Českotřebovský deník 253/2010 (31.8.)                                  
K problematice předvolební propagace  ve městě Česká Třebová a připojených obcích 

Rada města ve svému usnesení č.687 (dále je citováno) omezila volební strany  v České Třebové na umístění jednoho plakátu A2 na plakátnicích, podobně jako při minulých volbách. Omezení se mi zdá přísné, zvláště, jde-li o plakátování za úplatu. Kdyby se jednalo o prostor, který chce město poskytnout volebním stranám zdarma, pak si dovedu představit, že je toto přísné omezení na místě. Rozměr A2, neboli 4x A4, t.j. 420 x 595 mm, je totiž poměrně malý. Kandidátů je 27, plocha na jednoho vychází necelých 95 cm2 a to by tam nesměly být žádné nápisy. Cena plakátu + cena fotografií  = maličkost 8000 Kč a účinnost nijak velká. Dalších cca 1000 Kč stojí výlep. Zdvojnásobení plochy by cenu zvýšilo minimálně, ale celá práce by měla aspoň nějaký význam.Už se stalo,nic s tím nenaděláme. Volební strany již ale tisknou plakáty. Kdo dal dělat velikost A1, tak musí nyní udělat další plakát A2 a plakát tisknout znovu. Město zřejmě podle všeho neuvažuje o další dodatečné možnosti pro plakátování, na dalších "předvolebních" plochách, jako to bývá běžné  jinde. Těžko lze rozumět i poslední větě, která říká, že plakáty vylepené "na jiných místech" (bez dalšího upřesnění)  budou odstraněny. Může se přece jednat o soukromý majetek, o kterém nemá  město právo rozhodovat, také výlohy  prodejen.... Může se také jednat p tzv. "horizonty" či jiné plochy na městských sloupech veřejného osvětlení nebo typ tzv. "citylight". Jejich velikost je větší než A2. Sloupy VO jsou městským majetkem, ovšem s tím, že pro propagaci jsou pronajaty za veřejně neznámých podmínek i pohnutek soukromé firmě. Zde lze realizovat propagaci za další peníze, pokud tomu nechce poslední věta dále uvedeného usnesení zamezit. Jak je vidět, tak celá  předvolební propagace je koncipována tak, že nic není zadarmo, vše je za peníze.
K dále uvedenému  usnesení mám ještě jednu  připomínku. Eko Bi provozuje v podstatě dle jejich webové stránky 20 plakátnic ve městě. Jak se ale dostane volební propagace a tedy i informace do integrovaných obcí? Tam jsou také nějaké vývěsní plochy, zřejmě veřejné, ale kdo má právo na nich plakátovat? "plakáty na jiných místech budou odstraněny", se přece píše v usnesení rady města....  Jako by tedy byli občané v těchto  obcích odstaveni, pro ně nelze žádnou předvolební propagaci (legálně) udělat? 
Do roku 2002 Město vydávalo pro všechny domácnosti tzv. volební zpravodaj, kde měly volební strany možnost prezentovat své volební programy. Pro minulé volby to tak již nebylo, ale v Čt. zpravodaji jsem poskytoval dvě strany  každé volební straně zdarma podle zásady, že na základní propagaci mají volební strany právo zdarma. Podle současného trendu jako by to tak být nemělo.  Některé, (možná všechny) strany  (za další velké peníze) vydávají a budou  vydávat svoje letáky,  brožury či noviny a možná propagaci v Čt. zpravodaji nebudou potřebovat. Do voleb zbývá poslední říjnové vydání Českotřebovského zpravodaje, do voleb jde u nás šest volebních stran, bude šest kandidátek. Pro každou stranu jsem připraven (bude-li zájem) v rámci všeobecné informovanosti uvést seznam jejich kandidátů a případně další krátký text zdarma pouze do velikosti jedné stránky (nejlépe ve formátu pdf). Další plochu je třeba zaplatit jako inzerci. Také zveřejnění fotografií kandidátů (pokud o to bude zájem) je nutné realizovat jako inzerci, dá to totiž dost práce. Za základní informovanost to již nepovažuji.                                                                    Milan Mikolecký
 
Ještě cituji zmíněné usnesení rady města o vyhrazení předvolební  plochy pro lepení předvolebních plakátů:      
č. 687  Rada města bere na vědomí rozhodnutí starosty učiněné v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů před konáním voleb. Rada města souhlasí s tím, že plakáty kandidujících politických stran, politických hnutí a jejich koalic či sdružení nezávislých kandidátů budou vylepeny za úplatu na plakátnicích v majetku Města Česká Třebová v maximální velikosti formátu A2. Umísťovat plakáty na plakátnicích je oprávněn pouze správce těchto plakátnic, tj. společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Plakáty vylepené na jiných místech budou odstraněny.   (Zodpovídá: Ing. Pirklová)
 
K parkování v podzemním parkovišti terminálu 

Dobrý den,  měl bych úvahu o další možnosti jak nabídnou parkování v podzemních garážích nového terminálu. Jelikož lidé jezdí za prací a směnují (nejen zaměstnanci ČD), tak se nabízí varianta za 3000 Kč = předplatné "na půl roku (možnost parkovat 182 dní)" ale s variantou, že to může využít během všech 12 měsíců v roce. Doufám, že to třeba někoho zaujme?! S pozdravem Petr Beran
 
Ohlas na článek o terminálu a dalších věcech okolo

Vážený pane Gregare, s politováním ve vzájemném nesouhlasu bych zde rád vyjádřil pár věcí, jež byly obsaženy ve Vašem článku a s kterými nemohu souhlasit. Myslet si že otevření dopravního terminálu nemá nic společného s přáním častějšího intervalu zastavování vlaků vyšší třídy v naší železniční stanici, je dle mě myšlenka zcela mylná. Je potřeba si uvědomit že Česká Třebová coby spádová oblast východního cípu Pardubického kraje není žádným mýtem, nýbrž skutečným faktem. Každým si sám ve volných chvílích může přepočítat o kolik obyvatel se jedná, jisté však je, že se jedná o počet přesahující 100 000 obyvatel a to o několik tisíc.
Dále je třeba se zapřemýšlet a dle svého svědomí si odpovědět, kde v naší republice je momentálně takto špičkově vybavený terminál kde se"suchou" nohou můžete pohybovat mezi parkingem pro auta, autobusovým nádražím a nádraží vlakovém. Jediné místo v republice, které se může rovnat se zdejším nebojím se říci špičkovým terminálem, jež by nehrál druhé housle ani na německých drahách je možná snad jen Ostrava-Svinov, kde ovšem nepřejdete suchou nohou ani na autobusové nádraží, ani do parkovacího domu, jež je navíc dosti vzdálen, parkování není tak pohodlné a ceny jsou také podstatně vyšší. 
Dále jste ve svém článku porovnával možnosti cestování autem a vlakem. Občas mi přeci jen přijde že srovnávat tyto dva aspekty je téměř zavádějící.  Je třeba si uvědomit, že vlak vás vždy pohodlně doveze prakticky do centra města, čímž pro vás odpadají například zácpy na okrajích velkých měst, parkování, které mnohdy bývá zvláště ve větších městech dosti obtížné. A to nepočítám to, že české silnice jak je všeobecně známo nejsou zrovna v kdovíjak úchvatném stavu, dálniční síť prakticky ještě ani neexistuje a když už někde nějaká dálnice je tak je povětšinou v politováníhodném stavu.
Neznám zas tak moc lidí, kteří by si za tento cirkusový kousek ministerstva dopravy chtěly zaplatit částku, jež není zrovna nízká a každým rokem se zvyšuje, navíc doba je taková že se v nejbližší době asi jen tak něco nezmění. Ale to už jsem hodně odbočil.
Dále tu píšete že je potřeba co nejvíce otevřít dráhy konkurenčním dopravcům.  S tím by prakticky šlo souhlasit vyjma toho že máte více-méně na mysli především železniční koridory, jež jsou beze sporu nejvýdělečnější alternativou pro soukromé dopravce, ovšem je třeba si uvědomit, že české dráhy neprovozují pouze tyto vlaky ale spoustu a spoustu prodělečných regionálních tratí, jež dlouhodobě nepřispívají k dobrým výsledkům firmy, ale přesto se provozují, aby byli všechna místa republiky dobře dopravně obsloužena.
Pak přijde soukromý dopravce který možná nabídne větší komfort,ale bude jezdit jen po železničních koridorech a pomyslný černý Petr se pověsí na krk českým drahám, tedy nám všem daňovým poplatníkům coby z vlastnické struktury většinovým podílem státu.
Toto je ten hlavní problém proč se dlouho tak trochu bránilo soukromým dopravcům konkurovat českým drahám a kdo se nad tím zapřemýšlí tak musí uznat, že na tom něco je. Samozřejmě nemám konkrétně na myslím firmu Student Agency, která se svými vlaky RegioJet mělá zájem provozovat i některé, ale pouze některé regionální tratě, které by přeci jen mohli "nějakou tu korunu" vydělat.
Je to daleko složitější téma,než by se na první pohled mohlo zdát a nelze jej "rozseknout" pouhou domněnkou, jíž si někdo krátil dlouhý večer.  Abych to tedy celé shrnul, myslím že dopravní terminál v České Třebové je na špičkové úrovni, je umístěn v poměrně velké spádové oblasti, z které sem lidé skutečně jezdí (znám i případy, kdy autobusem či vlastním dopravním prostředkem míří na naše vlakové nádraží i lidé až z Dobrušky či Nového Města nad Metují,což už podle mě mluví za vše)...a že to nechtějí "chytré"hlavy v Praze stále pochopit?Inu jako kdybyste neznali onen stát ve státě jménem Praha... Ondřej Vavřín
 
Historická budova ústeckoorlického nádraží zachráněna - ohlasy 

1) Velký ohlas byl ve včerejší Mladé frontě DNES, která ovšem opět slučuje hrušky s jablky a hned se ptá na to kdo a kdy budovu opraví, jako by to měl přímo určit ministr kultury při  stanovení budovy kulturní památkou. Vše se bude nyní přece řešit, občanské sdružení svou práci nekončí a má velkou snahu budovu plně využít, hlavně pro SŽDC a ČD a jejich zázemí, také pro služby pro cestující.  nejlepší by bylo, kdyby budovu dostala do majetku s.o. SŽDC. Důležité je, že rozhodnutí o záchraně současně umožní velké úspory na celém projektu průjezdu nádražím Ústí nad Orlicí.  Původní projekt bude nyní přepracován a hledání úspor bude asi jistě velmi důležité.                                                                                                                                                                      (mm)
2)  To jsem moc ráda, je vidět, že když se někdo začne o věci zajímat, někdy se dá hodně změnit. Budu držet palce, Ať jste v jednání nadále úspěšní. Máte můj obdiv a díky za energii, kterou jste celému projektu věnovali a věnujete a doufám, že to ocení i jiní, než cestující. Přes Ústecké nádraží jsem cestovala ve svém mládí, když jsem dojížděla na gymnázium do Jevíčka a vůbec mám nádražní budovu spojenou nejen s láskami, které mi mávaly, ale i s cestováním a úžasnými zážitky. Díky, že Vám stála za to, ji zachránit, moc jste mě potěšili. S pozdravem                                                                                                                             B. Kalousková
3)  Vážený pane Kadrmane a ostatní, kteří se zasloužili o zachování této krásné budovy, velice Vás obdivuji a jsem neskutečně rád, že existují lidé, jako jste Vy. Jen díky Vám se daří zabránit aleposň nekterým neskutečným nenapravitelným prasárnám, které likvidují naše národní kulturní bohatsví. Moje díky jsou vřelé zejména kvůli tomu, že musíte bojovat s naprostou lidskou debilitou a ubohostí, jak jsem se přesvědčil zejména po přečtení diskuse u článku s anketou, na kterou jste zaslali upozornění. Je mi moc líto, že se mezi námi vyskytují v hojném počtu lidé, kteří se lidmi snad ani nedají nazvat. Jedná se spíše o osly, voly a jiná tažná zvířata.
                                                                                                                                             Jindřich Sládek Digitální svět s.r.o.
4)  Milý Martine, vážení a milí zachránci Staré dámy, blahopřeji Vám k nevšednímu úspěchu - k záchraně Staré dámy. Nejen já, stará dáma, Vám za to moc děkuji, ale věřím, že i potomci našich potomků, Vám budou za to poctivé snažení vděční. Jak praví staré moudré přísloví, "trpělivost růže přináší", v tomto případě  si zasloužíte plnou náruč těchto nádherných a pyšných květin.  A Stará dáma také! Za to, že tam tak dlouho vydržela - krásná, silná,  velká, vzdor na vzdory světu, na radost svým dětem, tak jako ta lípa naše slovanská.  S úctou a poděkováním,                                                                                                     Vaše Věra Čáslavská
5) Gratuluju k definitivní záchraně nádraží Ústí nad Orlicí. Vaše práce je patří k nejušlechtilejším činnostem pro duševní zdraví naší společnosti. Po proběhlých režimech v nás vznikla jistá apatie k sobě samým. Najevo to dáváme právě nezájmem mimo jiné ke kulturním památkám.  Tento Váš úspěch je úspěchem nás všech. Představte si, jaké množství různých lidí projede touto stanicí. Kolik se jich pozastaví a zamyslí nad existencí tak staré budovy a jejího provozu v trvání tolika časových údobí našeho národa. A nakonec kolik se jich zamyslí nad sebou samým a smyslem své činnosti ve společnosti. Takový vzniklý dojem jistě povede nejednoho jedince k zušlechtění sebe sama a tím i vlivu na své okolí. Děkujeme.                                                 Michalčák Jiří, Valašské Meziříčí.
Obyvatelé Pardubického kraje se ve sběru bílé techniky umístili na osmém místě                                   

Pardubice, 31. srpna 2010 – Každý obyvatel Pardubického kraje prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN za prvních šest měsíců letošního roku zrecykloval 1,25 kg elektrošrotu. Ve srovnání s ostatními regiony se tak kraj ve sběru bílé techniky umístil na osmém místě. Například v Plzeňském kraji, který se umístil na prvním místě, každý občan zrecykloval téměř 2 kg elektroodpadu. V celkovém objemu sesbíraného elektroodpadu Pardubický kraj skončil s přibližně 633 tunami bílé techniky na dvanáctém místě.  První příčku obsadil Středočeský kraj (1 606 tun), následovaný Prahou (1 499 tun) a Jihomoravským krajem (1 123 tun).
„Těší nás, že navzdory současné nelehké ekonomické situaci Češi ve sběru elektroodpadu nepolevili a vysloužilou elektroniku nadále recyklují,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, a dodává: „Pomáhají tak zejména životnímu prostředí. Největší podíl sesbíraného elektroodpadu tvoří již stabilně chladničky a mrazničky. Díky jejich recyklaci navíc předcházíme úniku nebezpečných látek do okolí. Problematické jsou především freony, které významně přispívají ke změnám klimatu.“ Recyklací se uspoří také značné množství energie, vzácných kovů i dalších nerostných surovin. Opětovně se dá využít až 90 procent hmotnosti elektrospotřebičů. „Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého,“ vysvětluje Tvrzník. Jenom v Pardubickém kraji tak recyklace vysloužilých elektrozařízení zabránila vzniku přibližně 950 tun oxidu uhličitého a ušetřila přes 3 700 MWh elektřiny, která by průměrné pračce vystačila na 5,5 milionu pracích cyklů.   
Celkem Češi v prvním pololetí odevzdali 12 067 tun elektroodpadu, z toho 7519 tun chladniček a mrazniček. Následovaly velké spotřebiče jako sporáky, pračky a myčky na nádobí o celkové hmotnosti 3581 tun. Ze sběrných košů navíc ELEKTROWIN získal téměř tisíc tun vysavačů, mixérů, holících strojků a dalších malých spotřebičů.  ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím 744 sběrných dvorů v 580 městech a obcích, počet provozoven posledních prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 93 % obyvatel ČR.  Zpětný odběr více než 87 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných vysloužilých elektrozařízení.                                                                                                                                    Elektrowin
 
TOP 09: Koaliční dohody se musí realizovat důsledně 

Předsednictvo TOP 09 se na svém pravidelném zasedání zabývalo aktuální politickou situací. K veřejně prezentovaným rozdílným stanoviskům předsedy vlády a některých ministrů za TOP 09 zaujalo následující stanovisko: Základní podmínkou naplňování společné odpovědnosti všech koaličních partnerů je důsledná realizace koaličních dohod a programového prohlášení vlády.
Proto předsednictvo TOP 09 přijímá usnesení:
a) Koaliční dokumenty jasně formulují dohodu, že koordinací evropské politiky bude pověřen předseda vlády a toto bude upraveno novelou Kompetenčního zákona. Proto předsednictvo TOP 09 odmítá realizovat tento návrh novelou Jednacího řádu Vlády ČR. Rovněž odmítá, aby příslušnými kompetencemi byl pověřen kdokoliv jiný než předseda vlády sám. Předsednictvo žádá předsedu TOP 09 a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, aby v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády předložil novelu kompetenčního zákona, ať již sám či ve spolupráci s předsedou vlády.
b) Vláda vycházela ze svého programového prohlášení, když dne 11. 8. 2010 svým usnesením č. 563 schválila návrh závazných ukazatelů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2011. Uložila při tom ministru financí do 31. 8. 2010 předložit vládní návrh o státním rozpočtu a do stejného data předložit nezbytné novely zákonů, vyhlášek a metodik, o které se bude tento návrh opírat. V rámci tohoto usnesení uložila ministru práce a sociálních věcí předložit rovněž do 31. 8. 2010 celkem deset legislativních novel, umožňujících realizovat nezbytné úspory ve státním rozpočtu. Mezi těmito novelami je i novela zákoníku práce. Předsednictvo TOP 09 konstatuje, že nabytí účinnosti těchto novel k 1. 1. 2011 je nezbytnou podmínkou jak řádného schválení státního rozpočtu, tak naplnění uzavřených koaličních dohod. Předsednictvo TOP 09 naléhavě žádá poslance a ministry své politické frakce, aby učinili vše pro naplnění těchto priorit programového prohlášení vlády a společného koaličního vládnutí.                                                 Předsednictvo TOP 09