Českotřebovský deník 262/2010                                             
NÁBOR VOLEJBALISTŮ.

Dne 4.9.2010 byl ve zpravodaji zveřejněn náborový leták k přijímání dětí do volejbalové přípravky, bez dalších informací. Pokusím se čtenářům dnes informace dodat. Nábor organizuje občanské sdružení SK Geodézie Česká Třebová, Palackého 297, Česká Třebová společně s volejbalovým oddílem T.J. Sokol Česká Třebová. Práci s dětmi se SK Geodézie Česká Třebová (dále jen SK) věnuje od roku 2007, kdy začala pracovat s dětmi ročník narození 1999-2000. V roce 2009 SK rozšířila cvičení na děti ročník narození 1999-2005. Během sezóny 2009-2010 přicházely do cvičení další zájemci, takže během roku pracoval náš klub až se 40-ti dětmi. Díky navázané spolupráci s volejbalovým oddílem T.J. Sokol Česká Třebová a jejími trenéry (J. Fišar, H. Dejdarová, B. Roček, M. Janda, M. Bělková, K. Renčín, M. Kadlec), jsme schopni nabídnout v sezóně 2010-2011 větší prostor pro rodiče a jejich děti, kteří mají zájem o tento krásný, kolektivní a bezkontaktní sport. V letošní sezóně se už nejstarší děti (1999-2000) zůčastní krajského přeboru v minivolejbalu, ti mladší budou soutěžit v přehazované s družstvy Svitav, Chocně, Chvaletic, Lanškrouna, Moravské Třebové, Poličky, Litomyšle, Dolního Újezda a T.J. Sokola Česká Třebová II- pod vedením starosty Lubomíra Vašiny. Aktuální dění v SK můžete sledovat na www.sk-geodezie-ct.cz.                                                                                                      Michal Kadlec

Prodám družstevní byt 4+1 na Lhotce nebo vyměním za menší. Byt je po celkové rekonstrukci. Cena 1400000 Tel.  732 977 204   

 
K problematice předvolební propagace ...
Rada města využívá možnosti stanovené zákonem v záležitosti vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů před konáním voleb již od roku 2002. Do roku 2004 byla k uvedenému účelu vyhrazena plocha velikosti 0,5 m2, která byla rozšířena na velikost A2 (tj. 0,95 m2 ). Důvodem tohoto opatření je zajištění využitelnosti plakátovacích ploch v době voleb  i k dalším účelům, jako jsou např. informace o pořádání kulturních akcí, přerušení dodávky elektrické energie, apod. Část usnesení, ve kterém se uvádí, že „plakáty vylepené na jiných místech budou odstraněny“se týká městského mobiliáře, který není určen k využití pro reklamu. V záležitosti vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů nebyla dosud na městský úřad vznesena žádná připomínka.
Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ
 
Výlet do ZOO

Českotřebovští podnikatelé zorganizovali výlet pro vybrané děti ze tří základních škol v České Třebové. V pátek 10. září 2010 pojede 45 českotřebovských žáků  se 4 učitelkami do ZOO Dvůr Králové.  Na zájezd se odjíždí  v pátek před osmou hodinou ze Starého náměstí.... organizátoři.  Daniel Sloupenský (777 817 726) a  Petr Gregar ( 465 533 012)
 
Informace vyhlášce o poplatku za výherní hrací přístroj a její připravované novele 

1)   Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nabyla účinnosti dne 01.01.2004 a je dosud platná.
2)   V současné době připravujeme nové znění obecně závazné vyhlášky, které bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Česká Třebová dne 22.09.2010. Její schválené znění bude zveřejněno na našich webových stránkách www.ceska-trebova.cz. Poplatek bude stanoven s účinností od 01.10.2010.
3)   Ve věci dotazu na definici pojmu „jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“, plně se ztotožňujeme s definicí tohoto pojmu tak, jak je uvedena ve zmiňovaném metodickém sdělení.
Zastáváme názor, že předmětná ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je v tomto případě třeba vykládat zejména s ohledem na vůli zákonodárce a dále je třeba použít výklad teleologický a logický.
Návrh předmětného zákona (zákon č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) postoupený Poslaneckou  sněmovnou Parlamentu ČR byl projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 487, č. hl. 73). Předkladatel pozměňovacího návrhu J. Kubera k zdůvodnění návrhu mimo jiné uvedl: „K vlastnímu návrhu. Neříká nic jiného, než vyrovnává situaci na trhu hrací zařízení, kdy v současné době obce dostávají poplatek pouze z tzv. hracích automatů - říkejme jim jednorucí bandité, to jsou normální přístroje a proti nim stojí videoterminály, kde obce mají minimální vliv, nemohou to omezovat, protože licence dodává ministerstvo financí. Obce, které se pokoušely zabránit hazardu vyhláškami, zabránily normálním automatům a na videoterminály to nemělo vliv. Tento zákon dává videoterminály na stejnou úroveň, jako jsou klasické hrací automaty, a to tak, že dokonce předjímá i tzv. triplexy, které se chystají.
 
Ing. Věra Pirklová v.r. tajemnice MěÚ 
 

V Jevíčku pracuje bioplynová stanice s výkonem 1 MW

V Jevíčku na Svitavsku začala pracovat jedna z největších bioplynových stanic v Pardubickém kraji. Její instalovaný elektrický výkon činí téměř jeden megawatt, kromě toho zařízení vyrábí také teplo. Výstavba včetně silážních žlabů stála Hanáckou zemědělskou společnost Jevíčko 98 milionů korun, z toho zhruba třetinu pokryla dotace z Programu obnovy venkova Vyrobenou elektrickou energii společnost prodává do sítě. "Palivo" bioplynové stanice budou tvořit zemědělské plodiny a senáže a rovněž  chlévský hnůj.  nebo kejda.Investice s dotací by se měla společnosti vrátit za pět až šest let.
V Pardubickém kraji fungují i další velké bioplynové stanice. Fermentační stanici s instalovaným elektrickým výkonem 320 kW provozuje také Vysoké Mýto na Orlickoústecku, které v ní zpracovává biologické odpady z města a okolí. S jejím provozem však velká spokojenost nebyla... Foto Luboš Kozel

Přehled činnosti                                                                                 generátor 1MW


doprava bioamy                                                                                zásoby suroviny