Už ožívají obchody,  tryskají vodotrysky                               
Mladá fronta dnes přináší dnes 12. 8. velký článek o tom, jak se před volbami předávají velká díla a přemítá nad že se tím snad radnice v řadě měst kraje "nedovoleně" prezentují.  Nevím proč by tomu tak být nemělo. V některých městech skutečně radniční prezentace udělaly spoustu práce a vytvořily dílo, se kterým se právem chlubí.  Ať jde o stadion ve Svitavách nebo dopravní terminál v České Třebové. Kdo jiný by měl být hrdý na dokončené dílo než ti, kteří se téměř denně starali o to, aby to dobře dopadlo?  Vždyť to také mohlo dopadnout jinak, dodavatel nemusel akci dokončit včas, mohly vzniknou problémy s geologicky nestabilním podložím, firma třeba mohla v době krize zkrachovat, mohl vzniknout problém s dofinancováním desítek milionů korun v době krize a poklesu daňových příjmů atd...  Také s  vytvořeným dílem se nemusí všichni ztotožnit.  To lze říci např. o ústeckoorlické Kociánce, která je také takovým maxidílem, leč extravagantním a většinově nepřijatým. Také u nás je  jistě dost lidí, kteří bručí nad tím, že v podzemí budou muset za parkování platit. Jenže provoz podzemí něco stojí, je tam osvětlení, ventilace, bezpečnostní a orientační systém, eskalátory. To všechno má své provozní náklady a z rozpočtu města na to přispívat nikdo nebude.  Dokončení díla je úspěch pro celé zastupitelstvo, nelze si z toho vybírat a dávat zásluhy jen jednomu jedinému, i když se samozřejmě mnozí jen "vezli". Je třeba také napsat, že zajistit dobrý výsledek byl v popisu práce radniční reprezentace a pokud  dnes můžeme předávat a slavit, je to významná událost pro celé město a příležitost pro pochvalu.

Vyřešili jsme vzájemnou návaznost  automobilové, autobusové a vlakové dopravy a teď už bude před námi jen to dobře využít, aby terminál sloužil. Nejen pro město, ale také pro širší okolí. Bezručovo - za pár dní Pernerovo náměstí zcela změnilo svou tvář, i když okolní budovy jsou tytéž jako před rokem. Právě v den otevření dopravního Terminálu Jana Pernera - 15. září - bude ve výstavní síni Kulturního centra otevřena výstava, kde budeme moci vidět, jak se Bezručovo náměstí měnilo v průběhu let. Současné řešení předbíhá dobu a podobné nemají ani v Pardubicích nebo Hradci Králové, snad v Olomouci. je důstojným vstupem do města.  Velkým kladem celé akce, kterou lze skutečně připsat k dobru především starostovi města Jaroslavu Zedníkovi je to, že se mu podařilo zkoordinovat práce na stavbě terminálu s rekonstrukcemi pláště  většiny okolních budov. Po již dříve provedení nové fasádě hotelu Padevět, který je i nyní důstojným solitérem severního konce náměstí se naprosto změnila budova ČD Cargo, dělá opravdu vynikající dojem a myslím, že by měla být navržena do soutěže "Fasáda roku". Neméně významné je to, že po 15 letech dostala taky nový kvalitní kabát budova českotřebovského vlakového nádraží, která svítí oranžovou barvou do daleka.  Rekonstrukcí pláště prochází také železniční poliklinika, ke které vede z terminálu také zajímavé schodiště a tím ji přibližuje a zapojuje do dění dole na náměstí.  Zbývá budova pošty, který by novou fasádu potřebovala jako sůl. Je to vlastně přislíbeno, jenže Česká pošta jako by nevěděla kudy kam, a tak  práce zatím neprobíhají, věřme že na ně taky brzo dojde.  Okolí náměstí se bude měnit i nadále, na rohu Pernerova náměstí a ulice Komenského vznikne např. multifunkční dům, ve kterém budou dole obchody, nahoře kanceláře a byty a tím se zacelí proluka, která si o to přímo říká. Je přece na velmi vhodném místě.  Pernerovo náměstí dostane ještě svou druhou sochu a bude prakticky kompletní. Už dnes moc práce neschází, prakticky hotov je i orientační systém. Pak se odstraní plůtky a budeme chodit na nádraží přímo hlavním vchodem jako dřív a za nějaký čas nám ani nepřijde že to  bylo dříve jinak.  Ovšem nádražní. budova přece jen zůstává ze strany od města  zakryta ocelovou a skleněnou konstrukcí a trochu  zde pak zanikají i některé jinak architektonicky jistě zajímavé  prvky.  Věřím, že se najdeme nějaká správná místa pro fotografování, budou to nové pohledy, které jsme zatím nikde na fotografiích neměli. (mm)