Českotřebovský deník  245/2010    (24.8.)                             

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku se uskuteční ve středu 25. srpna 2010 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti (1. patro) Městského úřadu Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.

Závěrečný Pekelný kilometr se koná ve středu 25. srpna podvečer v areálu Peklák. Termín byl posunut z původně ohlášeného termínu na víkend (28. srpna). V tomto termínu se běží důležitý závod (MS v běhu do vrchu v Polsku).

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM ČINNOSTI ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE V ČESKÉ TŘEBOVÉ  

Česká křesťanská akademie sdružuje občany, kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání.“  
(Ze stanov České křesťanské akademie)
Než se pustím do psaní, měl bych si možná odpovědět na jednu otázku. K čemu máme v České Třebové jakousi křesťanskou akademii? Koneckonců nedostatkem přednášek a jiných akcí naše město netrpí. Přiznávám se, že jsme o tom v místní skupině ani nevedli řeč. Mohu tedy odpovědět jen za sebe: Česká křesťanská akademie je tu proto, aby pomáhala kultivovat některé hodnoty. Pro toho, kdo se za křesťana nepovažuje, bych mohl použít slovo „tradice“. A skutečně, v průběhu roku jsme se často nořili do hodnot, které tu zanechali naši předkové, a ptali jsme se, co znamenají pro nás teď dnes.
S jistou nesmělostí jsme začali jen Procházkou po českotřebovském baroku (22.11.). Pod vedením Ludmily Marešové Kesselgruberové jsme se rozhlíželi po sochách, kterých si obvykle nevšímáme, a mohli jsme se naučit vnímat jejich poselství. Osudy některých soch (jejich stěhování, poškození) tak trochu vypovídaly
i o historii našeho vztahu k nim.
Velmi rád vzpomínám na přednášku Josefa Zemana Bezpečné a nebezpečné krize v manželství (11.1.). V průběhu večera přednášející několikrát použil spojení „kultivace nadání ke vztahovosti“ - mluvil totiž o tom, že na kvalitním vztahu se musí pracovat, že jde o úkol, nikoli o uspokojování potřeb.
Pro mě nepříliš atraktivní název Pragovkou na Haiti (16.2.) nakonec skrýval někdy i otřásající film o humanitární pomoci této zemi ještě před příchodem zemětřesení. Protože přišlo málo diváků, mohl se nám Petr Najman věnovat v téměř rodinné atmosféře. Ještě dnes nemohu uvěřit, že existuje země, kde nežijí téměř žádní staří lidé, kde je pro bezpečí dětí nezbytné, aby po celé dětství neopustily rodnou vesnici....
Přednášky Zdeňka Hűbnera Podoby zla v moderní historii (3.3.) jsem se bohužel nezúčastnil. Vzpomínám si ale, že jsem maličko namítal proti tématu. Chtěl jsem totiž, aby byla o podobách dobra. Nutno ale uznat, že ve 20.století se musí dobro hledat obtížně.
Vystoupení Jiřího Zajíce Politika v mediálním věku (12.4.) bylo pro naši skupinu bolestné – zúčastnila se jen hrstka návštěvníků. Přesto pro mě představovalo jeden
z vrcholů roku. Jiří Zajíc nás detailně seznamoval s pozadím některých mediálních kampaní. S hrůzou jsme museli konstatovat, že vidíme svět jen očima médií a že je téměř nemožné všechny jejich manipulace prohlédnout. Jiří Zajíc nás chvílemi až zkoušel, promítl nám některou starší televizní zprávu a ptal se, zdali jsme si všimli její skryté manipulace divákem.
Akademický rok jsme ukončili historickou exkurzí Po stopách piaristů (24.4.). Rozjeli jsme se do Litomyšle, kde na nás čekal historik Milan Skřivánek. Pod jeho vedením jsme prošli místy spojenými s působením méně známého Řádu zbožných škol. V budově gymnázia (dnes muzea) jsme se seznámili se vznikem řádu a s jeho příchodem do Litomyšle. Poté nám kastelánka Jana Sehnalová otevřela obrovský chrám Nalezení svatého Kříže. Když jsme hleděli na ruiny interiéru a poslouchali vyprávění o složitých cestách k jeho záchraně, přece jen se nám zdálo, že se přiblížil čas, kdy bude tento skvost zase opraven a sloužit veřejnosti. V bývalé piaristické koleji jsme s úžasem obdivovali téměř neznámou Očistcovou kapli. Po seznámení
s technikami restaurování památek jsme na faře vyslechli závěrečnou přednášku Milana Skřivánka o vědeckém přínosu piaristů. Nevím, s jakými pocity odjížděli ostatní, ale já jsem prožíval nostalgii – kdysi zde existovala skupina nadšenců, kteří si dali za cíl kultivovat mladé lidi k hlubokým hodnotám a jejichž dílo zůstalo téměř opuštěno.
Z tohoto strohého popisu jednotlivých akcí jen těžko poznáte ten nejdůležitější rys České křesťanské akademie – setkávání. V průběhu roku se nám přece jen postupně dařilo navazovat kontakty s různými církvemi v České Třebové. Doufáme, že v příštím roce už bude naše spolupráce těsnější. Snaha o kultivaci hodnot, jakými jsou zdravé mezilidské vztahy, úcta k minulosti, objevování krásy v umění, upřímné hledání pravdy nebo ochota pomáhat, to je cíl, který bezpochyby přesahuje hranice jedné církve, či dokonce hranice jednoho náboženství.
V České Třebové 24.srpna 2010
Jakub Brdíčko
Odkazy:
Stránky o místní skupině na webu římskokatolické farnosti:
Celostátní stránky ČKA: www.krestanskaakademie.cz
Emailová adresa českotřebovské místní skupiny: ckact@seznam.cz