Prázdninové radovánky v Borku                         


Poslední prázdninový víkend a celé pondělí měly děti z Borku o zábavu postaráno. Početná skupina skautek a skautů z celé ČR připravila bohatý program.(www.gewiki.cz)
Celé  tři dny se věnovali dětem přímo na sídlišti a v okolí ZŠ praktické Česká Třebová. Podíl na organizaci mělo o.s. Naděje Česká Třebová. Závodilo se, soutěžilo, nechyběl ani táborák. Děti si mohly procvičit spoustu praktických dovedností a  smysluplně strávit volný čas, kterého mívají  nadbytek.
Potěšil i zájem dospělých, snad omluví mokré a  umazané oblečení například z igelitové klouzačky a jiných stanovišť. Prázdninová akce proběhla v přátelském duchu, děti byly nadšené a vděčné. Prázdninové hrátky byly zakončeny průvodem s maskami a hudbou.
Vyslovuji tímto dík skautům, kteří ve skromných  podmínkách  a s minimálními prostředky přispěli k tomu, aby svět byl zase o něco hezčí.                                                                                                     Iva Fikejsová, ředitelka ZŠ praktické Česká Třebová