Městské muzeum Vás zve v září  na tyto akce                      

 
SEMINÁŘ

Městské muzeum Česká Třebová  a EK Amikeco Česká Třebová
Vás srdečně zvou k účasti na semináři
ÚLOHA ESPERANTA V MODERNÍM SVĚTĚ
Seminář se uskuteční v pátek 17. září 2010 v malém sále Kulturního centra Česká Třebová od 16 hodin
Program:
Zahájení
M. Malovec (CZ):               Historie mezinárodního jazyka esperanto a současný stav E-hnutí ve světě
Dr. P. Chrdle (CZ):             Úloha esperanta v moderním světě
J. Niemann (DK):                Esperanto a železničáři
Ing. L. Kovář (CZ):             Esperantský kroužek Amikeco Česká Třebová
Dr. H. Hoffmann (DE):        Aplikace esperanta v odborné terminologii
 
Přednášky budou tlumočeny z esperanta do českého jazyka.  Vstup volný
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka
 
VÝSTAVA

Při příležitosti zprovoznění multifunkčního dopravního terminálu  si Vás dovolujeme pozvat na výstavu
Proměny českotřebovského nádraží a okolí v toku času
Výstava bude  zahájena  14. září 2010 v 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová, úvodní slovo pronese starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník
Výstava potrvá do 30. září 2010   Otevřeno denně mimo pondělí 9-12 a 14-17 hodin
 
POZVÁNKA DO KOZLOVA

Zveme Vás též do Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově
Otevřeno: září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin.
Objednávky větších skupin a další informace na adrese www.mmct.cz nebo na tel. 465534516.