Tradice a současný život v zemi vycházejícího slunce          

Vydařená beseda o Japonsku - zemi vycházejícího slunce v Kulturním centru.  Zaplněný malý sál Kulturního centra sledoval prezentaci a vypravování Ing. Jiřího Prokopa, který žil a pracoval v japonském univerzitním městě Okajama celých 18 let, aby se pak vrátil domů. Dnes vyučuje na Dopravní fakultě Jana Pernera a také na litomyšlském gymnáziu, je jedním z mála znalců japonštiny v našem regionu a velmi aktivním  tlumočníkem a průvodcem. je to současně patriot našeho města, který se zapojuje aktivně do dění ve městě především v oblasti kultury, je pravidelným návštěvníkem kulturních akcí ve městě. Beseda v Kulturním centru překročila  běžné limity, trvala  téměř 3 a půl hodiny, stále byla spousta dotazů . I tak se nepodařilo prezentovat všech připravených 11 rémat a bude tedy třeba v obdobné besedě pokračovat zase někdy příště.