KOALICE VE MĚSTĚ? SPOLUPRÁCE, NIKOLIV DIKTÁT          

Konec každého volebního období vede k bilancování činnosti a hodnocení úspěchů či neúspěchů samosprávy města. Kolegové z Občanské demokratické strany takové hodnocení provedli ze svého úhlu pohledu. Myslím, že je vhodná příležitost k tomu, aby koaliční spolupráci za roky 2006 – 2010 na českotřebovské radnici zhodnotila také další koaliční strana, a to Česká strana sociálně demokratická.
V uplynulém volebním období byla uzavřena v našem městě smlouva o spolupráci mezi čtyřmi politickými subjekty, a to Nestraníky, ODS, ČSSD a KDU ČSL. Rozložení sil v zastupitelstvu města odpovídalo výsledkům voleb, kdy Nestraníci obdrželi jedenáct mandátů, ODS a ČSSD po čtyřech a dva mandáty připadly lidovcům. V radě města mělo polické hnutí Nestraníci většinu pěti členů rady, dva členové byli z řad ODS, po jednom členovi byla zastoupena sociální demokracie a lidovci. Přestože Nestraníci vyhráli volby, tato tzv. široká koalice vznikla zejména proto, aby byly zajištěny politické kontakty na kraj, jednotlivá ministerstva a další orgány, které rozhodují o poskytování dotací, příspěvků a grantů. Nebudu se podrobně zabývat podílem jednotlivých subjektů na pomoci při získávání prostředků pro naše město. Každý, kdo sledoval sdělovací prostředky po celé 4 roky, si jistě udělá obrázek o činnosti politických subjektů v této oblasti.  Myslím, že sociální demokracie svoji úlohu splnila ať ve vztahu k prostředkům státu (několikeré dotace na výstavbu zimního stadionu, rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Nádražní apod.), tak ke grantům Pardubického kraje. Obdobně politici za ČSSD podporovali výstavbu dopravního terminálu od vzniku myšlenky realizovat tuto stavbu. Opakovaná návštěva hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka je toho důkazem.
Přestože minulé komunální volby skončily výrazným vítězstvím politického hnutí Nestraníci,  hlasy zastupitelů za ČSSD  bylo dostatečně  slyšet v orgánech města. Každé rozhodnutí totiž podléhá schválení kolektivními orgány, kde se diskutují často odlišné názory. Samospráva města není firma, kde by rozhodoval jednotlivec, ale předpokládá širokou shodu zvolených zástupců občanů, mezi nimiž není vztah nadřízenosti a podřízenosti, ale vztah spolupráce. Bylo by chybou, kdybychom k  zastupitelské demokracii přistupovali direktivním způsobem. Na druhé straně je třeba dát jasnou vizi a směr pro rozvoj České Třebové. Jsem přesvědčený, že v tomto smyslu koalice odvedla kus práce.
Pro další období stojíme před strategickým rozhodnutím jak dál, zejména v investiční oblasti. Nápadů je hodně, peněz bude málo. Musíme vycházet z možností města, které jsou mnohem menší, než tomu bylo v uplynulých osmi letech. Strategický plán z roku 2002 byl z velké části splněn. Aby byla investiční politika města promyšlená, je nezbytně nutné aktualizovat případně nově vypracovat strategické dokumenty, které by nám pomohly vyřešit současné problémy České Třebové. Nebylo by nic horšího, než realizovat nahodilé nebo zbytné projekty, které příkladně nepomohou vyřešit dlouhodobě klesající počet obyvatel našeho města. Sociální demokraté mají připraven podrobný program pro jednotlivé oblasti, který bude představen v měsíci září 2010. Věřím, že příští politická reprezentace, ať bude ve vedení města kdokoliv, naváže na činnost současné samosprávy.

 

                                                                                 JUDr. Martin Netolický,  člen Zastupitelstva města Česká Třebová