Středisko JAVOR hlásí …                                                       

Tábory
Letošní léto bylo pro cca 120 dětí českotřebovského střediska JAVOR plné zážitků. Pro ně si vedoucí připravili bohatý program na letních táborech. Českotřebovské skautské středisko pořádalo pět čtrnáctidenních a jeden týdenní tábor.
Skautské tábory jsou určené především pro děti, které navštěvují oddíly pravidelně v průběhu roku. Tábor je vrcholem jejich činnosti. Děti tak nejezdí na tábor s nikým cizím, ostatní účastníky i své vedoucí dobře znají.
Program je postaven tak, aby děti na táborech nejen odpočívaly, hrály si a sportovaly, ale aby si z tábora odnesly neuvěřitelné zážitky, stejně jako spokojený pocit toho, že něco dokázaly a strávily část léta se svými kamarády. Schopnost jako postarat se o sebe, umět se prosadit v kolektivu a pracovat v týmu si přivážejí děti ze skautských táborů.
O děti se na táborech starají skautští vedoucí s náležitou kvalifikaci. Vedoucí tábora musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdravověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor. Samozřejmostí je i přítomnost zdravotníka, který splňuje legislativní požadavky na vykonávanou odbornou činnost.
 
Povodně
I skautům z českotřebovského střediska nebyly lhostejné události, které se děly jak na Moravě, tak i na severu Čech.  Samy jsme si prožili sílu ničivých povodní na vlastní kůži v roce 1997 a 2002 na skautských táborech. Proto se skupina roverů (starší skauti 15 a více let) vydala do zničených Troubek pomáhat s úklidovými pracemi organizované skautským střediskem z Prostějova. Při povodních v severních Čechách jsme poskytli pomoc nákupem materiálu a předali ji ČCK v Ústí nad Orlicí.
 
Hledáme nové členy
Na první pátek školního roku jsme si připravili pro holky a kluky od šesti let program s ukázkami činností, kterým se věnujeme během roku Nebudou chybět soutěže a hry o ceny, k nahlédnutí budou samozřejmě také klubovny, kroniky a další zajímavosti ze skautského života.  Proto v pátek 3. září přijďte mezi nás v 16 hodin ke klubovně Pod Horami (Farská ulice – směr Hory). Zváni jsou také rodiče, kterým rádi vše ukážeme a vysvětlíme.  VÍCE INFORMACÍ O AKCI NA PLAKÁTNICÍCH A V MÉDIÍCH
 
Co je vlastně SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST
Skauting staví před člověka příležitosti:
·         Být členem týmu, mít kamarády
·         Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
·         Rozvíjet se, růst
·         Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
·         Hledat směr pro svůj život
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.
Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.
Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne jen pozorovatelem…