Českotřebovský deník  275/2010 (22.9.)                                 
Poslední jednání zastupitelstva města mělo dvě části - pracovní a slavnostní 

Zastupitelé se sešli k poslednímu jednání, jejich úkolem bylo projednat posledních 22 majetkových záležitostí, schválit změnu rozpočtu města a texty dvou nových městských vyhlášek. Jde o vyhlášku o poplatku z výherních přístrojů, kde jsou do textu nově zakomponovány také poplatky za provoz videoterminálů. Vyhláška bude platit od 1. října 2010. Podobě již platí tato vyhláška např. ve Vysokém Mýtě. Provozovatelům terminálů ve městech, kde se poplatky platí, se nové nařízení nelíbí a platnost  textu zákona, který vydání vyhlášky umožňuje zpochybňují. Výklad ministerstva financí je však jednoznačný, zákon platí a poplatky lze provozovatelům terminálů předepsat. Druhá městská vyhláška o shromažďování a sběru odpadu má jen malou kosmetickou úpravu, z vyhlášky byla vypuštěna jediná věta.  V dalším programu zastupitelé schválili  ustavení dvou nových rozpočtových organizací města, které budou zřízeny od 1. ledna 2011 a to ZUŠ a DDM, u  kterých přechází zřizovatelství  z kraje na město. Změna rozpočtu zahrnuje jen malé finanční přesuny, očekávaný celkový daňový výnos  bude zřejmě splněn. Po změnách se podařilo zvýšit  nerozdělenou část finanční rezervy města na částku převyšující 9 milionů korun. V rámci bodu různé bylo rozhodnuto o účasti města na dalším ročníku Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday world  v Praze a  do změny územního plánu č. 6 byly zařazeny obě dvě došlé žádosti na změnu užívání pozemků z určení zeleň -  bytová zástavba nízkopodlažní. V další části programu pak starosta města Jaroslav Zedník v obřadní síni radnice ještě jednou zvlášť poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a předal jim  malé dárky.  (mm, foto Andrej Mlynarčik)
 
Vodnářský zvon a biotronik Tomáš Pfeifer  přilákal do Kulturního centra ve středu 22.9. slušnou návštěvu

 více než 200 posluchačů. Koncert byl zajímavý, byl doplněn unikátní parabolickou projekcí a také výkladem, který  vysvětlil, že tajemství Vodnářského zvonu sahá v historii velmi daleko, první zmínky jsou z období čínské dynastie Ming.  Vodnářský zvon byl k prohlédnutí i ve foyeru Kulturního centra. 

 

Setkání esperantistů

 V pátek 17. září  hostil malý sál Kulturního centra Česká Třebová  speciální  skupinu návštěvníků. Přijelo sem na sedm desítek  mužů a žen, kteří se aktivně věnují esperantu, patrně nejrozšířenějšímu umělému jazyku vůbec. Jejich setkání se uskutečnilo právě v našem městě ze dvou důvodů. Jednak  v České Třebové má esperanto poměrně slušnou tradici pěstovanou kroužkem AMIKECO, jednak se na organizaci i financování semináře  významnou měrou podílelo také Městské muzeum Česká Třebová. Vlastní program byl zahájen ve čtyři hodiny odpoledne. Esperantisty pozdravila  místostarostka  ing. J. Žáčková, ředitelka muzea  J. Voleská a za místní esperantský klub  ing. L. Kovář. V rámci řádného programu zaznělo několik rozsáhlejších referátů, které se zaobíraly dílčími aspekty úlohy esperanta v moderním světě. Večer v 18. 30 skončila oficiální část semináře, která proběhla pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. A dobrá zpráva pro esperantisty i laické zájemce – přednesené referáty vyjdou ve zvláštním sborníku, na kterém pracuje redaktorský tým českotřebovského muzea.                 
 

 

Změna v programu ministra dopravy - přes Ústí n.O. nepojede.

Před týdnem jsme avizovali jeho sobotní průjezd Ústím nad Orlicí a zvali Vás k setkání před Starou dámou. V úterý odpoledne jsme obdrželi informaci, že v programu pana ministra došlo ke změně a 25.9. zůstává v Praze. Ti z Vás, kteří potvrdili účast, nebo náš email rozeslali dál prosíme, aby svoji cestu do Ústí odložili. Akce se nekoná.                    Ing. Martin Kadrman, Nádraží nedáme!

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA NA ČERVENCE.

Již druhá prázdninová škola na Července se uskutečnila třetí srpnový týden . Zúčastnilo se 24 dětí z 1.-5.ročníku. Hlavní náplní bylo Putování s dinosaury.  Děti se seznámily s postavičkou narozeného dinosaura, plnily úkoly napsané tajným písmem a získávaly nápovědy, podle kterých na závěr určily druh dinosaura. Naším poznávacím znamením byl tentokrát nabatikovaný šátek doplněný otisky dinosaurů. Aby pěkně držel na krku, vyrobil si každý sponu s polymerové hmoty. Vedle namalovaného hrnečku, obrázku z lékařských špachtlí a ubrouskovou technikou dozdobený vypalovaným vzorem si každý ještě odnesl postavičku z Hama korálků. Vrcholem putování byl výlet za skutečnými velikány do Dinoparku ve Vyškově. Zde se děti seznámily s jednotlivými druhy dinosaurů, zhlédly 3D film o ztraceném mláďátku, nakoupily suvenýry a vyfotily se v dinotlamě. Poslední den pak došlo k velkému odhalení našeho mláďátka. Dětem byl odměnou vyřezaný dinosaurus, diplom, výrobky, spousta zážitků a nová kamarádství.  Týden, který rychle utekl, byl zakončen zmrzlinou. Za rok se budeme těšit již na 3. ročník. – Jaký asi bude?  Lenka Elblová a Iveta Heinzová