Povídání o diskotéce AUDIO trochu z jiné strany                

Reaguji na článek ve Zpravodaji č. 9/2010, ze strany 38, podepsaný „re“, o omezení negativních jevů v okolí diskotéky AUDIO vedle plaveckého bazénu. Nevěřte všemu, co je napsáno. Obyvatel, kteří si opakovaně stěžují, je rozhodně více než jen majitel ubytovny č.506. Během loňského roku byly na radnici předány dvě petice proti hluku a negativním doprovodným jevům, na kterých bylo celkem 138 podpisů (64 + 68). Na základě těchto petic se pan starosta vyjádřil, že průběh diskoték a rušení nočního klidu bude vyhodnoceno do konce kalendářního roku 2009, ev. budou přijata nějaká opatření. Výsledkem tohoto „vyhodnocení“ jsou narůstající problémy s rušením nočního klidu, s chováním mladých a mladistvých, opakovaným voláním Městské policie i Policie ČR. Podle vyjádření MP se některá telefonická upozornění neevidují, protože by se policisté „upsali“.
 
Příklady některých stížností:
12.5.2010 panu Keprtovi, 22.6.2010 paní Žáčkové – obě zůstaly bez odpovědi,
12.6.2010 a 16.7.2010 na radnici přes podatelnu
6.9.2010 panu starostovi – zůstalo bez odpovědi.
 
Nyní se vrátím k několika věcem z odpovědi paní Žáčkové ze dne 19.7.2010:
1. odpověď, že po soukromé akci 11.6.2010 se provozovatel diskotéky pan Motyčka písemně omluvil všem obyvatelům přilehlých nemovitostí – neodpovídá pravdě
2. město učiní taková opatření, která nebudou likvidační pro činnost AUDIA na jedné straně a na druhé bude pro obyvatele přilehlé oblasti zajištěno, že nebudou obtěžováni hlukem z hudební produkce ani chováním neukázněných návštěvníků – výsledek: návštěvníci mají k dispozici i venkovní sezení a občerstvení z autom. přívěsu (co na to říká OHES? )
3. k provozování autokina údajně není nutné udělit výjimku – z toho tedy vyplývá, že noční klid začíná ve 22,00 hodin – co se rozumí podle radnice nebo MP termínem „noční klid“? Kinoprojekce prý byly přijaty kladně – znamená to, že názor 20-30 lidí na jedné produkci má větší váhu než názor většiny obyvatel dané lokality?
4. dále je v odpovědi  uvedeno, že provozovatel pan Motyčka vybuduje plot s uzamykatelnou brankou a předsíň (ke stávající budově), sloužící k odhlučnění při vycházení návštěvníků z vnitřních prostor diskotéky – v září 2010 po oplocení, natož předsíni není ani památky
5. celá odpověď na stížnost končí tím, že i nadále se budou činit kroky proti obtěžování obyvatel přilehlé lokality – z textu však není zjevné, zda jsou to kroky míněné vpřed nebo vzad
 
Závěrem: při osobním setkání pana starosty s obyvatelkou dané lokality pan starosta řekl, že vystoupit z davu s kritikou je občanská odvaha. Doufám a věřím, že všichni ti, kteří místo vystoupení z davu si 4x týdně zavřou okna, odstraní z nich natrvalo květinovou výzdobu, neudržují zelené plochy okolo svých domů, aby se tam mládež z diskotéky nezdržovala, nemohou se bavit na svých zahradách v době produkce, uklízejí střepy a nepořádek z městských komunikací, aby mohli pustit děti ven nebo vyjet autem, je jim líto znečištěného parku u Tesca, který má sloužit hlavně malým dětem ……… nejsou považováni za stádo ovcí.
 
Z vyprávění sousedů z okolí zaznamenal a zaslal "Vypravěč", který si nepřeje uvést své jméno. Osoba je však redakci známa.