Kynologické centrum JAVORKA

Letní tábor pro děti a psy  23. – 31.7.2010 - Nemošice          

Kynologické centrum Javorka opět pořádalo pod patronací Pardubického kraje a ČKS zcela unikátní akci – Letní tábor pro děti a psy.  Tábor je určen nejenom pro Družstvo mládeže Pardubického kraje, které v našem centru trénujeme na úroveň MČR, ale především pro úplné nováčky bez znalostí s výcvikem psa z celé republiky. Program je velice pestrý a zahrnuje klasické táborové hry a soutěže, soutěže s pejsky a především pak motivační výcvik v nejrůznějších kynologických sportech – Motivační poslušnost, Agility, Dog Dancing, Fly ball, Záchranářský výcvik, Obedience, Všestranný výcvik, Stopařský výcvik, letos nově Canisterapie a Dog trekking. V závěru tábora mohou děti složit Zkoušky z výcviku psů. Dosud byli účastníci těchto zkoušek vždy úspěšní! 
Součástí tábora jsou například i Olympiáda, Výstava psů, Hoppy Team a Top Dog dle anglického originálu. Důraz je kladen i na výchovu a péči o psa, díky znalostem z psychologie psů trenéři pomáhají dětem i s převýchovou problémového chování rodinných psů, které je stále častější.  V letošním roce se do této „kategorie“ zařadil například bernský pes Brett a teprve 8 měsíční zlatý retrívr Bert. Původně problémový Brett v závěru tábora úspěšně složil zkoušku z výkonu psů i agility. To vše je možné nejen díky ojedinělému motivačnímu tréninku a profesnímu individuálnímu přístupu ke každému psu i mladému psovodovi, ale rovněž zajištění špičkových  trenérů pouze s 1.výkonnostní třídou a bohatými zkušenostmi ze světové kynologie.
Plemena zúčastněných psů byla, jako vždy, velice různorodá – yorkšír, bischon, pinč, labrador, retrívr, bernský pes i velký švýcarský pes, leonberger, patterdal, kokršpaněl, australský ovčák, staford, knírač, německý ovčák i nejrůznější kříženci.
Děti uvítaly i velmi zajímavé profesní přednášky policejního psovoda P.Vyčítala, veterinárního lékaře J.Karlíka i profesionální trenérky I.Skalické. Své znalosti si pak vyzkoušeli v tématických kynologických soutěžích. Volný čas patřil výletům, koupání i výuky plavání psů. Závěr tábora patřil opět Zkouškám z výkonu psů, které děti úspěšně skládají po pouhých pár dnech tréninku.
Tábor byl tradičně z velké části obsazen „stálými“ účastníky, což dostatečně dokazuje jeho oblíbenost i postavení v rámci kynologických akcí v Česku. Další informace na www.sweb.cz/zkoctj.                                                                  Iveta Skalická

 

Další primariát Kynologického centra JAVORKA
Zcela poprvé v ČR složená Zkouška z výcviku psů – ZPU S

Letní tábor Nemošice 31.7.2010
V rámci Letního tábora pro děti a psy jsme opět pořádali Zkoušky z výkonu psů. Po pouhém týdnu výcviku zde úspěšně složili malí „psovodi“ nejenom zkoušku ZOP, ale i vyšší stupeň ZPU1.
Unikát ovšem patří instruktorce Marii Stráníkové, která se svým německým ovčákem Ayk Max – Mastr jako zcela první v ČR složila novou zkoušku KJ – ZPU S (speciál).  (Fotografie nahoře nad tímto článkem.) Zkouška se skládá ze 3 disciplín – stopa, poslušnost a specielní část. Stopa je cizí, ztížená ostrým lomem, poslušnost je z velké části pouze posunková – ve stylu ZVV3. Specielní část se skládá z překážek pro záchranářský výcvik ( např. kladina tam i zpět bez psovoda, skok daleký, houpačka, pohyblivá lávka, rovnoměrný žebřík bez psovoda), z rozlišování předmětů a z vyhledání dvou osob v prostoru s otevřeným ohněm.
 Maruška s Aykem navíc tuto zkoušku složila na známku Velmi dobře! Blahopřejeme!!!