Českotřebovský deník 270/2010 (18.9.)                                
Střídavé zavírání tříd na gymnáziích asi nebude

Jsou i jiné možnosti, jak omezit počet žáků na gymnazijních typech studia.  Lze snížit i počet žáků ve třídách, nenaplňovat třídy na maximum, nebo omezit studium v tom místě, kde nebude dost kvalitních zájemců o studium. předpokladem jsou ovšem nařízené přijímací zkoušky se srovnatelným hodnocením, které by zajistil např. CERMAT. Kraj plánuje přijímací zkoušky na všech oborech, kde studenti mohou získat maturitu, tedy na gymnáziích i středních odborných školách. Až po vyhodnocení zkoušek má být jasné, kde je potřeba studium omezit a kde ne. Druhý návrh počítá s tím, že ve třídách bude méně dětí, které gymnázium přijme na základě přijímacích zkoušek. Podle návrhu by ve čtyřletých třídách na všech gymnáziích mělo být 26 dětí, v osmiletých potom 28 dětí. Počet přijímaných dětí má přitom zůstat stejný, jako kdyby školy otevíraly třídy střídavě.Oba návrhy má Pardubický kraj projednat s odborníky i samosprávami měst. O školách jednalo i zastupitelstvo Pardubického kraje, které se konalo ve čtvrtek 16.9. Podle  přijatého usnesení je již nyní definitivní, že zřizovatelství DDM a ZUŠ přechází od 1. ledna 2011 pod město Česká Třebová, obdobně jako v jiných městech kraje.  K problému je článek v pardubické mutaci MF DNES s názvem "ČSSD couvá". Přemýšlím  kdo vlastně couvá a zda je tento titulek věcný nebo obsahuje pachuť politiky v problému, který vůbec politický není.  Nebylo by lépe napsat "Pardubický kraj couvá"?  Nebo je snad Pardubický kraj řízen z Lidového domu?  A který sekretariát řídí Mladou frontu DNES?   Není takový titulek manipulováním s veřejným míněním?  Pokles populace je věcným problémem nebo si jej vymyslela ČSSD?  Nebo je to dokonce "poplašná zpráva"?
Září na kozlovském hřbitůvku 

Za krásného počasí je možné spojit vycházku k chaloupce Maxe Švabinského čp. 50 s prohlídkou žnečky na  sousedním Pecháčkově statku čp. 12 a také s návštěvou kozlovského hřbitůvku, ze kterého jsou následující fotografie.  Hřbitůvek je posekaný, upravený, plný květin. Můžete zajet i autem, před hřbitovem je pod lipami otočka s možností zaparkování. Chtělo by to zde pravda trochu asfaltu, za deštivého počasí jsou zde louže a bláto.  Na hřbitůvku snadno najdete hrob rodiny Vejrychovy, i zde jsou květiny. Přece jenom jde o významné osobnosti a tak by neškodilo nové jednotné vyzlacení písmen na zachované desce náhrobku. Jistě by to nestálo majlant.

 

 
Ad: Křivolík  

Mám před sebou v Českotřebovském zpravodaji otištěný ideový návrh II. varianty revitalizace a rozšíření areálu Křivolík a mám poněkud smíšené pocity. Je nespornou pravdou, že Třebovákům drahná léta chybí přírodní koupaliště, ale nejsem si jist, zda je vždy správné záměr podřizovat výhradně pohledu na sportovní vyžití. Vrátíme-li se zpátky, tak jako první proběhla rovněž revitalizace pivovarského rybníčku. Tato stavba však proběhla v rámci vylepšení životního prostředí a realizace tomu plně odpovídala. Podívejte se na současný stav, je to kus živé přírody těsně u města. A zde mi nejvíce vadí zásah architektů do tohoto přírodního koutu, kdy jsou navrženy přístupové lávky nejen na ostrůvek, ale i na břehy. Ty mají být rovněž určeny pro rekreaci. Zastávám názor, že autoři návrhu nikdy nemohli sedět na břehu rybníčka a krmit labutě, nikdy nemohli sledovat jak z ostrůvku, kde hnízdí divoké kachny, máma vyvádí malá káčátka a brázdí s nimi vodní hladinu. Jejich návrh likviduje ostrůvek s křovinatým krytem a snad počítá i s betonovou dlažbou včetně okolních břehů.  Ze sportovišť postrádám hřiště na gorodky' a parkoviště pro auta již asi znovu vychází z třídního pohledu na lidskou společnost, zvlášť je parkoviště pro rezidenty. Rezident je l/ zástupce vlády koloniální mocnosti ve státě pod protektora, 2/ diplomatický zástupce, 3/ občan státu žijící trvale v jiné zemi a 4/vedoucí agent špionážní rozvědky.  Oldřich Gregar.
 
Poznámka: A přece máme pane Gregare parkoviště pro rezidenty zřízeno na Hrdličáku, nyní se zřizuje na části parkoviště v ulici Riegrově, parkování pouze pro "rezidenty" bude dovoleno v ulici Slovanské. Takže "rezidenty" máme i u nás a určitě nejde o agenty špionážní rozvědky. (re)
 

 

Návrat do roku 2002: Problémy s rekonstrukcí sokolovny Na Skále               

Po prudkých deštích se návštěvníci rozestavěné akce Na Skále  zhrozili: podmáčené stropy, z lustrů kapala voda. Otevřená střecha, opuštěné pracoviště, po stavbařích ani památka.Na stavbu se můžete jít podívat, cokoliv si odvést, nikdo si Vás ani nevšimne. Já sám jsem zde chodil a lezl i po střeše přes půl hodiny a nikdo nikde. Stavba vypadá v stejně jako koncem června, pouze je vše v horším stavu.  Problémy se vysvětlují "objektivními" příčinami, připomínají však dobu před rokem 1989, "akci Z". Stavbaři zahájili, ale Sokolům došly peníze, protože pražské ústředí se slíbenou dotací otálelo. Bohužel nepomohlo ani město, i když městský rozpočet na tuto akci počítá s příspěvkem 450 tis. Kč. Výsledek - stavební firma přerušila práci. Proběhla dlouhá jednání, pražské ústředí  Sokola nakonec akci v plánu ponechalo, faktury za provedené práce je již možné zasílat. Konečně je také připravena smlouva o poskytnutí příspěvku z městského rozpočtu. Teď zas ale  nejsou zase stavbaři. Do rozestavěné akce špatně přikryté s otevřenou střechou prší, vznikají velké škody, které zřejmě způsobí, že zahájení nové cvičení sezóny nebude možné, i když prý stavba nemá využití sálu narušit. O špatném stavu sokolovny svědčí smutné smutné fotografie pořízené 12.8.2002 

Sok12_8M.JPG (46116 bytes)  Sok_shora.JPG (51496 bytes)  Sok_12_8.JPG (36804 bytes)  Sok_12_8A.JPG (24860 bytes)  Sok12_8B.JPG (30477 bytes)  Sok12_8C.JPG (56210 bytes)  Sok12_8D.JPG (36472 bytes)  Sok12_8K.JPG (14593 bytes)  

K popisu stavby. Akce v hodnotě přes tři miliony Kč se nedotýká vlastní velké tělocvičny (na pátém snímku), ale střední části sokolovny, kde je celkem až 26  místností. Mají být využity jako šatny, sociální zařízení, projekt počítá i klubovým zařízením a ubytovnou. Aby nebylo problémů málo, tak vznikly navíc problémy organizační. Starosta Sokola p. Dobrovský složil funkci, nyní ho zastupuje dočasně Ing. Maťátko. Firma slíbila rychlý návrat pracovníků na stavbu, která by se měla rychle zastřešit. Sokolové se opravdu ne vlastní vinou dostali do nezáviděníhodné situace. Další vývoj rekonstrukce tělocvičny budeme sledovat. 

O měsíc později: zase se pracuje  

Firma Cervin s.r.o.  opět nastoupila  a rekonstrukce sokolovny na Skále opět pokračuje. provádí se přestavba střední členité části budovy, obrázek již vypovídá o poněkud optimističtějším výhledu než  vyplývalo z prázdninových fotografií. Přejme Sokolům, aby jejich problémy byly brzo vyřešeny a celá sokolovna a okolní areál včetně venkovních volejbalových kurtů a herny stolního tenisu  se opět zaskvěl v plné kráse. Pro to ovšem bude třeba udělat spoustu práce a vynaložit mnoho prostředků.  Ale pokud se to podařilo např. ve Vysokém Mýtě, mělo by se to podařit i v České Třebové. Od září (2002)  začal nový sokolský rok, v tělocvičnách  se opět začalo s pravidelným cvičením. Zdejší Sokolové si zaslouží, aby svou práci mohli odvádět v odpovídajícím prostředí. Do takového budou také děti raději chodit. Jenže pro to, aby se toto stalo skutečností se musí ještě mnoho udělat. Fotografie z 5. září 2002

Tyto fotografie a situace dokreslují problémy, které měl Sokol v této době nejen sám se sebou, ale také s firmou Cervin. Situace ale není dosud dořešena, zatím nepravomocný rozsudek uložil Sokolu práce Cervinu uhradit, Sokol se odvolal.  V porovnání se záměrem se podařilo dokončit do dneška jen část záměru,  pře podporu města a Pardubického kraje se vlastně stále jen odstraňují havárie. Ale je září a znovu po opravě podlah a obložení začíná  nový sokolský rok
 
Náměstek primátorky ave Zlíně Martin Janečka vyrazil do boje proti svým kritikům na sociální síti Facebook

. Kvůli skupině s názvem Martin Janečka - Zkáza města Zlína podal trestní oznámení na neznámého pachatele za pomluvu a vyhrožování. Případem už se začala zabývat zlínská kriminálka. To je precendens pro nejrůznější diskuzní fóra či návštěvní knihy, na kterých se anonymové zkouší vyřádit, jsou zde pomluvy a někde i vyhrožování  celým rodinám. Zřizovatel fóra  toto často nedostatečně hlídá a  nezasahuje a třeba ani po upozornění napadnutého. V tom případě lze i zde počítat s možností obrany. Není možné beztrestně vnášet mezi lidi strach z anonymních vyhrůžek, jak se často děje. Někdy může jít dokonce i o obecné ohrožení a za to jsou už dost velké postihy. Výsledkem je nechuť pro tyto excesy diskuzní fóra vůbec zřizovat.  V našem okrese je takto nedostatečně ošetřena např.  "návštěvní kniha" obce Lubník. po excesech musela být zřizovatelem uzavřena