KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM
pro volby do zastupitelstva města Česká Třebová 

  1. Ing. Vladimír DUŠEK, 59 let, technik, KSČM
  2. Pavel JASANSKY, 56 let, strojvedoucí, bez politické příslušnosti
  3. Ludmila KOCIÁNOVÁ, 58 let, administrativní pracovnice, KSČM
  4. František VAŇOUS, 59 let, vlakvedoucí, KSČM
  5. Oldřich FELGR, 59 let, strojvedoucí, KSČM
  6. Miloš RYŠAVÝ, 59 let, invalidní důchodce, bez politické příslušnosti
  7. Josef PLESKOT, 61 let, důchodce, bez politické příslušnosti
  8. Miloslav BEDNÁŘ, 64 let, důchodce, KSČM
  9. Marie ŠKODOVÁ, 72 let, důchodkyně, KSČM
10. Jaroslava KLINKACKOVA, 63 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
11. Eduard TAPUŠÍK, 67 let, důchodce, bez politické příslušnosti
12. Marie ZAPLETALOVÁ, 75 let, důchodkyně, KSČM
13. Věra VLČKOVÁ, 74 let, důchodkyně, KSČM
14. Josef SOTONA, 75 let, důchodce, KSČM
15. Ing. Čestmír PACÍK, 77 let, důchodce, KSČM
16. Ladislav ŠINKORA, 67 let, důchodce, KSČM
17. Jaroslav MAŠEK, 78 let, důchodce, KSČM
18. Josef JOHN, 78 let, důchodce, KSČM
19. Jana PAULÍKOVÁ, 72 let, důchodkyně, KSČM
20. Ing. František PLATZER, 78 let, důchodce, KSČM
21. Vladimír BOŘEK, 80 let, důchodce, KSČM
22. Ludvík KEBRLE, 81 let, důchodce, KSČM
23. Jiří PÁRNÍK, 78 let, důchodce, KSČM
Vážení spoluobčané, voliči,
ve dnech 15. a 16. října budete volit nové zastupitelstvo města. Věříme, že vyberete kandidáty, kteří budou prosazovat vaše potřeby a zájmy, budou usilovat o všestranný rozvoj města, aby bylo dobrým domovem všech občanů.
Kandidáti KSČM, zvolení do městského zastupitelstva se chtějí aktivně podílet na všem, co bude reálným přínosem ve prospěch většiny občanů i celého města.
 
Budou především prosazovat:
 
• zajištění spolehlivé dopravní obslužnosti, zejména o sobotách a ve dnech pracovního klidu, do okolních obcí,
• zlepšování stavu komunikací ve městě a zvýšení dopravní bezpečnosti, zejména chodců a cyklistů,
• podporu malým a středním podnikatelům při vytváření nových pracovních míst,
• podporu vybudování logistického terminálu fy METRANS, a.s. a přilehlé průmyslové zóny a tím získání nových pracovních
   příležitostí pro občany města,
• zajištění a zachování základních služeb pro občany - dostupné jesle, školky , cenově dosažitelné bydlení, poštovní služby, sociální
  zařízení (veřejné záchodky) v centru města,
• omezení byrokracie - úřad je pro občany,
• odpovědnou správu, údržbu a rozmnožování majetku města, průhledné a hospodárné využívání finančních zdrojů.
 
O PROBLÉMECH VÍME, CHCEME JE ŘEŠIT SPOLU S VÁMI.   VOLTE KANDIDÁTY KSČM!