Českotřebovský deník 269/2011 (7.10. 2011)                     
Den otevřených dveří v Domově pro seniory  

V rámci celorepublikového TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, který probíhá ve dnech 10. - 16. října 2011 pod názvem "Podporujeme kvalitu života" Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří. Den otevřených dveří proběhne v Domově pro seniory Česká Třebová dne 11. října 2011 od 9 do 17h. Rádi Vás provedeme Domovem, ukážeme veškeré prostory, které slouží uživatelům, nabídneme drobné občerstvení a rádi zodpovíme všechny Vaše případné dotazy. Srdečně Vás zve kolektiv Domova pro seniory
 
Mažoretky KROKOLKY a KROKOLINKY ze školního sportovního klubu Česká Třebová hledají novou vedoucí,

Tréninky ve čtvrtek od 16 do 18 hodin v aule gymnázia.
Požadavky:   věk nad 18 let, pozitivní vztah k dětem a mládeži, tanečně-estetické zkušenosti vítány, MOŽNOST ZAŠKOLENÍ!
Kontakt: L. Slavíková, 607807877, slavcova@seznam.cz
 
Nechci vyvolávat další polemiky, protože mám obavu že jedni mluví o koze a druzí o voze

Abych mluvil za sebe.Nikdy jsem neřešil, je-li dílo umělecké či nikoli.Takže říká-li kterýsi guru přes umění že je to dílo umělecké,já mu plně věřím.Já ale mám názor, že takovéto dílo není vhodné k oslavě konkrétní fyzické osoby.A že já a spoluobčané s tímto názorem jsou považováni za zápecníky, mně nevadí.Jinak bych upozornil že zápecníci z Prahy 1 spolu s krajany z USA odhalili ve středu před hl. nádražím v Praze sochu presidenta Wilsona - foto- /pro oživení - představitel největší mocnosti s asi rozhodujícím slovem při vzniku naší republiky/ zrovna tak na Hradčanech socha T.G.M.a loni zápecníci z Pardubic odhalili sochu žokejovi Váňovi. Pochopitelně opět v realistické podobě. A proto i nadále považuji rozhodnutí radnice, za nemalý finanční obnos občanů města takovýmto svařencem ( socha to není, ta se přeci sochá a ne svařuje)vzdát hold význačné osobnosti, za rozhodnutí špatné.
(omluvte kvalitu fotomobil si dostatečně neporadil se světlem). M.Bartoš 

 

 

 

 

 

Několik poznámek

l K podchodu u červeňáku.
Musím říci, že jsem skutečně nepochopil kritiku pana Tomáše Kláštereckého. Ač několikrát opakoval, že se nechtěl dotknout těch, kdo podchod maloval, tak podivná pachuť zůstává. Já osobně hodnotím výzdobu podchodu kladně, je dle mého názoru vtipná, srozumitelná a prostor oživuje. Pan Klášterecký sděluje, že hodnota díla není měřitelná procentem líbivosti. Čím je dle něho měřitelné? Vkusem těch, kdo mají tučná bankovní konta, jejich svévolí?  Pan Klášterecký píše, že socha Jana Pernera je barometrem "pivního maloměšťáctví."  Já bych nazval spíše křečovitou snahou zaujmout a šokovat,  bez jakéhokoliv vnitřního sdělení "maloměšťáckým snobismem". Přesto je dnes již součástí třebovské historie a vizitkou těch, kteří se o ni "zasloužili."
l 210 let kostela sv. Jakuba - báň věže kostela
V příspěvku k výročí kostela sv. Jakuba líše Jan Skalický též o současné báni z roku 1913 v tom smyslu, že došlo "k nevhodné výměně původní báně za novou". Nevím, zda se jedná o názor pana Skalického či ustálené a opakované klišé, já ale považuji současnou podobu báně a věže provedenou českotřebovskou firmou Rössler a Kudlík za daleko zdařilejší, než byla báň původní. Hmota věže je štíhlou hruškovitou bání opticky odlehčena, je zvýrazněna vertikála a věž i kostel působí harmonicky a elegantně - určitě lépe než působila věž původní. Úpravy prodělala od své původní podoby asi většina kostelů a názory se asi vždy různily....
l Pochvala rekonstrukce ulice Na Splavě
Vzniklo zde útulné a příjemné zákoutí zvoucí a lákající k zastavení se, není to jenom nějaký "průchod". Co se týká veřejných WC, bylo by dobré stávající možnosti vyznačit na map města a na orientačních tabulích....
Jaroslav Rybka Česká Třebová

Další (detailnější) pohled  na balon, který před několika dny létal na Českou Třebovou.