6. ročník Varhanního festivalu Zdeňka  Pololáníka, Česká Třebová 2010          

 Program festivalu
 
1. října 2010, kostel s. Jakuba v 19.00 hod
          Hana Bartošová
 
8. října 2010, kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
MMag. Klaus Sonnleitner CanReg
Stiftsorganist und Gastmeister St. Florian  (Rakousko)

 

15. října 2010, rotunda sv. Kateřiny v 19,00 hodin
         Trio od sv. Jakuba (Brno)
         Milan Říhák - tenor
         Karel Plocek - viola
         Martin Jakubíček – varhany
 
22. října 2010, kostel sv. Jakuba v 19,00 hodin
          Barbora Scholleová
          Pavel Svoboda   AMU Praha

 

Představujeme interprety a jejich programy                                                                                                                              

Zahajovací koncert 1. října 2010 - kostel sv. Jakuba                                                                                                                

Hana Bartošová studovala hru na varhany na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Veselé. V době studií se úspěšně zúčastnila mnoha národních a mezinárodních soutěží, na nichž získala četná ocenění. Své vzdělání dále rozšiřovala na mistrovských interpretačních kurzech pod vedením význačných světových varhaníků a pedagogů. V belgickém Mechelenu studovala pod vedením Flora Peeterse jeho skladby a dílo Cesara Francka, interpretací staré italské hudby se zabývala u Luigi Celeghina z Říma, na dílo J.S.Bacha se specializovala u Michaela Schneidera a francouzské literatuře se věnovala pod vedením Gastona Litaize. Ve svém rozsáhlém repertoáru věnuje zvýšenou pozornost české hudbě od baroka (i na historických nástrojích), přes romantismus až po hudbu soudobou a premiérovala skladby současných brněnských autorů jako Vladimíra Wernera, Františka Emmerta, Zdeňka Pololáníka, Milana Slimáčka aj. Věnuje se též pedagogické činnosti (Konzervatoř v Brně, Masarykova universita v Brně, Umělecká škola J. Kvapila a gymnázium v Brně), zasedá v soutěžních porotách a její žáci se pravidelně umísťují na čelních místech v soutěžích. Opakovaně vystupuje na koncertech a prestižních festivalech doma i v zahraničí (Rakousko, Itálie, Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Slovinsko, Polsko, Slovensko, Rusko, Irsko, Chorvatsko,aj.). Za zmínku stojí koncertování na 25. ročníku varhanního festivalu v Sant Elpidio pod záštitou Enio Moricone, reprezentování České republiky na Bachovském festivalu v italské Lecce nebo ve filharmonickém cyklu v ruské Samaře, účinkování na Dnech české kultury ve francouzské Nancy a vystupování v největších evropských katedrálách. Spolupracuje s různými sólisty , např. s houslovým virtuózem Františkem Novotným, sólistkou Státní opery v Praze Veronikou Hajnovou, sopranistkou Irenou Troupovou-Wilke a také se svojí dcerou Ivou, nadanou koncertní pianistkou. Významná je i spolupráce s brněnským dětským pěveckým sborem Primavera, se kterým vydala společná CD. Natáčí snímky pro rozhlas a televizi a publikuje články v hudebních časopisech. V současné době působí jako umělecká ředitelka a dramaturgyně Brněnského varhanního festivalu..
Hana Bartošová – varhany
Program:
Petr Eben (1929–2007)                        Prolog  
                                                              z cyklu Labyrint světa a ráj srdce   
Jan Zach (1699–1773)                          Preludium a fuga c moll
                                                               na Kyrie Orbis factor
Jan Křtitel Kuchař (1751–1829)            Partita C dur                                                                          
Josef Seger (1716 – 1782)                   Toccata and Fuge C major
Josef  Klička (1855–1937)                   Fantazie č. 2 pro varhany
                                                             na motivy symfonické básně Vyšehrad                              
                                                             od Bedřicha Smetany      
Vítězslav Novák (1870–1949)             Preludium na valašskou lidovou píseň
Bohuslav Martinů ( 1890–1959)           Vigilie
Zdeněk Pololáník (1935)                      Pastorale,  Pianto e  Esultazio
 
Klaus Sonnleitner, St. Florian/Austria - 2. koncert v pátek 8. října 2010  - kostel sv. Jakuba                                                

Program:
Pedro de Araújo                                Batalha de 6. Tom
17. Jh.                                                                                                                      
Johann Ludwig Krebs                                   Fantasia à gusto italiano
1713 – 1780                                                                                                            
Justinus Heinrich Knecht                   Handstück im galanten Stil
1752 – 1817                                                                                                            
Zdenĕk Pololáník                               Burlesca
1935
Jean Françaix                                     „Suite Carmelite”:
1912 – 1997                                       + Sœur Blanche
                                                           + Mère Marie de L’incarnation
                                                           + Sœur Anne de la Croix
                                                           + Sœur Constance
                                                           + Sœur Mathilde
                                                           + Mère Marie de Saint-Augustin                  
Franz Liszt                                         „Evocation à la Chapelle Sixtine“ - Miserere (Allegri),
1811 – 1886                                       Ave verum (Mozart)                                      16’
Alexandre Guilmant                          „Marche élégiaque” op. 74/1                        
1837 – 1911                                                                                                            
Henri Mulet                                       Carillon-Sortie
1878 – 1967   
 
Klaus Sonnleitner
Klaus Sonnleitner se narodil v roce 1970 v hornorakouském Bad Ischlu. Své hudební vzdělání získal na Akademii muzických a dramatických umění Mozarteum v Salcburku (Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg). Zde studoval varhany pod vedením Elisabeth Ullmann, dále katolickou chrámovou hudbu (výuka jednotlivých předmětů: dirigování - Albert Anglberger a Hans-Joachim Rotzsch, zpěv - Judith Barta, chrámová skladba - Wolfgang Sauseng, varhanní improvizace - Wolfgang Kreuzhuber), cembalo u Lieselotte Brändle a instrumentální pedagogiku. Po ukončení hudebních studií s vyznamenáním v roce 1995 mu byl propůjčen akademický titul Magister artium a rakouské Ministerstvo vědy a umění mu za vynikající výsledky udělilo čestné uznání.
V letech 1990 až 1995 vyučoval hru na varhany a klavír na Zemských hudebních školách Gmunden a Bad Ischl. Svůj zájem o interpretaci staré hudby varhaník prohluboval v rámci četných mistrovských kurzů, byl ale také účastníkem mnohých hudebních soutěží.
Od roku 1995 začal studovat teologii v Linci a po dokončení univerzitního studia v roce 2001 mu byl propůjčen akademický titul Magister theologiae. Již v roce 1997 vstoupil do kláštera St. Florian a stal se tak členem Řádu premonstrátských kanovníků. V roce 2002 mu bylo uděleno kněžské svěcení a následně pastoračně působil na klášterních farách Attnang a Vöcklabruck.
Od roku 2006 zastává místo varhaníka proboštského chrámu St. Florian, v klášteře má dále na starosti hostitelskou organizaci a je také kaplanem klášterní fary Ebelsberg. Tento úspěšný interpret hudebních děl je rovněž vyhledávaným odborným poradcem při stavbách varhanních nástrojů. Věnuje se i koncertní činnosti a jeho koncerty můžete slyšet na četných rozhlasových nahrávkách nebo CD.
 
Pátek 15. 10. 2010 - románská rotunda sv. Kateřiny                                                                                                                 

Milan Řihák - zpěv
Se narodil v roce 1965. Klasický zpěv vystudoval na brněnské konzervatoři a pražské AMU. Po absolutoriu debutoval ve stěžejních rolích v muzikálu My Fair Lady v brněnském Janáčkově divadle a v muzikálovém pásmu – Musical – Superstar. Odtud byl vybrán a obsazen do prestižní role Mariuse v prvním pražském nastudování slavných Bídníků. Hostoval v Karlínském divadle a plzeňské operetě. V současnosti účinkuje opět v Brně a pedagogicky působí na církevní škole v Kroměříži. Jeho hlasová i interpretační universalita mu umožňuje uplatnit se i v jiných hudebních žánrech.  Nazpíval např. značné množství tendenčních písní s předními brněnskými orchestry. Dominantním naplněním jeho tvůrčí činnosti však stále zůstává romantická chrámová hudba, na jejím poli se stal uznávanou osobností.  

 

Karel Plocek - viola
Narozen v roce 1966, studoval hru na violu na brněnské konzervatoři a dále na JAMU /abs.1992/. Již během studií působil v řadě komorních souborů /Telemann baroque collegium, smyčcové orchestry/.  Od roku 1991 je předním členem Státní filharmonii Brno. Věnuje se též soustředěně interpretací soudobé české tvorby, některé skladby významných autorů též premiéroval /Petr Eben, Jan Novák/. Pedagogicky působí na Konzervatoři v Brně.  V posledních pěti letech se intenzivně věnuje práci v malých komorních souborech s nimiž koncertuje doma i v zahraničí. Nepřehlédnutelná je i jeho spolupráce s Českým rozhlasem, pro který natočil sérii sólových snímků.

 

Martin Jakubíček - varhany
Se narodil roku 1965 v rodině hudebníka. Studoval varhany, cembalo a skladbu na brněnské konzervatoři. Po absolutoriu pokračuje ve studiích na Janáčkově akademii, kde se věnuje vedle studia varhan také improvizaci.  Jamu reprezentoval na mezinárodní soutěží J.S. Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara. Na interpretační soutěži ČSR získal třetí cenu a první cenu na soutěží vysokých škol. V roce 1989 absolvoval mistrovské interpretační kurzy v rakouském Millstadtu. Výrazně se exponuje na poli duchovní hudby, působí jako varhaník v brněnských kostelích.  Kromě sólové činnosti se uplatňuje jako stálý doprovazeč řady brněnských sólistů, pěveckých sborů a komorních orchestrů. S úspěchem se realizuje i v oblasti skladatelské a aranžérské.

 

Program koncertu v románské rotundě sv. Kateřiny
A.V.Michna-Loutna česká(výběr)
J.S.Bach-Obrácení
J.Clarke-Trompet minuet
J.S.Bach-Bist du bei mir
J.Mysliveček-Nocturno
M.Jakubíček-Žalm 131
R.Schumann-Odpuštění
F.Schubert-Ave Maria
F.Schubert-Můj mír jsi ty
H.Purcell-Scotch Tune
G.Fauré-Pie Jesu
P.Mascagni-Intermezzo sinfonico
E.Drake-Nech se vést
 
Pátek 22.10.2010 od 19 hodin  Barbora Scholleová a Pavel Svoboda – varhany (AMU Praha)                

Program:
Johann Sebastian Bach:  Preludium a fuga h moll BWV 544
Robert Schumann:   Fuga č. 2 na BACH, op. 60
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Sonata č. 6 d moll
1. Chorál s variacemi
3. Fuga
4. Finale: Andante   hraje Barbora Scholleová
 
Robert Schumann:
Skizzen für den Pedalflügel op.58
1. Nicht schnell und sehr markiert
2. Nicht schnell und sehr markiert
3. Lebhaft
4. Allegretto 
Ferenc Liszt:
Variace “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” na téma J. S. Bacha z Kantáty BWV 12      hraje Pavel Svoboda
  
Barbora Scholleová (*1985) navštěvovala během studií na Gymnáziu Dašická v Pardubicích obě zdejší zakladní umělecké školy - v ZUŠ Lonkova absolvovala hru na klavír u Stanislavy Křížové a na flétnu u Darii Rosové, v ZUŠ Havlíčkova hru varhany u Jiřího Kožnara. Byla laureátkou amatérských varhanních soutěží v Opavě a v Pardubicích (Organum Regium), kde několikrát získala i ocenění za provedení soudobé skladby (Petra Ebena).
Poté ve studiu varhan pokračovala na Konzervatoři Pardubice ve třídy Josefa Rafaji. V současné době dokončuje Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor matematické struktury). Od loňského roku je studentkou Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě Josefa Popelky a na pardubické konzervatoři dále studuje hru na klavír u Mgr. Pavlíny Klokočníkové a u MgA. Daniela Wiesnera. Věnuje se koncertní činnosti, spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice.
 
Pavel Svoboda (*1987) se hudbě začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, absolvoval Konzervatoř v Pardubicích ve třídě prof. Josefa Rafaji a doc. Václava Rabase. Nyní studuje Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy a současně vysokou hudební školu Universität der Künste v Berlíně, kde je jeho pedagogem nizozemský varhaník Leo van Doeselaar.
Získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě, za nejlepší interpretaci soudobých skladeb obdržel Cenu Nadace Český hudební fond, v roce 2008 získal druhou cenu na Mezinárodní soutěži Petra Ebena a za studijní výsledky obdržel cenu primátora města Pardubic. První cenu a titul Laureáta získal také z Mezinárodní interpretační soutěže Brno.
Natáčí pro rozhlas i televizi (ČT, Tv Noe) a působí také jako dramaturg a spolupořadatel několika festivalů klasické hudby. Účinkoval na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí (Německo, Belgie, Slovensko, Rakousko, Polsko, Španělsko) s mnoha orchestry i špičkovými sólisty (Václav Hudeček, Jiří Stivín, Ivan Ženatý, Kateřina Englichová aj.). Od roku 2004 je stálým varhaníkem a cembalistou souboru Barocco sempre giovane, s kterým natočil 2 CD a vystoupil na stovkách koncertů, mimo jiné i na festivalu Pražské jaro.