Průjezd ústeckým nádražím: O politice destrukce           

Oficiální vyjádření SŽDC k variantám zprůjezdnění hlavního vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí bylo zveřejněno v médiích 6. 8. 2010. Občanské sdružení usilující už dva roky o racionální nakládání s penězi na investici jej může směle podepsat.
OS nikdy nebylo účastníkem řízení, které v kauze probíhalo. Proto musí znovu odmítnout podpásová tvrzení starosty Peška o přímém negativním vlivu Sdružení na počátek stavby. Jediná role petice podepsané tisícovkami lidí se svobodným a odpovědným uvažováním tkvěla v tom, že pomohla památkářům, kteří se nechali obelstít politikou cíleného chátrání vlastníka nádražní budovy, ČD, znovuvstoupit do hry.
Je mimořádně smutné, že zákulisní tlaky zájmových lobby se mj. projevily ve zdržení nápravy stavu nejméně čtyřnásobným odvoláním proti verdiktu ministra kultury. Procedura se pod kuratelou rozkladové komise MK musela vždy od nuly v patřičných lhůtách opakovat.
Z nejčerstvějších vystoupení starosty Richarda Peška (ODS) zcela nepokrytě vyplývá, že to poslední, o co mu jde, je moderní železnice, atraktivita regionu a jeho zpřístupnění stále většímu počtu dálkových cestujících.
Po vzoru svého švagra, v posledních parlamentních volbách neúspěšného kandidáta ODS do Parlamentu ČR, Jiřího Čepelky, který coby starosta před lety uspěl se stavbou mostu v Hylvátech metodou vydírání vůči státu pohrůžkou blokace stavby jiného úseku koridoru, činí teď Richard Pešek totéž s nádražím, resp. s uměle vyvolanými přídatnými stavbami.
Dokonce ve své bohorovnosti a pocitu, že je „doma“ neomezeným rozhodovatelem ve všem, veřejně staví na odiv, že on jako představitel samosprávy se bude snažit ovlivnit nezávislý stavební úřad, aby nevydal k šetrné variantě SŽDC povolení ke stavbě. Jsme ještě právním státem? Kdo v realitě blokuje prosperitu a dobrou pověst Ústí?
Kdo od dob návštěvy nádraží někdejším ministrem dopravy Bendlem předvádí názorové veletoče a vodí své občany za nos? Je hlavním cílem zviditelnění při co největším počtu přestřihávání pásek u stavebních zmetků?
Jsou ještě pod tlakem lokálního „brain-washingu“ schopni si takovéto otázky soudní lidé položit? Budou členové nové vlády tuto politiku destrukce přecházet jako tomu bylo dříve? Výhružky obstrukcemi navíc vedou jednání do slepé uličky a ničí pověst města.
 
Prof. JIŘÍ SUCHOMEL, proděkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
Doc. OLGA SOMMEROVÁ, filmová dokumentaristka
Ještě na téma stavební zmetky.

Článek představitelů OS Nádraží nedáme píše o stavebních zmetcích. V této souvislosti  bych se vrátil k případu "přemostění železniční  trati v Hylvátech.  Není to zmetek v tom smyslu, že by šlo o stavbu špatně provedenou. Ale v souvislosti se současným dopravním řešením  sousedící křižovatky se silnicí I/315 na Lanškroun to zmetek je. Zatímco  k málo významnému přemostění do Hylvát místní komunikací (kterou zaplatit  ze 100% stát) vedou masivní a málo používané odbočovací pruhy, tak 100 metrů vzdálená křižovatka silnice I. a II. třídy, místo častých a nebezpečných nehod zůstala beze změny. Zbytečně se vyhodily peníze na málo důležitou věc, aby tak potřebnější se vůbec nerealizovala.  Asi tak nějak se má zřejmě postupovat při řešení "průjezdu železničního uzlu Ústí n. O. Odhodí se šetrné varianty jen  účelově, aby se vyřešil nějaký lokální městský problém (za státní či evropské peníze) a přitom se "jen tak mimochodem" zbourá historická nádražní budova = kulturní památka. A město ve spojení s dinosaury na ČD vehementně brání tomu, aby byla za kulturní památku prohlášena. Už tím zdrželi celé řešení problému téměř o jeden rok.