Křest nové knížky Jana Peringera se konal U Tygra           
Vynikajících vzorů není nikdy dost 

V kavárničce u tygra se ve středu 8. září byla slavnostně uvedena do života nová publikace Jana Peringera "Vynikajících vzorů není nikdy dost. Knížka vyšla  21. července den před autorovými 77. narozeninami jako zcela specifický dárek ústeckoorlického nakladatelství OFTIS v nákladu 600 výtisků. Jas se autor doznal tak jde vlastně o doplněné II. vydání, ovšem to první před lety obsahovalo jen 17 povídek (druhé vydání 25) a vyšlo jen ve velmi malém nákladu.  Jak se shodl recenzent  s mnohými čtenáři, tak je to publikace velmi svěží, čtivá, potěší, neunaví. Autor má vytříbený slovník a smysl pro spád děje, který není jen jednoduchý, ale prolínají  se často v různém prostoru i čase  ve dvou rovinách.   Představení nové publikace proběhlo za aktivní účasti přátel Jana Peringera. Jak autor, tak jeho dílo si  slavnostní uvedení na svět rozhodně zaslouží.  Setkání uvedl Mgr. Milan Mikolecký, a aktivně spolupůsobili  Mgr. Magdaléna Peterková a Jiří Musílek (shodou okolností se jednalo o učitele se svou žákyní). V inscenovaném autorském čtení přečetli dva zajímavé pohádkové příběhy O  karkulce a O hloupém Honzovi. Jan Peringer vysvětlil okolnosti vzniku své knížky poděkoval všem přítomným za návštěvu akce a požádal  P. Miloše Kolovratníka o to, aby novou publikaci pokřtil. Po přípitku  se pak otevřela debata a nechyběla ani autogramiáda. U Tygra to byl další příjemný večer. Fotografie Martin Šebela