Českotřebovský deník 263/2010 (10.9.)                                  

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Dne 13.9.2010 pořádá DDM Kamarád Česká Třebová  MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Koná se v budově Základní školy praktické v Borku, od 15.00 do 16.30. Vstupné 20 Kč. Lektor: Mgr. Soňa Provazníková
 
Územní rozhodnutí pro novou halu a.s. Korado vydáno.

Uvnitř areálu firmy Korado se připravuje přestavba stávajících hal a volné plochy. Na jejich místě má vzniknout po demolici nová rozsáhlá dvoupodlažní hala o zastavěné ploše 6181 m2. Druh a účel umisťované stavby:Výrobní hala pro výrobu otopných trubkových těles s administrativně-sociální částí. Stavba obsahuje: Výrobní halu (expedice, lakovna, kotelna, trafostanice, chlazení, vzduchotechnika) a l .N.P. (výroba, lakovna), a vestavěný objekt
administrativní objekt s l,P.P. (šatna, sociální zařízení), 1. N.P. (dílna, sociální zařízení, velín) a 2.N.P. (kanceláře řízení výroby, strojovna). Dále budou vybudovány Inženýrské objekty: z:pevněné plochy a komunikace, venkovní kanalizace - dešťová, splašková.
vodovodní přípojka, kabelové rozvody plynová zařízení, venkovní osvětlení a provozní soubory: Technologická část — výroba OT Koralux, OT Koratherm, lakovna, balírna,.trafostanice - nahrazení stávající trafostanice - osazení dvou transformátorů o
výkonu 1600 kVA. Nová stavba je umístěna v uzavřeném areálu firmy na stavebních parcelách č. 1922, 2558, 2561, 3904,3907,3908,3909, 3910, 4168 a pozemku pare. č. 1729/1 v katastrálním území Česká Třebová.
Určení prostorového řešení stavby: Výrobní hala je dvoupodlažní, administrativně - sociální část je v severním rohu haly třípodlažní.
Půdorys haly je nepravidelný. Na severní straně má hala rozměr 61 m, východní straně 120,9 m, jižní straně 41 m. Na západní straně je budova v cca. polovině haly (60,9 m od severního rohu haly) půdorysně zúžena o 20 m. Výška objektu po úroveň atiky ploché střechy je 15 m od podlahy v 1. podzemním podlaží. Od přilehlého terénu na severní straně haly u severního rohu haly) je výška haly 11,05 m po úroveň střešní atiky. Územní rozhodnutí pro tuto akci vydal  stavební úřad Česká Třebová.
 
PRVNÍ HOKEJOVÁ PŘÍPRAVA MUŽŮ

Ve středu 15.9.2010 od 18,00 se uskuteční na ZS Na Skalce přátelské utkání Loko Česká Třebová - HC Trutnov.
Druholigoví hosté přijedou vedeni bývalým českotřebovským koučem Standou Mečiarem.
Jednotné vstupné 20,-. Sponzoři mají místa zajištěna. Ostatní loňské permanentky neplatí.
 
Tradiční přátelské hokejové utkání Pardubice - Kometa se konalo letos v Brně a Pardubicích,

kde byla ale návštěv a jen 1000 diváků. V České Třebové jich loni na takový zápas přišlo podstatně víc!

Parta mladých lidí (25 - 29 let) hledá pravidelné spoluhráče/protihráče na rekreační volejbal. Hrajeme v tělocvičně, každý pátek mezi 20 a 22 hodinou (termín by šel ještě upravit). Pokud se chcete přidat a někdy už jste volejbal hráli, zavolejte prosím předem na 731 421 952, domluvíme se.

Kociánka: Ukončení stavby a slavnostní otevření 5. října 2010 

 

Slavnostní program by měl stát přes 200 tisíc, kdy město zaplatí pouze zlomek, přesně něco kolem 40 tisíc. Ostatní finance jsou ze sponzorských darů.  Kdo by se měl slavnostního přestřižení zúčastnit:
- hudební skladatel a písničkář Jaroslav Uhlíř,
- první česká superstar Aneta Langerová,
- hudební seskupení Vivaldianno v sestavě Jaroslav Svěcený a rockový klavírista Michal Dvořák [info].
Na druhou stranu se akce neúčastní prezident Václav Klaus (jeho čestné občanství města se také nekoná, 6.9.2010 se o něm vůbec nehlasovalo), stejně tak i slavice Lucie Bílá.  Zajímavostí určitě bude i zapojení do výzdoby Kociánky tří ústeckých základních škol a jedné místní speciální školy. Půjde o soutěž o nejhezčí kruhový květináč, jednotlivé školy budou mít "neomezený" rozpočet díky sponzorskému daru jednoho ústeckého zahradnictví. Jedná se o 4 "skruže" před hotelem Poprad.  Prezident Klaus nepřijede, prapor se natíral na modro zbytečně.Přesto se dnes odstraňují sprejové nápisy na Kulturním domě i ze zadní strany, umývá se travertinové obložení. Výzvu proti znečištění nového parku sprejařům vydalo však i sdružení Ne Kociánce. mají pravdu taková akce by skutečně k ničemu nebyla.... Na snímcích můžeme pozorovat postupné budování trávníku na hlavním kruhu, tedy amfiteátru. Nyní zde je už budováno pódium.  Ukazuji také, jak se myje opravená mozaika. Nově namodřený prapor odolal....
 
 
Výrobní sféra může pomoci rozvíjet vzdělávání mladých chemiků 

Pardubice (9. 9. 2010) – Chemickým společnostem v Pardubickém kraji se zvyšuje věkový průměr jejich zaměstnanců. Poptávka je především po mladých kvalifikovaných technolozích. Zájem o práci v chemickém průmyslu však není takový, jaký by si tento rezort představoval. Povědomí veřejnosti o práci v chemickém provozu je často zkreslené a také popularity se tomuto oboru dostává většinou jen v negativním smyslu. Chemie má přitom perspektivu a absolventi chemických průmyslovek se určitě o práci bát nemusí.
Zvýšit zájem žáků na druhém stupni základních škol a jejich rodičů o obory vzdělávání v oblasti chemie byl hlavní výstup ze společného jednání u kulatého stolu mezi zástupci kraje, Střední průmyslové školy chemické Pardubice a představiteli univerzity, výzkumného ústavu a velkých chemických podniků v regionu. Odbornou přípravu mladých chemiků zajišťuje jediná škola v kraji. Jak potvrdila její ředitelka  Miroslava Katzerová, škola se snaží co nejlépe připravovat žáky na praxi, a to nejen prostřednictvím práce v laboratořích a odborných učebnách, ale také zapojením  žáků do mezinárodních projektů, formou mimoškolních aktivit nebo spolupráce s firmami, jako jsou exkurze, odborné praxe či účast na burzách škol. Nejnadanější žáci například mohou psát tzv. „malou diplomku“, která je alternativou k praktické maturitní zkoušce.
Přestože chemické společnosti mají o žáky a budoucí zaměstnance eminentní zájem, jejich podpora měla by být ještě výraznější. Ať už jde o pomoc při obměně vybavení výpočetní technikou, finanční dotace pro účast v soutěžích či na zmíněných burzách škol nebo třeba o příspěvky na zakoupení ochranných pomůcek. Vždyť kdo jiný má mít největší zájem na výchově a vzdělávání mladých odborníků než právě zaměstnavatelé? „Kulatý stůl potvrdil, že chemický průmysl má v našem kraji tradici i budoucnost. Bez mladých odborníků se ale jeho další rozvoj neobejde. Jsem ráda, že si to zástupci chemických podniků uvědomují. Kraj se snaží motivovat žáky prostřednictvím výchovných poradců či systému stipendií. Pouze tato opatření ale pokračování tradičních výrob v oboru chemie v Pardubickém kraji nezaručí,“ uvedla radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy bude v pořádání těchto setkání nadále pokračovat. K příštímu kulatému stolu usednou zástupci škol a výrobní sféry v oblasti strojírenského průmyslu.
Ivan Hudeček, oddělení komunikace