Ad:  „Jednání o omezení negativních jevů v okolí diskotéky AUDIO“                

Jednání sice proběhlo, bohužel nic nevyřešilo. Nepřál bych nikomu (vyjma určitých radních  města) , aby v blízkosti jeho bydliště začal provoz diskotéky a letního kina, jako to postihlo tuto část České Třebové. Rušení veřejného pořádku a nočního klidu  je zde při provozu diskotéky v audiu téměř pravidelné. Diskotéka není provozována jen jak je povoleno za zavřenými dveřmi uvnitř budovy, mnoho účastníků se také hlučně baví při otevřených dveří na prostranství  před audiem , kde jim slouží venkovní posezení a k občerstvení venkovní stánek. Pro zahrádky restaurací platí od 22-ti hod noční klid a provoz musí být ukončen, pro venkovní prostranství audia  toto neplatí. Vyhláška města  č.4/2006 platí  v České Třebové asi jen pro někoho. V průběhu noci do ranních hodin se pak trousí  hloučky bavících návštěvníků diskotéky, postávají a posedávají v blízkosti ubytovny, kde se baví neb polehávají i na schodech do ubytovny.(viz foto 14.8.10 02:35 hod., 21.8.10  ve 00:50 hod)
Ano odchod účastníků nám má vyřešit uvažovaný plot, který zabrání odchodu do Nerudovy ulice. Bohužel ani na zmíněném jednání z 11.8.10 nepadl termín jeho realizace. S panem Motyčkou, provozovatelem audia jsem se náhodně sešel na náměstí cca před 3 měsíci, kdy na téma plot jsem ho ujistil, že pomůžu i s případnými povoleními k jeho realizaci na MÚ aby se to urychlilo.
Ohledně provozu letního kina jsem jednal osobně před jeho uskutečněním s paní místostarostou ing. Žáčkovou, která mě informovala o tom, že město nemůže provoz letního kina zakázat, protože není název letní kino /dále jen LK/ uvedeno ve vyhláškách nebo ve
směrnicích města. Nemůže zakázat tedy ani povolit. Bez povolení  by se tedy na provoz LK měla vztahovat vyhláška města o nočním klidu po 22-té hodině.  Dne 10.8.10 jsem si otevřel ve 22:30 okno pokoje a slyšel ozvučení filmu tou uváděnou málo výkonnou aparaturou / typu minivěž/ jak autor článku píše a reakci diváků na scény promítaného filmu. Volal jsem tedy státní policii, která mně ve 23:00 hod. volala výsledek kontroly hlídky, provoz kina je povolen do 24:00 hod. a provozovatel byl vyzván ke ztišení hlasitosti. To mně skutečně překvapilo, kde se vzalo povolení . Navštívil jsem služebnu státní policie v České Třebové, kde jsem zástupci náčelníka nadporučíka Seidla požádal o informaci ohledně povolení LK kdo a kdy ho vydal. Na počkání to nešlo, zaslal jsem tedy 1.9.10 ve 19:58 na služebnu policie mail, na který jsem bohužel do 19.9.10 nedostal odpověď. Tu získám buď o náčelníka, případně se obrátím na inspekci policie. Vlaky zde jezdí již přes sto roků, s tím se asi moc dělat nedá, nemusí však ticho  mezi projíždějícími vlaky vyplňovat jiný hluk po 22-té hod., který zde nemusí být. Navíc i konec produkce filmu, kdy odcházejí návštěvníci a odjíždějí auta se nedá neslyšet.  Ještě bych chtěl zmínit nepovolenou párty z 11.6 -12.6.10 v atriu audia za tobogánem, která  nenechala  nikoho do ranních hodin se vyspat, nebyla do dnešního dne projednána přesto, že byla nahlášena  jako přestupek, podaným p.Venclem.MP . Stížnosti na vedení města zaslali mimo mě i ubytovaní z hotelových pokojů, kteří nemohli uvěřit, že si toto může někdo dovolit. K potrestání  pana Vašiny, který 25.6.10 ve dnech sportu porušil noční klid o cca ¾ hod. tzn. do 22:45  postačil pouze článek v Čt. zpravodaji. Byl projednán a potrestán. U provozovatel audia se doposud nic takového nestalo. Psalo se, že se všem omluvil, je to lež mně se neomluvil a i kdyby, omluva by to nespravila.. Za to musí nést zodpovědnost. Hosti, kteří si zaplatili a nevyspali se přijížděli pravidelně, od té doby již nepřijeli. Doufejme tedy, že se realizace plotu  přece co nejdříve uskuteční a větší část problémů se zde vyřeší.                                                                                                                                                 Holeček majitel ubytovny