KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová - říjen 2010         

VI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2010
 
Pátek 1. října 2010                                                                     Kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
Hana  B a r t o š o v á – varhany
 
Program:  P. Eben, J. Zach, J. K. Kuchař, J. Seger, J. Klička, V. Novák, B. Martinů,
                 Z. Pololáník
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 8. října 2010                                                                     Kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
MMag. Klaus  S o n n l e i t n e r  CanReg
Stiftsorganist und Gastmeistetr, St. Florian (Rakousko)
 
Program:  P. de Araújo, J. L. Krebs, J. H. Knecht, Z. Pololáník, J. Francaix, F. Liszt,
A.    Guilmant, H. Mulet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 15. října 2010                                                                   Rotunda sv. Kateřiny v 19.00 hodin
Trio od sv. Jakuba (Brno)
Milan  Ř í h á k  - tenor
Karel  P l o c e k  - viola
Martin  J a k u b í č e k  - varhany
Program:  A. V. Michna, J. S. Bach, J. Clarke, J. Mysliveček, M. Jakubíček, R. Schumann,
                 F. Schubert, H. Purcell, G. Furé, P. Mascagni, E. Drake
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 22. října 2010                                                                   Kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
Barbora  S c h o l l e o v á - varhany
Pavel  S v o b o d a  - varhany
AMU Praha
Program:  J. S. Bach, R. Schumann, F.  Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předprodej vstupenek na všechny koncerty v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny. Důchodci a studenti 50% sleva.  Festival se koná za laskavého přispění Pardubického kraje a Města Česká Třebová. Organizátoři dále děkují za podporu hotelu KORADO Česká Třebová a děkanství Římskokatolické církve v České Třebové.
 
Středa 6. 10.                                                       KC – velký sál v 8.15, 10.00 a v 11.45 hodin
Česká republika – země známá neznámá
Určeno pro školy  Pořádá Planeta Země o. p. s. Náchod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 6. 10.                                                                       Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
„POD ŠÁTKEM SE SKRÝVÁ KRÁSA“
Cestopisná přednáška Ladislava  K a l o u s e  z Ústí nad Orlicí o cestě po  Í R Á N U
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úterý 12. 10.                                                                        Malá scéna, začátek v 19.30hodin
„MÓDA Z MOŘSKÝCH VLN“ - hudebně zábavný pořad nejen pro ženy
Módní přehlídka Jany  Z a m a z a l o v é
Oděvy a keramické šperky inspirované mořskou tématikou
Pořad písněmi provázejí Pavla a Vladimír  Z a m a z a l o v i, o přestávce si mohou návštěvníci prohlédnout malou výstavu keramických šperků a obrazů z ateliéru Jany Zamazalové, které je možno po programu zakoupit.
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 13. 10.                                                                    Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A  Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čtvrtek 14. 10.                                                                                    Malá scéna v 8.30 hodin
„ATMOSFÉRA JAZZOVÉHO KLUBU“ – koncert
Uvede spol. profesionálních hudebníků Praha pro vyšší  gymnázium
 
Úterý 19. 10.                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2010
Náhrada za inscenaci „Antonius a Kleopatra“- Divadlo v Řeznické Praha odřeklo
Městské divadlo Brno uvádí:  A. P. Čechov:  T Ř I  S E S T R Y
Vrcholné drama jednoho z nejvýznamnějších světových autorů. Na příběhu sester Prozorovových Olgy, Iriny, Máši a jejich bratra Andreje, které osud zavál do malého provinčního městečka, Čechov sugestivně zachycuje období konce 19. století se všemi protiklady. Sestry touží přestěhovat se do Moskvy, kde prožily své dětství. Jejich podmínky se však natolik změní, že sourozenci ztrácejí možnost realizovat svoje plány. Tyto matné “krásné duše” samy sebe zošklivují drásavou výčitkou, že neumějí užitečně žít. Na jejich stescích a trýznivé bezmocnosti dokáže Čechov umělecky zobrazit nejen celou etapu vývoje ruské společnosti, ale i celou etapu vývoje lidstva. Proto si jeho hra dodnes uchovává svou životnost. 
Režie:  Stanislav  M o š a
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čtvrtek 21. 10.                                                                                  Malá scéna v 19.30 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY – 49. koncertní předplatné
„OD VIVALDIHO PO FILMOVOU HUDBU“   Uvede Brněnské instrumentální trio (bajan-kytara-housle)
Program:  M. Štědroň, L. Janáček, V. Trojan, P. Fiala a další
Brněnské instrumenální trio vzniklo v roce 1986 a převážně koncertuje na domácích pódiích, od roku 1996 ve složení Vladislav Bláha – kytara, Jiří Novotný – housle a Jaromír Zámečník – akordeon. Jeho repertoár obsahuje skladby z oblasti transkribované literatury zpracované známými skladateli, ale především litaraturu, která je psána přímo pro toto obsazení. Na těchto vystoupeních nezaznívají pouze skladby pro trio, ale program je vystavěn tak, aby se zde posluchačům představily různé nástrojové kombinace a to od sólových vystoupení přes dua až  k výše zmiňovaným skladbám pro trio.
 
Vladislav Bláha – absolvoval studium na Konzervatoři v Brně u prof. Arnošta Sádlíka a na Vysoké hudební škole Fr. Liszta ve Výmaru v Německu u prof. Ronalda Zimmera. Své umění zdokonalil v mistrovských kurzech u předních světových pedagogů a interpretů Costase Cotsiolise (Řecko), Abela Carlevara (Uruquai) a na stipendijním studiu of The British Council u Gordona Crosskeye a Johna Duarte v Anglii. Bláha koncertoval sólově i jako sólista s orchestry v 28 zemích Evtropy, Asie, Latinské Ameriky a USA. Jeho repertoár obsahuje díla kytarové literatury od renesance po současnou tvorbu včetně koncertů pro kytaru a orchestr.
Jiří Novotný – vystudoval hru na housle nejprve na brněnské Konzervatoři ve třídě prof. Jana Vacka a dále JAMU v Brně ve třídě prof. Adolfa Sýkory. Získal ceny na různých soutěžích a v roce 1983 byl přijat jako aspirant JAMU k prof. Bohumilu Smejkalovi. Jako sólista nebo jako člen komorních souborů vystupoval s předními českými orchestry, natáčel v rozhlase, televizi i na CD. Vystupoval v mnoha zemích světa, např. Německo, Rakousko, Francie, Anglie, Španělsko, Švýcarsko, Japonsko, Korea aj. Pět let působil jako sólista souboru Čeští komorní sólisté s nimiž vystoupil na mnoha zahraničních turné. Tři roky působil jako primárius Janáčkova kvarteta, v současnosti hraje první housle v Trávníčkově kvartetu. Od roku 1986 působí jako pedagog houslové hry na brněnské Konzervatoři.  
Jaromír Zámečník – absolvovasl nejprve Konzervatoř v Brně ve třídě prof. Ladislava Koryčana a JAMU ve třídě prof. Rajmunda Kákoniho a Dr. Josefa Smetany. Zúčastňoval se domácích i mezinárodních soutěží a dosáhl pozoruhodných výsledků. V letech 1986 – 89 byl stipendistou Českého hudebního fondu v Praze a v roce 1989 – 90 sólistou této instituce. Koncertuje jak na domácí, tak i zahraniční scéně. Vydal 2 CD se sólovými nahrávkami skladeb pro bajan. Spolupracuje také s Českým rozhlasem a televizí. Bývá zván do porot národních i mezinárodních soutěží a festivalů a pracuje také jako lektor na odborných seminářích.
 
Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 24. 10.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová
Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úterý 26. 10.                                                                        Malá scéna v 8.30 a v 10.00 hodin
„THESPIDOVA KÁRA“ aneb Od kultovních obřadů k Shakespearovi
Pro II. Stupeň ZŠ uvede Divadélko Karla Čapka Hradec Králové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 27. 10.                                                                     Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ  KONCERT  K VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  REPUBLIKY
V programu vystoupí Smíšený pěvecký sbor BENDL, sbormistr Mgr. Josef  M e n š í k
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 
 
PROGRAM KINA SVĚT
 
Sobota 2. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži nepřístupno
SALT  (USA)
Jakožto agentka CIA složila Evelyn Salt (Angelina Jolie) přísahu povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita se ale stane důvodem řady otázek poté, co ji ruský přeběhlík obviní, že je ruskou špiónkou. Salt se dá na útěk, během kterého využívá veškerých svých schopností a mnohaletých zkušeností v roli tajného agenta k tomu, aby unikla svým pronásledovatelům. Její snaha prokázat svou nevinu ale jen podněcuje dohady o jejích skutečných motivech. Co je Salt vlastně zač?   Titulky
 
Pondělí 4. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                             Mládeži nepřístupno
KAJÍNEK (ČR)
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v ČR. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda. Filmový |Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
 
Středa 6. ve 20.00 hodin                                                                                                          FK
JÁ TAKY (Španělsko)
Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který vystudoval univerzitu. Začíná pracovat v sociálních službách v Seville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Ve „svých“ světech jsou oba vyděděnci a společně najdou lásku a přátelství, jaké předtím nikdy nepoznali.   Titulky
 
Sobota 9. v 15.00 hodin                                                                                 Mládeži přístupno
CHLUPATÁ ODPLATA (USA)
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je předem prohraná bitva. Okouzlující Brendan Fraser, obsazený do  role stavaře nového projektu obytných domů, musí čelit vzdoru těch, kteří jsou na místě stavby doma. Těch, kteří chtějí ve svém lese klid, nebudou couvat a neváhají proměnit místo  kde žijí v bojiště. Generál mýval velí útok!
Česky mluveno
Pondělí 11. již v 17.00 a v 19.00 hodin                                                          Mládeži přístupno
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (USA)
Film se odehrává ve světě zničeném  vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení
nebo totální vyhlazení, respektive vypálení…    Adaptace populárního animovaného seriálu Česky mluveno
 
Středa 13. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                               Mládeži přístupno
SEXY 40 (USA)
Romantická komedie o nečekané přitažlivosti.
Sandy (Catherine Zeta-Jones) je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého manžela. Rozhodne se k radikálnímu kroku. Opustí ho a začíná nový život…   Titulky
 
Sobota 16. v v 17.30 a ve 20.00 hodin                                             Mládeži přístupno od 12 let
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU (USA)
Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru, jež realistickým způsobem zachycuje, jak jednoduché je překročit hranici oddělující od sebe muže na straně zákona a zločinu. V hlavních rolích Richard Gere, Ethan Hawke a Don Cheadle.   Titulky
          
Pondělí 18. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži přístupno
DOPISY PRO JULII (USA)
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou.   Titulky
 
Středa 20.  ve 20.00 hodin                                                               FK
HAROLD A MAUDE (USA)
Milostný příběh dvacetiletého Herolda, posedlého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude, vychutnávající život plnými doušky.   Titulky
 
Sobota 23. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                Mládeži přístupno od 12 let
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ (ČR)
Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik musíte sníst párků, abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá dojet na rotopedu? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů.
V režii Roberta Sedláčka hrají J. Plesl, S. Babčáková, J. Vyorálek, J. Švarcová, I. Bareš, A. Geislerová a další.
 
Pondělí 25. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži přístupno
ČARODĚJŮV UČEŇ (USA)
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina).
Balthazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně.   Titulky
 
 
Středa 27. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                 Mládeži přístupno od 12 let
DÁL NEŽ SE ZDÁLO (USA)
Erinin (Drew Barrymore) ironický smysl pro humor a naprostá otevřenost zcela okouzlila Garretta (Justin Long). A to všechno u piva a u snídaně druhý den ráno. Jiskra přeskočila a byla z toho plnohodnotná letní láska a nikdo nečekal, že potrvá, až se Erin bude muset vrátit do San Francisca a Garrett zůstane kvůli práci v New Yorku….   Titulky
 
Sobota 30. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                Mládeži přístupno od 12 let
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ (USA)
Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení si ovšem začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která je všechny může stát život. Začíná nelítostný boj, na jehož konci může být jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil.   Titulky
 
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem prvního představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz.