Den otevřených dveří ve firmě IMS - Drašnar Česká Třebová - sobota 18. září 2010 9 - 12 hodin 

Byla to velmi úspěšná akce. Představila, jak lze postupně usilovnou prací  změnit za dvacet firmu, která začala před 20 lety  v garáži rodinného domku (na pronajatém lisu) a nyní pracuje v moderních prostorách v Semanínské ulici a vyrábí spoustu dílů především pro automobilový průmysl. Přes krizi, která postihla výrobu především v letech 2008 - 9 nyní pracuje  ve firmě 103 pracovníků v nástrojárně, v lisovně, v expedici, na montáži nebo na technologii přípravy výroby. Celý vývoj podniku mohli návštěvníci podrobně prostudovat  ve vstupní hale firmy. Návštěvníci pak byli postupně po skupinách prováděni areálem firmy, vždy s výkladem. Ač byla sobota, tak pracovaly ukázkové stroje v nástrojárně (vyráběly se  pamětní medaile firmy IMS Jiří Drašnar), v lisovně se práce ani nezastavila (pracuje se zde v turnusu) a tak opuštěna zůstala pouze pracoviště na montáži. Na Den otevřených dveří přišli  nejen Třebováci, rodinní příslušníci zaměstnanců, zástupci Města, partnerských třebovských podniků, ale také zástupci obchodních partnerů, se kterými firma dlouhodobě spolupracuje. V dobré náladě všem hrála bluegrasová skupina Karolina z Mladé Boleslavi.
Jak se jubilující firma vyvíjela? V lednu 1992 firma pronajala  prostor v areálu SOU na Skalce. Zde byla první nástrojářská dílna až do 31.8. 1993. V té době  zakoupila první vlastní lis, ten byl ještě do února 1994 "doma" v garáži RD na Jiráskově ulici. V závěru roku 1992 firma zakoupila v dražbě majetku Filmového průmyslu Praha budovu v Benátkách 2041, kterou měl v pronájmu státní podnik Plastima. Dodatečně bylo zjištěno, že je zcela bez pozemků, ty patřily podniku Plastima v likvidaci, pozemky byly proto vyřešeny se zpožděním až v r. 1997. Do nových prostor v Benátkách se opravách firma stěhovala v roce 1993. V té době bylo v trvalém pracovním poměru zaměstnáno 6 pracovníků (první dva zaměstnanci byli přijati do nástrojárny  na SOUŽ v r 1992). Prostory v Benátkách byly postupně rozšiřovány.  Další stěhování (do uvolněného areálu v Semanínské ulici) pak vynutila potřeba dalšího rozšíření  firmy po dalších deseti letech činnosti. Bylo to pro firmu strategické rozhodnutí, protože další rozvoj  v lokalitě Benátky nebyl reálný. Nejdříve bylo třeba v roce 2006 provést  adaptaci nového areálu, která nebyla jednoduchá, neboť při prověřování statiky bylo zjištěno nedostatečné dimenzování základů. Byla provedena hloubková pilotáž (celkem 970 m pilot). Pokračovala vývojová činnost pro firmu Škoda Auto. Firma již měla v této době 86 zaměstnanců.  V dalším roce 2007 proběhla výstavba vloženého patra pro kanceláře a dílnu montáže, jeřábové dráhy a nákladní výtah, byl realizován unikátní projekt na úsporu energií, t.j. využití odpadního tepla, na který firma získala podporu ze strukturálních fondů EU. Stěhování do nových prostor proběhlo v březnu a dubnu 2007, nejdříve lisovna, potom nástrojárna. Kolaudace nového objektu v Semanínské ulici 2090 byla provedena v dubnu 2007. V dalším roce 2008  dochází k poklesu zakázek pro lisovnu a montáž a k omezení výroby. Zaměstnanci těchto provozů přešli na částečnou zaměstnanost, tento režim trval až do března 2009. Ve 2. pololetí loňského roku již započalo mírné oživení ekonomiky, firma získala nové zakázky, tento trend pokračuje i v jubilejním roce 2010. Aby firma zvládla svoje zakázky, tak jednatel firmy Jiří Drašnar  přijímal letos do práce další nové pracovníky. Firma tak pomáhá stabilizovat pracovní trh v našem městě. 
Firma IMS - Drašnar  patří do rodiny dalších třebovských firem zabývající se výrobou plastových dílů a i její zásluhou patří Česká Třebová v plastikářském světě k opravdovým pojmům.                                                                                                       (mm)