VLASTA HRUŠKOVÁ PROVOZOVALA 13 LET CHATU HVĚZDA NA ANDRLÁKU                        

Turistická chata HVĚZDA na Andrlově chlumu slaví letos významné jubileum. Široké veřejnosti slouží již sedmedesát let. Ústečtí turisté ji postavili za největší poroby českého národa a slavnostně ji otevřeli 25. srpna 1940. Stala  se vyhledávaným cílem nejen ústecké veřejnosti, protože pouze cesta na Litomyšl byla volně otevřená.  Ostatní  směry byly obklíčeny sudetoněmeckou hranicí s celnicemi před Dolními Libchavami, Oldřichovicemi a v Hylvátech. Již po roce  bylo proto přistoupeno k velkému rozšíření chaty a ta byla veřejnosti předána 21. června 1942.  Vystřídala se zde hvězdná sešlost nájemců, patří mezi ně i manželé VLASTA a JAN HRUŠKOVI z České Třebové. JENDA HRUŠKA, vrchní číšník Nádražní restaurace v České Třebové se o pronájem chaty ucházel a ústečtí turisté mu 1. dubna 1948  kromě jiného píší:  „Přijali jsme Váš přípis, kterým se ucházíte o pronájem Janderovy chaty na Andrlově  chlumu. Vybízíme Vás, abyste podal svou nabídku a uvedl zejména výši nájemného, které byste mohl z chaty a z inventáře platiti a jakými provozními prostředky disponujete….“ atd.
Vše dobře dopadlo a paní  VLASTA HRUŠKOVÁ vedla chatu na Andrlově chlumu v letech 1948 až 1961.  Hvězdná společnost nájemců, číšnic, kuchařů a dalšího personálu se na „Andrláku“ pravidelně schází. Je to pastva pro oči hlavně však pro uši. Co práce se tam nadělalo a kolik legrace se při tom užilo. Mezi přítomnými je pravidelně i paní VLASTA HRUŠKOVÁ – NĚMCOVÁ. Na chatě vyrůstali i její  tři synové JAN, VLASTIMIL a MILAN.  Dnes devětaosmdesátiletou paní VLASTU HRUŠKOVOU - NĚMCOVOU  jsem v jejím českotřebovském bytě navštívil ve čtvrtek 12. srpna. Touto chodící kronikou jsem byl nesmírně unesen. Osoby na šedesát let starých fotografiích pojmenovala bez nejmenších problémů, byla-li na vážkách vypomohl hbitě syn VLASTIMIL  Dozvěděl jsem se o přítulné srnečce LETUŠCE, která ráda baštila cigarety a ochotně doprovázela meteorologa JOSEFA „ústeckého ženicha“, jak paní HRUŠKOVÁ, s rukou před rozesmátými ústy pravila, až na začátek města k BROŽKOVĚ zahradě. Nakonec ochočenou LETUŠKU někdo zabil a k jídlu nepotřebné ostatky vyhodil v lomu….
Úžasné zážitky má paní hostinská i z natáčení filmu „Kasaři“, kdy celý filmový štáb bydlel na chatě a herci, mezi nimiž nechyběl RUDOLF HRUŠÍNSKÝ, LADISLAV PEŠEK, JAN PIVEC, chodili z hotelu Praha na „Andrlák“ večeřet. Nezřídka se stalo, že na chatě nebylo vůbec nic k jídlu, natož potom k pití…. A úctou rovněž vzpomínala na E. V. DANIHELOVSKÉHO, organizátora ústecké turistiky a velkého znalce přírody, který byl na chatě častým hostem. Paní VLASTU naučil sbírat růžovky. Těch historek jsem se dozvěděl  daleko víc a paní VLASTĚ HRUŠKOVÉ za ně mnohokrát děkuji                                                              M. Richter
 
Nahoře. VLASTA HRUŠKOVÁ 1951 ( S LETUŠKOU),  Dole:  JAN HRUŠKA s HARYKEM        

HVĚZDNÁ SPOLEČNOST NA HVĚZDĚ 20.5.2010 

VLASTA HRUŠKOVÁ – NĚMCOVÁ doma 12.8.2010  Foto: Archív ÚO a M. Richter