třeba objektivní měření Hygieny, kterou by však musel žadatel zaplatit. Kontrolu hlasitosti v oblasti ubytovny provádělo opakovaně i město, nezjistilo problém. Jednání, uskutečněné na radnici dne 11. srpna ukázalo, že většina problémů je řešitelná osobním jednáním mezi dvěma sousedy, tedy majitelem diskotéky Radkem Motyčkou a majitelem ubytovny u bazénu p. Holečkem. (re)
 
ČESKOTŘEBOVSKÁ PATCHWORKOVÁ OLINKA.


Dva měsíce až do 29. srpna 2010 vystavovalo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí v zámeckých prostorách Hernychovy vily úžasné práce nesmírně trpělivých dam, které nejdříve všechny látky rozstříhají na malé kousíčky a potom vše  několik měsíců či let sešívají, pochopitelně nejlépe ručně…. Tato dámská zábavička k nám přišla  odkud jinak než  z Ameriky a největšího rozmachu dosahuje od roku 2003. Českotřebovský „PATCHWORK“ čítá pětadvacet slečen, dam i paní píchajících své obrazy na umělecké úrovni. V ústecké Hernychově vile je zastupovala OLINKA SMEKALOVÁ, na našem  snímku.                                     Foto: M. Richter
 
Lanškrounská kopa bude 11. září, trasy prochází také kolem České Třebové   informace turistů z Lanškrouna ZDE
 
Líbí se ti florbal? Přijď do OT!  FbK Orlicko Třebovsko přijímá nové členy 

Hraješ florbal ve škole a baví tě? Chceš ho začít hrát závodně a v ligových zápasech porážet hráče z okolních měst? Chceš ještě víc? Chceš porážet kluky a holky ze Slovenska, Finska, Švýcarska, Norska nebo Švédska. Pak je FbK OT to správné místo. Nejmladší družstva klubu vedou zkušení trenéři věnující se florbalu již jedno desetiletí. Nábor nových hráčů a hráček do všech družstev proběhne ve středu 8. září od 16:30 hodin ve sportovní hale ZŠ Nádražní v České Třebové.
Přijď se podívat na nejbližší trénink, kde ti trenér řekne další potřebné informace. Hlavně doma nesmíš nechat chuť do sportu. Jdeš přece hrát florbal - po 9 let nejrychleji rostoucí sport v České republice, který závodně provozuje již více než 35.000 hráčů a hráček.  Všechna družstva oddílu hrají dlouhodobé ligové soutěže, které začínají koncem září a vrcholí v dubnu. Kromě toho se hráči účastní také neligových turnajů, Mistrovství republiky a každoročně vyrážejí do Prahy, Liberce a Bratislavy na největší mezinárodní turnaje. Pokud máš nějaký dotaz, neboj se zeptat. Informace o náboru a další podrobnosti dostaneš na klubovém e-mailu sekretariát@fbkot.com nebo od slečny Drvoštěpové na telefonním čísle 775253775.   Více o našem klubu naleznete na našem webu www.fbkot.com
 
Pohled na Českou Třebovou - třicátá léta     


Už za dva dny vypukne na Zámečku u Rudoltic Knoflíkiáda, jejímž cílem je zápis do České knihy rekordů.

Podstatou rekordu je vytvořit co nejdelší návlek z knoflíků, navlečených naplocho na provázek. Had z knoflíků stejně velkých nebo větších než dvoukoruna neustále roste, podle středečních informací kastelánky Nového zámku Krasavy Šerkopové už měří 414,5 metru a je na něm 15 510 knoflíků. A navléká se dál.  Celková délka knoflíkového hada je ovšem velkou neznámou. Rozmotání celého knoflíkového návleku před věží, aby ho komisařka agentury Dobrý den mohla změřit, také nebude nic jednoduchého.

Krajem zřizované „základky“ v Pardubicích a Ústí nad Orlicí budou sloučeny

Pardubice - Pardubický kraj pokračuje v optimalizaci sítě krajem zřizovaných školských zařízení, základní školy fungující při nemocnicích a speciální základní školy v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí budou mít stejné vedení a administrativu.
Na základě návrhu, který dnes chválila krajská rada, by k 1. lednu 2011 mělo dojít ke sloučení Základní školy a Mateřské školy při Krajské nemocnici Pardubice se Základní školou a Praktickou školou Pardubice a Základní školy a Mateřské školy při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou Ústí nad Orlicí. Nástupnickou organizací bude v Pardubicích praktická škola, v Ústí nad Orlicí pak speciální základní škola, to však neznamená, že děti hospitalizované v krajských nemocnicích přijdou o možnost školní docházky.
“Školy v nemocnicích i nadále zůstanou, bduou mít pouze společné vedení a ekonomické agendy se školami, s nimiž budou sloučeny. Kraj prostřednictvím tohoto opatření ušetří finanční prostředky za dvě zrušená ředitelská místa a za vedení ekonomické administrativy, zvýší se i pružnost v oblasti zastupitelnosti pedagogů ve všech zainteresovaných zařízeních,” vysvětlila pohnutky kraje ke sloučení škol v Pardubicích a Ústí nad Orlicí krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. Aby tyto změny skutečně vstoupily v platnost, musí je ještě schválit Zastupitelstvo Pardubického kraje.