Českotřebovský deník 271/2010  (19.9.)                                 
Naděje má stále vedoucího

Dovoluji si reagovat na  článek, který se týkal místní pobočky Naděje v České Třebové. Naděje nebyla bez vedoucího déle, než pár dní. Ale teď pěkně popořádku. Do výběrového řízení  na pozici vedoucího pobočky byla oblastním vedením vybrána kvalifikovaná pracovnice s odpovídající praxí i zkušenostmi. Žel, život se ne vždy ubírá přímo a tak došlo k tomu, že po necelém týdnu se nová vedoucí rozhodla pracovní poměr ukončit. Náplň práce vedoucího pobočky je poměrně rozsáhlá, neboť se zde spojuje nejen terénní sociální práce a povinnosti spojené s vedením pobočky, ale  navíc i správcovská služba.   Nastalou situaci ale obratem vedení vyřešilo tak, že mě požádalo o dočasnou výpomoc spojenou s vedením pobočky. Tuto prosbu jsem se rozhodl akceptovat. Jde o dočasné řešení do doby, než Naděje vybere nového vedoucího. Co se týká příprav na spuštění Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), běží přípravy dle harmonogramu, který počítá se zkušebním provozem od října 2010. Pro NZDM byl díky laskavé spolupráci vedení Města s firmou TEZA s r.o. zajištěn výrazně lepší  prostor naproti domu Naděje v objektu bývalého výměníku, nyní využívaném jako nebytové prostory k pronájmu.
Vznik NZDM iniciovalo samo město s tím, že tato nová služba je nejen potřebná, ale městem i  žádaná. Navíc zřízením této služby bude splněna jedna z klíčových podmínek pro možné navázání spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování. Na jaře tohoto roku se naše město neúspěšně pokoušelo do tohoto programu dostat a jedním z bodů, na který bylo poukazováno, byla právě absence podpory nízkoprahového centra. Takže výše zmiňované kroky, jsou jen logickým vyústěním koncepční práce na přípravě podzimního kola výběrového řízení, které, jak věříme, dopadne pro naše město lépe. Přes tuto spolupráci je možné přivést do města nemalé finanční prostředky určené na řešení této nelehké problematiky sociálně vyloučených lokalit.
Funkce NZDM bude především preventivní. Cílovou skupinou budou děti a mládež z celého sídliště Borek. Prostory budou samozřejmě využívány i k dalším aktivitám z oblasti vzdělávání, kultury, sportu atd. Otevírá se zde široký prostor pro aktivní spolupráci s mnohými sdruženími a organizacemi. O tuto spolupráci již projevily zájem např. DDM Kamarád, Mateřské centrum Rosa, Taneční škola Šárky Prossové, fantasy klub Mellon a další. Financování projektu se připravuje jako vícezdrojové s maximálním  podílem financí z EU. Každá nová práce se nerozjíždí snadno. Ale tým současných pracovníků Naděje spolu s rodícím se týmem z partnerských organizací a doplněný o početný tým dobrovolníků a stážistů v VOŠ a VŠ, jsou dostatečnou zárukou úspěšného startu projektu. Vše ale stojí a padá s přiznáním finančních dotací na provoz NZDM. V současné době je na cca 4 měsíce zajištěno financování pronájmu prostor a úhrada energií (díky laskavému přispění Rady Města). Na platy však nemá Naděje ani korunu a tak veškeré aktivity budou probíhat  na dobrovolnické bázi nebo jsou (a budou) financovány z vlastních  zdrojů Naděje, které jsou velmi omezené. Věříme, že se tento nový projekt podaří úspěšně rozběhnout a udržet ho při životě. Děkujeme všem, kteří Naději drží palce a pokud by chtěl kdokoli podpořit nově se rodící projekt a to jakýmkoli způsobem, může kontaktovat pracovníky Naděje na tel. čísle 465539303, 775865854 nebo 734393747,či mail  ceska.trebova@nadeje.cz . předem děkujeme.
Viktor Pešek, vedoucí pobočky Naděje Česká Třebová
 
Pozvánky na akce místní skupiny České křesťanské akademie  

l Ve čtvrtek 7. října pořádá MS ČKA Česká Třebová přednášku s besedou Ing. Petra Kučery Bohatství a chudoba Podkarpatské Rusi.  Začátek v 18,00 v sálku ZUŠ na Kozlovské ulici v České Třebové. Vstupné dobrovolné.
 
l V úterý 26. října pořádá MS ČKA Česká Třebová přednášku s besedou RNDr. Jiřího Nečase Klimatická změna jako  oslovení a výzva. Začátek v 18,00 v kavárničce U tygra v České Třebové. Vstupné dobrovolné.
 
l V sobotu 6. listopadu pořádá Církev Československá husitská a MS ČKA Česká Třebová  divadelní představení souboru Expekus (Praha)  Hamlet.  Začátek ve 14,00 modlitebně CČSH v České Třebové. Vstupné dobrovolné.
 
l V dalších měsících jsou v jednání tyto akce:
Listopad 2010  P. Mgr. Václav Vacek (téma nezadáno) nebo ing. David Smyčka – Semanín známý i neznámý – toulky po historii blízkého okolí. 
 
l Jarní semestr 2011:
Mgr. Jan Hábl Ph.D. – Jan Amos Komenský
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD– Ikonografie, svatojánský kult,
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – Dějiny inkvizice Noc kostelů
tématický zájezd do Moravské Třebové - Baroko
 
Aktuálně z juda - Marek Švestka vyhrál Český pohár v Brně !!!  

Ve dnech 18.9.-19.9.2010 se konal letošní čtvrtý Český pohár jako 19.ročník Veké ceny Brna za účasti sportovců z 11 zemí. Zúčastnili jsme se ve všech věkových kategoriích s celkově osmi judisty. Největšího úspěchu - 1.místa - dosáhl v kategorii starších žáků ve váze do 66 kg Marek Švestka. Bodované 7.místo dosáhl ještě Vojtěch Typl v kategorii starších žáků ve váze do 55 kg. Ostatní naši svěřenci na bodovaná místa tentokrát  nedosáhli. Marek Švestka tímto jen potvrdil svou kvalifikaci na republikový přebor a pokračuje v letošních skvělých výsledcích. Zatímco Vojta Typl po promaroděné první polovině roku dotahuje svou kvalifikaci na republikový přebor, na který mají ještě reálnou šanci Jiří Havel, Karel Gregar ...
 
Jan Perner

Vážená redakce. Příspěvky ze dne 17.9. k novému terminálu a především k soše Pernera  ve mně vyvolal vzpomínku na film Mravnost nade vše. Jakoby někteří občané ustrnuli ve třicátých letech minulého století. Ale jak se říká důvěřuj, ale prověřuj, vydala jsem se obhlédnout nový terminál.  Na Nádražní ulici byla dvě mladá děvčata  překvapena, co nového  událo za dobu, co ve Třebové nebyly. Dala jsem se s nimi do řeči a zeptala se na názor na novou sochu.  Odpověď byla víc než jasná. Socha do prostředí moderního terminálu výborně zapadá a líbí se. Byla jsem zvědavá, jak zapůsobí  na mě. A přesto, že jsem spíš konzervativní, byla jsem mile překvapena a hrdá na to, co město dokázalo. Nádherný vstup do našeho města  a moderní  socha je tak jak má být ve 21. století.  Málo platné, ale barokním  andělíčkům  odzvonilo a doufám, že nová iniciativa postavit v prostoru terminálu skutečného Pernera nevznikne, zvlášť proto, že nikdo vlastně neví, jak Perner vypadal. A nejen proto. Před sochou se zastavily i dvě starší paní – jedna Třebovačka, druhá z Přelouče.  Kupodivu i jim se socha líbila a věta:“ Tomu, kdo tohle vymyslel, by se mělo poděkovat“ hovoří za vše. Ostatně na to, jak by vypadaly  jiné návrhy se můžete podívat.  A upřímně. Vážně myslíte, že by do nového terminálu tak dobře  zapadly ?  VV
 
Od kdy a proč se jmenuje Janderova chata  na Andrláku "Hvězda"?

 Na iČTZ (266/2010) byla 14. září zveřejněna upoutávka na publikaci „70 let turistické chaty Hvězda na Andrlově chlumu“, jejímž autorem je současný předseda KČT Ústí nad Orlicí Milan Richter. Útlá brožurka plná faktů, s bohatým obrazovým doprovodem. A nad ní mě napadlo, že vlastně nevím od kdy je „chata na Andrláku“, chcete-li Janderova chata, chatou Hvězda a proč. Zato vím, že od roku 2003 přestavovaná chata se nenávratně vzdaluje podobě, jak jsme ji po léta znali a jak dokládají reprodukce perokreseb prof. Václava Skály z roku 1941, vydané místním odborem KČT ku podpoře provedení přístavby sotva dokončené chaty (foto na obálce). A je to jen můj názor, že místo na obrázek pomníčku obětem členů KČT za II. světové války by se bývalo bylo našlo. Možná škoda, ale nijak to nesnižuje její hodnotu. Miloslav Renčín
 
 
MS CENTRUM ROSKA INFORMUJE  

Dne 16. června 2010 bylo otevřeno v Ústí nad Orlicí poradenské MS Centrum  ROSKA pro osoby postižené roztroušenou sklerózou.
S čím rádi poradíme:  
- Kam se obrátit, když nemoc začne (lékaři, ordinace), možnosti sociální pomoci, informace o žádostech
- Kde a jak žádat o různé druhy kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek
- Jakou si přečíst odbornou literaturu a časopisy
- A v neposlední řadě poskytneme psychickou podporu
Osobní kontakt je možný na adrese Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí v pondělí
13 – 15 hod, příp. dle dohody.  Tel: 739 140 442   Mail: roska.uo@seznam.cz  Web: www.roskauo.cz
 
Železničáři za Miroslavem Tyršem 

Miroslava  Tyrše  ( 1832 – 1884) není  třeba podrobně představovat,  byl spoluzakladatelem   jedné z největších  tělovýchovných organizací  Sokol,  která  i  v současnosti  existuje v České republice a  v zahraničí. I  v České Třebové má  tato tělovýchovná jednota sídlo  a ve městě má sokolské hnutí  velkou tradici. Po Miroslavu Tyršovi je v České Třebové pojmenované náměstí  a  k jeho odkazu se hlásí  nejenom sportovci – Sokolové, ale všichni příznivci zdravého životního stylu. Vedení města  v České Třebové vytváří  podmínky,   aby se ve městě zejména mladší generace mohla sportovně vyžít.  K již  dříve vystavěnému krytému plaveckému bazénu byl  Na Skalce dobudován krytý zimní  stadion,  byla vybudovaná moderní lyžařská sjezdovka na Pekláku, vystavěny nové školní tělocvičny a  město bylo napojeno na cyklistické stezky. Rozvoji sportu a možnostem sportování se  i nadále  věnuje pozornost a  Město Česká Třebová  tuto činnost město podporuje.
Miroslav Tyrš je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze ale tragicky zahynul v Tyrolských Alpách, v Ötztalském údolí.  Rozhodli jsme se  k uctění jeho památky navštívit toto místo.  Jako železničáři jsme zvolili  dopravní prostředek  vlak.  Z České Třebové, přes Vídeň jsme do žel. stanice Ötztal přijeli ráno následujícího dne. Stanice leží na hlavní, páteřní rakouské železniční trati  spojující   město Vídeň  s Německem a Švýcarskem a vede téměř přes celé Rakousko. V Ötztalu začíná nejdelší 50 km dlouhé boční údolí řeky Inn a také  tam začíná vysokohorská silnice vedoucí  přes  známý alpský průsmyk Timmelsojoch do italského Merana. Údolí bylo vytvořeno činností ledovce před mnoha tisíci lety, silnice byla dokončena  pro obtížné  stavební podmínky teprve nedávno. Autobusem jsme pokračovali po této silnici až  do  obce údolí  Oetz am  Habichen, kde v roce 1884 Miroslav Tyrš trávil svůj ozdravný pobyt a kde při jedné vycházce  tragicky zahynul. Jeho tělo se našlo v divoké říčce Aacha a na břehu jsou poblíž nálezu jeho  těla umístěné pamětní desky, zřízené od amerických  a českých sokolů .  Místo se nachází u pěšího můstku přes říčku (Wellebrücke) na stezce  pojmenované po  Tyršovi (Dr. Miroslav Tyrš weg ) vedoucí k Pitburgskému jezeru. Na místě jsme  vzpomenuli  tuto významnou českou osobnost a také velkého vlastence. Po prohlídce  okolí  a návštěvě Pitburgského jezera jsme jeli  zpět do  České Třebové ze stanice Ötztal opět  večerním vlakem, přes  Bruck a Vídeň. I když tato stanice je svým významem řadová  malá žel. stanice, není železniční křižovatkou  jako např. Česká Třebová,  ale je pouze východiskem do Ötztalského údolí  , zastavují  zde  všechny vlaky vyšší kategorie  (EC, IC). Je znát, že sestavováním  jízních řádů pro osobní vlaky  se  u rakouských železnic  zabývají  s přihlédnutím  k turistickému ruchu, ekologii a zejména  potřebám  místních občanů. K návštěvě tohoto místa s překrásnou přírodou  nám z České Třebové vystačil víkendový čas. 
Text k obrázku: Umístění pamětních desek  Miroslava Tyrše na břehu řeky Aachy