Českotřebovský deník 280/2010  (27.9.)                                 
Z dopravního terminálu rovnou pod sprchu !                                                                                         

Obrázky pohotově zachycené spolupracovníkem redakce  ukazují, že práce na nádraží ještě neskončily a že mají také svoje negativní dopady. Rozhodně neplatí, že přejdete "suchou nohou" od zaparkovaného automobilu k vlakům. Deštník tedy s sebou, ještě nějakou dobu to musíme vydržet, minimálně než přestane pršet.... (Foto RAIL)

 

Podchod u Korada zůstane nejdéle do roku 2013, nahradí ho lávka nad kolejištěm

Rozhodnuto o stavbě ještě není, ale dosavadní neúnosná situace se řeší. Existuje cílový rok 2013, do kterého je dosavadní  podchod,  který se ukázal jako nevyhovující řešení, ještě trpěn.  Nová lávka je již navržena, náklady stavby jsou odhadnuty na 20 milionů korun.  Bývalý Herzánův most, snesený právě před 50 lety, tedy v říjnu roku 1960 tedy bude mít možní své pokračování.  Tím by se opět přiblížila celá zóna za nádražím i pro pěší, nyní sem je průchod pro pěší velmi ztížený.  Připomeňme, že na Semanínské ulici například sídlí obchodní místo  ČEZ obsluhující v podstatě polovinu Pardubického kraje, které je v neustálé permanenci pro mnoho návštěvníků města. pokud přijedou vlakem a musí absolvovat trasu stávajícím podchodem, musí mít jistě silný zážitek. K realizaci plánované lávky zatím ovšem chybí finanční  zajištění, mělo by to být řešeno v rámci investičního programu ČD. letos pro Českou Třebovou ČD udělaly hodně,  spoluúčast na stavbě dopravního terminálu a oprava budovy stanice včetně rekonstrukce prvního nástupiště není opravdu málo, zvláště v době velkých finančních úspor a škrtání....(mm) 
 

Když se železnice  stane celoživotním koníčkem

Pavla Stejskala znají  přátelé železnice po celé republice.  Je příkladem člověka, který íky opráci na železnici  si zde našel práci a založil rodinu.  Zapojil se do veřejného života a  v nadcházejících volbách jej  najdeme na kandidátce nově vzniklého seskupení Koalice pro Českou Třebovou. O své  práci, také koníčku i lásce k železnici  říká: "V České Třebové bydlím již 27 let, tedy více jak polovinu svého života. Našel jsem zde práci na železnici, kde pracuji dodnes. Železnice se mi však nestala pouhým zaměstnáním, ale celoživotním koníčkem. Věnuji se fotografování lokomotiv a života okolo kolejí a to nejen v České republice, ale poměrně často jezdím fotografovat vlaky i do zahraničí. Kromě fotografování se zajímám i o historii železnic a sbírám prakticky vše, co pochází z dráhy, tedy jen to co lze mít v normálním bytě, od starých fotografií, přes jízdní řády až třeba po lampy, nebo výrobní čísla lokomotiv a vozů. Spolupracuji také při tvorbě publikací, zaměřených na historii železnice a několik prací o tratích v našem regionu jsem také zpracoval. K lásce k železnici, lokomotivám a kolejím mě jako malého kluka dovedla filatelie a železniční modely. Sbíral jsem známky se železniční tématikou a jednou k vánocům jsem dostal první vláček. Dnes mám též slušnou sbírku železničních modelů a navíc již téměř 30 let vedu železniční modeláře. V roce 1981 jsem založil kroužek železničních modelářů ve Svitavách a nyní vedu obdobný kroužek v České Třebové při Domě dětí a mládeže Kamarád. Možnosti v této modelářské oblasti jsou závislé na finančních i prostorových možnostech, které jsou velice omezené. Našemu kroužku chybí důstojné prostory na naši činnost, na stavbu modelového kolejiště, které bychom rádi jednou postavili. Dnešní mládež raději sedí u počítače a tak manuální zručnost, přesnost a vytrvalost při stavbě i malého modelu většinou chybí. Přesto jsem vždy rád, když se mi daří předat své malé modelářské znalosti i znalosti ze železnice skutečné. Naše železnice dokud bude existovat, ať unitární, nebo s privátními dopravci, bude potřebovat mladé lidi. Jednou z cest, jak je získat pro tuto nelehkou práci může být také železniční modelářství, nebo propagace činností na železnici. A pro naše město, spjaté více jak 160 let právě se železnicí je mladá generace jednou z deviz pro další rozvoj. Mohou zde najít domov i práci, tak jak jsem před léty v České Třebové obojí našel i já."
 
Podpořte v hlasování českotřebovskou finalistku  soutěže Miss Junior !!!            

Soutěž Miss Junior 2010 nabírá na obrátkách a postupně se uzavírají semifinálová kola ve všech krajích.  V našem Pardubickém kraji již  je naše finalistka známa několik týdnů.  Touto reprezentantkou je Tereza Ondrášová, studentka Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice z České Třebové - Parníku. Všem jejím fandům připomínáme, že na odkazu  http://www.vysocina-news.cz/clanek/zvolte-si-miss-internet-vysocina-news/ najdete hlasování, které skončí prvního října. Nezapomeňte podpořit podpořit naši finalistku! 
CO na tomto webu najdete?  Především dokonalý přehled finalistek  soutěže . Navíc jako návštěvníci portálu Vysočina-news.cz máte možnost vybrat z dvanácti krásných slečen tu nej, která získá titul Miss Internet Vysočina-news. Děvčata měla za úkol charakterizovat sebe sama v deseti větách. Tyto charakteristiky zde najdete také u reprezentantky Pardubického kraje, Českotřebovačky Terezy Ondrášové. Hlasování bude probíhat do 1. října. Vítězka tohoto hlasování získá  zajímavé ceny.

Ceny pro Miss Internet Vysočina-news:
Poukázka na víkendový pobyt pro dvě osoby v Cyklokempu pod Landštejnem
Sleva 20% do kadeřnického salonu
Vstupenka na Podzimní knižní veletrh konaný 22. – 24. 10. 2010 v Havlíčkově Brodě
Mediální školení v Mediálním centru Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě 22. – 23. 10. 2010
Vítězky ostatních kategorií získají od Vysočina-news.cz:
Vstupenka na Podzimní knižní veletrh konaný 22. – 24. 10. 2010 v Havlíčkově Brodě
Mediální školení v Mediálním centru Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě 22. – 23. 10. 2010

Tereza Ondrášová Vám děkuje za Vaše hlasy!!                   


 Ve Vísce opět  stav ohrožení.    

 Před časem jsem psal v Českotřebovském zpravodaji  o historické spřízněnosti  osady Víska a  České Třebové.  Tato osada byla zasažena v srpnu  povodní a vyzval jsem k případné  finanční  pomoci. U článku byla fotka podepřené hrázděné chalupy, která byla symbolem Vísky a o jejíž  záchranu se bojovalo.  Přestože se jednalo o památku chráněnou státem, nenašly se finance a  byla
 provedena demolice.  V  sobotním magazínu  Práva v  rubrice fotoreportéra Miroslava Zajíce bylo  zveřejněno  přímé konto pomoci: číslo účtu 0989066369/0800, variabilní symbol Víska – 1235  Z obecního majetku jsou poškozeny především  kulturní dům, prodejna, fotbalové hřiště, místní  komunikace, vodovod aj.   Ke vší smůle další okluzivní fronta , která se od  neděle protáčí nad  frýdlantským výběžkem,  znovu zvedla hladinu řeky Smědé a jak dnes ukazovali v hlavních televizních zprávách, byla   v 19 hodin  zahájena  již  třetí  evakuace ohrožených  obyvatel Vísky.   Ing.V. Polák
 
 
                                   Přidávám aktuální agenturní fotografie z 27.9.z Vísky                                                 

Aktualizováno 28.9.: Podle dostupných informací záchranáři dosud evakuovali jen obyvatele osad Víska a Předlánce, které spadají pod obec Višňovou. Celkem bylo během pondělí a noci evakuováno 28 lidí, podle ČTK voda zatopila sklepy a rozlila se i na okolní louky. Evakuovaní lidé se po 10:00 začali pomalu vracet domů. Višňovou již v srpnu postihla velká voda, přičemž se obec zařadila mezi nejpostiženější. K evakuaci byli připraveni obyvatelé i dalších oblastí.

 
 

Centrum sociálních služeb v Lanškrouně
Ve čtvrtek 30. září v 15:15 bude za účasti ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka  a dalších hostů položen základní kámen k Centru sociálních služeb v Lanškrouně.  Netradiční kámen vyrobí děti Speciální školy Lanškroun, v jejíž těsné blízkosti centrum vznikne.   Základním posláním novostavby, kterou zainvestuje a zároveň bude provozovat Oblastní charita Ústí nad Orlicí, se stane poskytování nové služby „Dům na půl cesty“. Ta poslouží osobám, které po dosažení zletilosti opouštějí institucionální zařízení, tedy například dětské domovy a pěstounskou péči. (Nepočítá se s umísťováním osob po výkonu trestu.)  
Projekt Domova na půl cesty počítá se šesti samostatnými byty s příslušenstvím, z toho jeden byt je bezbariérový. Celková kapacita je 8 lůžek. Podaří se tak rozšířit kapacity pobytových zařízení služeb sociální prevence v souladu s krajskými střednědobými plány  rozvoje sociálních služeb. Provoz zařízení zajistí dva sociální pracovníci. Celý objekt vyhoví pro bezbariérový pohyb osob postižených.
Dále bude provedena výstavba prostor nízkoprahového denního centra. Jeho uživateli se stanou osoby bez přístřeší. Zařízení poskytne osobní hygienu, stravu a obstarání osobních záležitostí.  V objektu bude po jeho zprovoznění umístěna i pečovatelská služba, kterou Oblastní charita již provozuje, ale je umístěná v nevyhovujících prostorách. Nově bude pečovatelská služba provozovat půjčovnu pomůcek, o kterou je velký zájem.  Celkové náklady na stavbu včetně projektové přípravy a inženýrské činnosti podle kontrolního propočtu projektanta činí 11, 549 mil. Kč, přičemž investiční náklady činí 11, 129 mil. Kč a náklady na neinvestiční vybavení 0,420 mil. Kč.  Nový objekt bude umístěn v těsné blízkosti Speciální základní školy, v obytné zóně města. To přináší řadu výhod, např. možnost využití stávajících hřišť a dalších zařízení školy, dostupnost dalších služeb, kontakt s veřejností. Stavební pozemek je téměř rovinný. Pro účely centra sociálních služeb daruje Město Lanškroun Oblastní charitě část přilehlé zahrady.  Nízkoenergetický objekt je řešen jako dvoupodlažní podélná stavba, umístěná hlavní fasádou s okny do ulice Havlíčkovy, s dobrým osluněním. Základní půdorysný tvar je obdélník.  Termín otevření Centra se předpokládá koncem roku 2011.  
Centrum sociálních služeb v Lanškrouně 
Investor:     Oblastní charita Ústí nad Orlicí,  Provozovatel:  Oblastní charita Ústí nad Orlicí