Středisko JAVOR hlásí …                     


Skupina 10 českotřebovských skautů se ve dnech 15. – 25. 8. zúčastnila oslav 100 let založení skautingu v Polsku, na které byli pozváni od Olawských harcerů. Vlastní oslavy se konaly v královském městě Krakow, kde byl v parku Blonia postaven obří tábor pro cca 8000 skautů. Mezi nimi bylo i 15 skautů z České republiky (kromě 10 našich skautů i 4 z Olomouce a jeden z Českých Budějovic). Společně s našimi skauty jelo vlakem z Olawy i 80 Olawských harcerů, kteří zde postavili svůj vlastní tábor 
V úterý 17. 8. bylo slavnostní zahájení celých oslav. Skauti se v průvodu přesunuli z tábora na Hlavní náměstí, kde se sešlo celkem přes 10 000 skautů. Slavnostního zahájení se zúčastnil i polský premiér.
V dalších dnech měly jednotlivé skupiny vlastní program (rafty, hra v botanické zahradě, přednášky, plavecký bazén, ZOO, výrobní dílny a další aktivity). Každý večer byl koncert. Ve svém volnu mohli skauti poznávat Krakow i díky bezplatné MHD pro účastníky sletu a bezplatným vstupům na některé památky. Na víkend se naše skupina rozrostla o další 4 skauty. Dalším důležitým dnem byla sobota, kdy si skupiny mohly připravit prezentace, které byly na Hlavním náměstí. Naši skauti zde měli stánek, kde prezentovali skauting v Čechách, město Česká Třebová a měli také soutěž v poznávání plodů a semen stromů. Polští harceři jsou velmi zvídaví, a tak se hodně zajímali o naše město a nabízeli nám návštěvu u nich.
V neděli se konala na hradě Wawel svatá mše, které se zúčastnil i polský prezident. V pondělí měla každá skupina opět svůj program, který si každý objednal na internetu před celou akcí. V úterý byly oslavy ukončeny a začalo bourání a odvoz věcí. V Olawě naši skauti poděkovali za možnost strávit 10 pěkných dní na akci a po přespání na gymnáziu se vydali ranním vlakem domů.
Celá akce byla velmi vydařená a jen na začátku trochu zlobilo počasí. Češi si postupem času zvykali na polštinu, která jim na začátku dělala velké problémy. Akce byla podpořena Městem Česká Třebová a Pardubickým krajem.
Olawští skauti zavítají do České Třebové na konci října, kdy se bude konat tradiční Ringoturnaj.
Více o celé akci a spousty fotek si můžeš prohlédnout na
http://trojka.e-skaut.cz                          Středisko Javor Česká Třebová