Ekobi zavádí nový odbavovací systém s městskou kartou

Od 1. října budeme v České Třebové používat novou “Městskou kartu”, kterou v rámci odbavovacího systému n-tree budeme používat pro vstup do krytého bazénu, na turniketech skiareálu Peklák a na zimním stadionu a také pro placení parkovného v podzemním parkovišti na náměstí Jana Pernera. Jde o nový druh čipové karty MIFARE (cena karty 100 Kč) nebo jednorázové karty s BAR kódem v plastovém nebo papírovém provedení.

PRODEJNÍ MÍSTA MĚSTSKÝCH KARET:
Pokladny na nádraží ČD,
Zimní stadion,
Krytý plavecký bazén
Skiareál Peklák (od začátku sezóny - 20.12. 2010).
Městská karta má nový design, po nabití obsahuje bodové konto. Základní poměr je stanoven 1 Kč = 1 bod. V závislosti na zvolené hodnotě slevy jednotlivých produktů dle ceníků středisek se může bodová hodnota změnit (viz tabulka).

Platnost bodového konta. Bodové konto je platné periodicky po dobu 2 let od data nákupu produktu. Platnost bodového konta se automaticky prodlužuje provedením dalšího nákupu bodů na dobu 2 let. Platnost bodového konta pro časové vstupy jednotlivých stře- disek se řídí ceníkem jednotlivých středisek, platnost tohoto časového pásma musí být vyznačena na pro- daném médii (příkladně jednorázová karta nese vždy informaci o době platnosti od - do). Zákazník bere na vědomí, že body jsou nevratné. Bodové konto je přímo spojeno s jednotlivým mediem.

Doplňování bodového konta. Bodové konto lze dobíjet body v každém okamžiku používání media. Doplnění bodového konta městské karty (a nákup karet) je možný na všech prodejních místech v provozní době jednotlivých středisek.
Identifikace medií / bodového konta. Identifikace čipový karet, jednorázových karet a bodových kont je provedena formou zaregistrování jedinečného číselného kódu při prodeji bodové karty. Zákazník bere na vědomí že v případě ztráty media není možné obnovit přístup k bodovému kontu, toto lze provést pouze po předložení pokladního dokladu o koupi daného produktu, proto provozovatel doporučuje úschovu pokladního dokladu. Při ztrátě bodové karty, nebo jejího znehodnocení je možné po předložení pokladního dokladu převedení konta na nové medium, za předpokladu zakoupení nové čipové karty. Ztracená čipová karta bude po převedení bodového konta na jiné medium zablokována. Provozovatel systému společnost Eko Bi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za náklady spojené se ztrátou media.

Systém ceníků. Společnost Eko Bi s.r.o. stanovuje systém ceníků v následující podobě. Ceník městské karty je platný pro všechna střediska. Dále jsou stanoveny ceníky pro jednotlivá střediska (krytý bazén, zimní stadion, skiareál Peklák, podzemní parkoviště na dopravním terminálu)

Systém bonusů. Systém bonusů je řešen formou procentní slevy při prodeji jednotlivých produktů. (příklad: Při zakoupení 100 b = 100,- Kč (sleva 0% ) ale při zakoupení 1000 b = 900,- Kč (sleva 10%). Bonusy jsou přehledně uvedeny v tabulce na další straně 13.
Způsob platby Platby jsou přijímány zásadně v hotovosti, vyjma případů použití šeků k platbě.

Přehled bonusů:

Platnost systému. Zahájení provozu Městské karty je stanoveno na 1. 10. 2010.
Nevyčerpaná bodová konta sna starých kartách z loňské sezóny 2009/2010. Nevyčerpaná konta je možné nárokovat v provozní době pouze na střediscích KPB a to od 15. 10. do 10. 12. 2010, od 20. 12. 2010 do 31. 3. 2011 bude tato služba převedena na Skiareál Peklák. Převod na novou provede pokladní na počkání, novou kartu bude nutné za 100 Kč zakoupit. Nevyčerpané bodové konto je možné nárokovat pouze do 31. 3. 2011. 

Permanentky KPB. Již prodané a platné permanentky přijme pokladní KPB od zákazníka. Po zjištění stavu útržků zaregistruje potřebný počet bodů na bodové konto a poté vydá zákazníkovi jednorázovou kartu s potřebným záznamem, která je platná pouze v KPB. Samostatné útržky není možné uplatnit, pro výměnu za jednorázovou kartu, vždy musí útržky obsahovat textovou část permanentky. Termín ukončení výměny permanentek za jednorázové karty není stanoven, bude uveden na webu společnosti Eko Bi s.r.o. s dostatečným předstihem.

Platnost čipových karet. Čipové karty vydávané do současnosti jsou pro nový systém neplatné. Na výdejních místech bude provedena vždy při prodeji bodového konta výměna čipové karty za nový typ.

Platnost čipové karty pro multifunkční terminál.
Pro povolení vjezdu do multifunkčního terminálu s využitím městské karty je stanoven limit 100b, v případě nižšího počtu bodů je nutné využít náhradního odbavovacího systému.

Kde zakoupit karty pro dlouhodobé parkování? Na všech prodejních místech, zejména v pokladnách na vlakovém nádraží.
Máte-li na kartě méně než 100 bodů, můžete vjet do podzemí? Můžete, ale bez využití městské karty, při výjezdu budete platit hotově,

Zpracoval Zdeněk Řehák, ved. divize sport

Ceník parkovného na terminálu: