Počet tříd na gymnáziích se přiblíží
skutečným potřebám a demografické realitě

Vzhledem k demografickému vývoji a nutnosti vrátit gymnáziím jejich výběrovost přistoupila Rada Pardubického kraje ke konkrétnímu řešení, se kterým byli dnes seznámeni ředitelé jednotlivých škol.
Plán na snížení počtu tříd v těchto školách navazuje na návrh změn v odborném školství, předložený v červnu tohoto kalendářního roku. Úpravy na gymnáziích doporučila Rada Pardubického kraje na svém jednání 19. srpna a konkrétní změny pak projednala a schválila 2. září 2010. Kraj přitom vedl diskusi se zástupci místních samospráv i širokou odbornou veřejností s cílem zachování dostupnosti kvalitního gymnaziálního vzdělávání v celém regionu.
 
Konkrétní změny se týkají gymnázií v Přelouči a Holicích, kde dojde k útlumu čtyřleté formy studia. Všechna tři gymnázia v Pardubicích budou otevírat pouze dvě třídy pro čtyřleté studium.
V okrese Ústí nad Orlicí se gymnázia v České Třebové a ve Vysokém Mýtě budou v meziročním cyklu střídat v otevření třídy pro čtyřleté studium.
Největší změny nastanou v okrese Svitavy, kde je také nejhustší síť gymnázií. V Jevíčku dojde pro nedostatek žáků k útlumu osmiletého studia. U ostatních gymnázií v tomto typu studia ke změnám nedojde. Moravská Třebová a Svitavy vytvoří jednu, Polička a Litomyšl pak druhou dvojici škol, které se budou v otevření tříd čtyřletého studia, stejně jako na Orlickoústecku, střídat v meziročním cyklu.  Naopak na Chrudimsku se vzhledem k optimálnímu počtu gymnázií změny neuskuteční.
Podle ředitele Gymnázia v Poličce Miloslava Svobody přinese rotace v otevírání tříd prvních ročníků problémy v naplňování školních vzdělávacích programů, které jsou založeny na volitelnosti. „Vzhledem k nižšímu počtu žáků bude volitelnost omezená. Složitější situace bude i v personálním zabezpečení,“ upozorňuje na úskalí takového řešení ředitel poličského gymnázia.
Řešení, pro které se kraj rozhodl, ředitelka pardubického Gymnázia v Dašické ulici Jitka Svobodová očekávala. „Loňské přijímací řízení ukázalo, že je žáků opravdu málo. Abychom dosáhli požadované úrovně, otevřeme v příštím školním roce pouze dvě třídy,“ uvedla smířlivě.
„Jsem ráda, že nakonec všichni pochopili, že změny jsou nezbytné a že neřešení problému by v blízké budoucnosti skončilo totálním krachem vzdělávacího systému v Pardubickém kraji. Veškeré změny jsme se snažili co nejvíce diskutovat se zainteresovanými stranami tak, aby došlo ke shodě a bylo vybráno nejlepší řešení,“ řekla na závěr jednání s řediteli gymnázií radní Jana Pernicová.
 
 Přehled změn  

Okres Pardubice
Přelouč útlum 4letého studia – 8leté zůstává
Pardubice – Dašická 2 třídy 4letého, 8leté zůstává
Pardubice - Sportovní 2 třídy 4letého studia
Pardubice Mozartova 2 třídy 4letého studia
Holice v Č. útlum 4letého studia, 8leté zůstává
Okres Chrudim
Beze změn
Okres Svitavy
Jevíčko 2 třídy 4letého zůstávají, útlum 8letého (pro nedostatek žáků)
Moravská Třebová 1x za 2 roky neotevře 4leté studium, 8leté zůstává
Svitavy 1x za 2 roky neotevře 4leté studium (recipročně s M.
Třebovou), 8leté zůstává
Polička 1x za 2 roky neotevře 4leté studium, 8leté zůstává
Litomyšl 1x za 2 roky neotevře 4leté studium (recipročně s Poličkou),
8leté zůstává
Okres Ústí nad Orlicí
Česká Třebová 1x za 2 roky neotevře 4leté studium, 8leté zůstává
Vysoké Mýto 1x za 2 roky neotevře 4leté studium (recipročně s Českou Třebovou, 8leté zůstává
Ústí nad Orlicí - beze změn
Lanškroun - beze změn
Žamberk - beze změn
 
Ivan Hudeček, oddělení komunikace