CHL (City Hockey League) – 5. ročník                                 

O putovní pohár starosty města Česká Třebová     

  • Pořadatel: Hokejový oddíl Lokomotiva Česká Třebová
  • Místo konání: Zimní stadion Na Skalce Česká Třebová
  • Termín konání: od 27. září 2010 do 25. března 2011 

City Hockey league je amatérskou soutěží bezkontaktního ledního hokeje určenou pro hráče, kteří chtějí si chtějí zahrát pro radost s minimálním rizikem zranění. V soutěži nemohou hrát hráči mladší 17 let (hráči do 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů a s potvrzením od lékaře). Registrovaní hráči se nemohou soutěže zúčastnit (více viz bod 7D soutěžního řádu). Soutěže se mohou zúčastnit i dívky a ženy starší 17 let (všechny bez výjimky s potvrzením lékaře). Všichni účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí, což stvrzují podpisem na soupisce družstva CHL.

Základní informace 

Pátý ročník CHL, stále populárnější městské hokejové ligy, bude zahájen v pondělí 27. září. Organizátoři z hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová připravili řadu zajímavých novinek. „Systém soutěže bude letos tří- nebo čtyřkolový (podle počtu týmů). Soutěž bude rozdělena na 1., 2. a 3. ligu a bude využito pravidlo sestupu/postupu vždy jednoho týmu do nižší/vyšší ligy po každém kole. Klíčem pro základní rozdělení účastníků do 1., 2. a 3. ligy bude umístění týmů po play-off soutěže ročníku 2009/2010. Nově přihlášené týmy budou automaticky zařazeny do 3. ligy. Vše bude ještě upřesněno podle počtu přihlášených týmů.
Pro více informací si můžete stáhnout: „Pravidla CHL 2010.pdf“
Zde je dále ke stažení přihláška do soutěže spolu se soupiskou: „Přihláška_soupiska.xls“

Komunikace:    Komunikace probíhá zejména pomocí e-mailů s vedoucími týmů nebo v nutných případech telefonicky.

KONTAKTY:  mail: chlct@seznam.cz

Jan Hudik (602 166 861)
Filip Maršík (776 005 625)
Miroslav Klacl (606 617 081)