Sváteční zahájení školního roku na gymnáziu                     


První  den školy uspořádalo českotřebovské gymnázium  sváteční odpoledne.  V malém sále Kulturního centra v České Třebové se za přítomnosti rodičů, vedení školy, vyučujících i studentů i zástupců města konala poprvé imatrikulace nových studentů školy. Součástí slavnostní imatrikulace bylo představení studentů, předání pamětních listů a podpis studentů do imatrikulační knihy.  Imatrikulace nových studentů českotřebovského gymnázia má napomoci zvýšit prestiž českotřebovského gymnázia a zlepšit vztah studentů i rodičovské veřejnosti ke škole, zatím se jedná v oblasti středního školství ojedinělou akci hodnou zaznamenání. Ve stejném sále se např. pravidelně konají také promoce vysokoškoláků. Fotografie Mgr. Milana Soukupová.