Žehnání symbolů v Řetůvce                                                    


V úterý dne 28. září 2010, v den svátku sv. Václava, se v  Řetůvce, v kapli zasvěcené právě sv. Václavu, nacházející se na mírném návrší nad obcí v blízkosti hřbitova, uskutečnila poutní mše. Její součástí bylo  žehnání nových obecních symbolů a také  slavnostních symbolů dechové hudby Řetůvanka. Akce se zúčastnila řada občanů našeho města, většina z nich sem byla dopravena zvláštním autobusem.
Oslavy v obci byly zahájeny poté, kdy se prostranství v blízkosti obecního úřadu a hasičské zbrojnice zaplnilo množstvím místních i přespolních lidí, prohlídkou nově rekonstruované zbrojnice. Slavnostní projev pronesl  starosta obce ing. Pavel Bělovský. Dechová hudba Řetůvanka tento slavnostní okamžik doprovodila svými  líbivými tóny.
Po zahájení následovalo seřazení průvodu účastníků. V jeho čele byly představeny nové obecní symboly včetně vlajky a slavnostní symboly dechové hudby Řetůvanka. Za nimi v průvodu  kráčeli  členové místního hasičského sboru i sborů okolních, všichni  ve slavnostních stejnokrojích, dechová hudba Řetůvanka a ostatní účastníci.  Mezi nimi bylo možno spatřit krajského radního a kandidáta na senátora Petra Šilara a také dosavadní senátorku Ing. Ludmilu Müllerovou, která by také chtěla senátorské křeslo obhájit, byť za jinou politickou stranu než kandidovala před šesti lety.  přijel také pan Zdenek  Velebný, pocházející z České Třebové, majitel ústeckoorlické firmy Velebný & Fam, která zmíněné symboly zhotovila.
U místní kaple započala potom vlastní bohoslužba, zasvěcená sv. Václavu, kterou celebroval P. Miloš Kolovrátník, a během níž byly nové symboly požehnány. Pan Zdeněk Velebný zde také pohovořil o významu jednotlivých částí obecního znaku, který všechny žehané předměty doplňuje. Jako další bod programu následovalo položení květin k památníků padlých v první světové válce.
Slavnost byla zakončena společným posezením  v místním hostinci „U Hasičů“.  Martin Šebela