MUZEUM VE TŘEBOVÉ? PROJEKT ROKU 2011         

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod na svém zasedání 17. září rozhodl o zveřejnění projektů, které splnily schválenou minimální hranici bodového ohodnocení v rámci vyhlášených výzev v oblasti cestovního ruchu. Mezi úspěšné projekty patří také českotřebovská  akce „Rekontrukce a přestavba Městského muzea Česká Třebová“. Investice za přibližně 45 milionů korun by tak měla obdržet dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 27 milionů. Další prostředky mají být poskytnuty z rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu. „Podle původního plánu měl výbor schvalovat přímo rozdělení prostředků, na základě kterých by byly podepisovány smlouvy o poskytnutí dotace, avšak díky rozhodnutí vlády, jímž bylo pozastaveno spolufinancování Regionálních operačních programů, byl seznam úspěšných žadatelů pouze zveřejněn,“ řekl člen výboru Regionální rady a krajský zastupitel Martin Netolický. Rekonstrukce a přestavba českotřebovského muzea v Klácelově ulici byla bodována hodnotiteli podle předem stanovených kritérií. V konkurenci s ostatními byl náš projekt zahrnut do stanovené alokace prostředků. Nyní bude poukázání dotačních prostředků záviset na dalším postoji vlády k podílu státu na financování evropských projektů. „Podle posledních informací Nečasova vláda přehodnotila svůj kategorický postoj a bude pravděpodobně nalezeno kompromisní řešení, které umožní uvolnění prostředků na ukončené výzvy v cestovním ruchu. Realizace projektu by potom mohla být otázkou již příštího roku,“ doplnil Netolický. Příprava nyní bude záviset na možnostech rozpočtu města pro příští rok. Sestavení rozpočtu a určení investičních priorit již bude určovat zastupitelsvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb. „Jako Třebovák si nedovedu  představit, že by projekt byl příští reprezentací města zastaven. Předpokládám v této záležitosti navázání na současné volební období. Muzeum nikdy nebylo tak blízko výstavbě výstavních prostor, a to ještě s tak velkou podporou z evropských fondů. Tento desítky let trvající dluh vůči veřejnosti by měl být smazán,“ dodal Martin Netolický. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti a realizaci tohoto projektu na svém zasedání 16. prosince 2009. Rozpočet na letošní rok počítal s částkou 1,5 milionu korun na zpracování projektové dokumentace. (re)