Sokolovna na Lhotce se mění před očima
                             
Pravidelný návštěvník areálu sokolského hřiště na Lhotce může za poslední měsíc pozorovat rodící se změnu na místní sokolovně. Lhotečtí sokolové ve spolupráci s osadním výborem Lhotka po získání potřebných finančních prostředků z grantových programů připravili komplexní rekonstrukci sokolovny, která již na Lhotce stojí od roku 1936.
Nejprve byl realizován nový přístupový chodník včetně bezbariérového vstupu, který bude sloužit především klientům místního stacionáře, kteří tělocvičnu využívají při nácviku hry Boccia, což je vlastně hra petang upravená pro tělesně postižené sportovce. Dalším krokem byla kompletní výměna plastových oken a dveří, zaměřená ke zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu. Však také původní okna se již nedala ani otevřít, aby se nerozpadla. Nejnáročnější etapou byla výměna střechy, která pamatovala založení sokolovny. Původní střešní krytina byla snesena a na její místo položila odborná firma zcela nové tašky. Jako třešnička na dortu pak působí zateplení celého objektu 10 cm polystyrenem, na který přijde realizovat nový fasádní nátěr. Provozní náklady na vytápění sokolovny by se měly významně snížit. Areál bude následně ještě vybaven servisním stanovištěm pro cyklisty.
Nutno podotknout, že takovýto rozsah rekonstrukce lze realizovat jenom díky tomu, že převážná část prací je provedena svépomocí členy Sokolu a jejich příznivci. Získané prostředky by zdaleka, na takto pojatou rekonstrukci provedenou dodavatelsky, nestačily. Již na stávajícím stavu je vidět, že zde byl odvedený pořádný kus práce a získané finanční prostředky smysluplně využity. Všem, kdo se na těchto pracích podílí, patří upřímný dík. Osobně pokládám za velmi přínosné, že se sokolské hřiště stává místem, kde se začínají opět scházet občané Lhotky a dochází k obnovení sousedských vazeb
Lhotečtí sokolové budou na příští cyklosezónu dobře připraveni. Lze samozřejmě využít i pronájem sokolovny k nejrůznějším sportovním aktivitám úměrným rozměrům sokolovny, část časové kapacity je ještě volná. Kontakt je k dispozici vždy v úterý a pátek od 18 hodin v areálu. Pro případné zájemce jsou v areálu volné i reklamní plochy v bezprostřední blízkosti frekventované cyklostezky za velmi výhodných podmínek.
 
Ing. Rudolf Sýkora, předseda osadního výboru Lhotka