Výbor pozastavil výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci          

Českotřebovské městské muzeum
zařazeno mezi dotované  projekty  
 
Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod.
„S rozhodnutím vlády zásadně nesouhlasíme a upozorňujeme, že tento nezodpovědný přístup k investicím plynoucím do regionů zpomalí a mnohdy zcela znemožní čerpání evropských dotací,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek.
Výbor měl podle původního plánu schvalovat dotace přesahující tři miliardy korun určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k srpnovému rozhodnutí vlády, které má ekonomické i právní důsledky, Výbor pouze zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod. Tedy bez státního podílu s tím, že si prostředky na dofinancování zajistí sami příjemci.
 
Seznam projektů
ze 14. kola výzvy -  oblast podpory 3.1 a 3.2,
dále z 15. kola - oblast podpory 3.1,
ze 17. kola - oblast podpory 1.2 a z 18. kola - oblast podpory 1.2 
bude uveřejněn na webu Regionální rady (odkaz na www.rada-severovychod.cz/Tiskové centrum/Tiskové zprávy).
 
Výbor byl na základě vládního rozhodnutí dále nucen pozastavit podpis všech smluv o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod a pozastavit vyhlašování výzev pro předkládání projektů, včetně kontinuální zaměřené na rozvoj krajských měst – Hradce Králové, Liberce a Pardubic .

Mezi zveřejněnými projekty je také v oblasti infrastruktury cestovního ruchu  je také rekonstrukce a dostavba městského muzea v České Třebové - Klácelově ulici. Na tom, aby se tato akce skutečně dostala mezi podporované projekty se nejvíce zasloužil zastupitel Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. Výše popsaná situace znamená, že je tato akce schválena jako akce dotovaná, ale že  vzhledem divokému rozhodnutí  vlády ČR podpis smlouvy o dotaci odkládá  a zřejmě na termín v příštím roce. Akce je přitom připravena, vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení, ale její zahájení bude nejdříve v roce příštím.  Navíc hrozí, že chybějící  prostředky, které odmítla k dotaci EU "dosypat" vláda ČR  dále zatíží investora, tedy Město Česká Třebová a podíl města na investici bude tedy vyšší než bylo původně očekáváno. Zatím jde však o předběžné úvahy. (mm)