Poutní mše u kaple P. Marie                                                   


Jednou do roka, v den výročí narození P. Marie, které se připomíná  8. září,  se místní věřící schází  na poutní mši svaté v kapli P. Marie v Moravské ulici, aby uctili památku její patronky. Kaplička z prostorových důvodů nemůže pochopitelně  do svého nitra pojmout všechny přítomné a tak většina z nich je seskupena  venku přede dveřmi.  Tato bohoslužba se uskutečnila i letos, avšak o den dříve, v úterý dne 7. září. Důvodem posunutí termínu bylo poslední rozloučení se zesnulým, které v chrámu sv. Jakuba proběhlo právě ve výroční den.
Poutní mše v této kapli je již dlouholetou tradicí. V dřívějších dobách, kdy býval v provozu protější Hamplův, později Paukrtův hostinec čp. 218 – 219 se zde, dle vzpomínek pamětníků,  prý o tomto svátku  dokonce  i muzicírovalo a slavilo se i lahodnými nápoji a pokrmy.
Je dobře, že drobná stavební památka, která zde při rozšiřování okolních komunikací, prý na přímluvu občanů, zůstala zachována , jedenkrát do roka ožije a slouží svému účelu.                                                                                                            Martin Šebela