TURISTICKÁ CHATA HVĚZDA SLAVÍ SEDMDESÁTKU

"Průzkum pozemků pro výstavbu chaty na Andrlově chlumu byl proveden již začátkem ledna 1936, 6. května 1936 byla uzavřena smlouva s majitelem pozemku panem PÁVKEM o koupi potřebné plochy. Pozemky zaplatil továrník JINDŘICH JANDERA a později převedl za symbolickou cenu na KČT. V roce 1937 byla započata výstavba silnice od „Loučení" na vrchol Andrlova chlumu výkupem pozemků a mýcením lesa. Stavební práce byly započaty o rok později. Změna politického uspořádání okresu a odtržení Sudet znamenalo roční přerušení prací, obnoveny byly až 5. srpna 1939. Silnice byla dokončena v roce 1940. Válečná doba vedla vedení KČT Ústí nad Orlicí upustit od stavby chaty s rozhlednou, rozhodnuto bylo vybudovat zde pouze útulnu, která by poskytla
skromné občerstvení a střechu nad hlavou příchozím turistům. Projekt a výstavba byla zadána firmě  FRANTIŠKA TOŠOVSKÉHO v Ústí nad Orlicí, která písemně oznámila započetí stavby 15. dubna 1940. Dozor nad stavbou vykonával arch. Ing. STANISLAV TOŠOVSKÝ. Slavným dnem byl 25. červen 1940, kdy byl tesaři na hřebenu střechy vztyčen ozdobený stromek. Továrník JINDŘICH JANDERA potom všechny přítomné dělníky pohostil. Klempířské, pokrývačské a instalatérské práce byly dokončeny 3. srpna 1940, rovněž byla zasklena okna i dveře. Nejbližší okolí útulny upravil Okrašlovací spolek. Ozdobně vyřezávané věšáky věnoval chatě VLASTIMIL MATYÁŠ, syn majitele pily ANTONÍNA MATYÁŠE. Nájemce pan OLDŘICH ŘEHÁK opatřil starodávné hodiny s kukačkou, police na stěnách zdobily slovácké mísy, vázy, talíře, džbány a čutory z Uherského Hradiště. V restaurační místnosti byl tmavohnědý těžký selský nábytek. Obrazová výzdoba propagovala náš kraj. Motivy z okolí Andrlova chlumu byly vybírány u místních malířů - krajinářů pánů JAROSLAVA ČADY, KARLA KINDLA, VÁCLAVA KOVÁŘE a FRANTIŠKA ŠTANCLA. Záchody i umyvadla již v útulně rovněž byly, chybělo však to hlavní, voda. Předseda technické komise JINDŘICH JANDERA si ale věděl se vším rady..... "
 Tak začíná nová publikace Milana Richtera, která byla práce  vydána. Knížečku uričtě zakoupíte na Chatě Hvězda na Andrlově chlumu,  spojíte tak pěkný podzimní výlet s možností zakoupení knížečky. Chatru Hvězda si užijete dvakrát:  v nové publikaci a současně  vyzkoušíte zdejší pohostinství.