Českotřebovský deník 273/2011 (12.10.)                                
Dopravní řešení u Kauflandu je nevyhovující, má ještě projít přestavbou  


Zatím není jasné kdo situaci zavinil, zda to byl projektant, geodet nebo stavbu provádějící firma. jisté je jen to, že šířka komunikace jednotlivých pruhů neodpovídá normě ani projektu a tak správce komunikace realizovanou stavbu nepřevzal, pouze ji uvedl do předčasného užívání a to na dobu časově omezenou do 15. listopadu 2011. Celkově je zde komunikace užší o téměř 1,4 metru a také výškově na sebe povrch nového úseku a stará vozovka dobře nenavazuje.. Byl stanoven termín  přestavět křižovatku dle  norem do 30. října t.r.  Bude se tedy znovu ještě frézovat, přestavovat obrubníky, rozšiřovat komunikace. Prostor okolo na to je dostatečný. Vedou tam sice nějaké kabely, ale je to prý řešitelné. Nejde o žádnou chybu města, stavba byla realizována bez účasti města na dokončovacích procesech. Také peníze, které bude třeba vynaložit nepůjdou v žádném případě z rozpočtu města. To vše je třeba uvést dříve, než sem znovu přijedou stavební stroje a bude se nedávno dokončené dílo zase předělávat.  Mělo by se to stát  v době po  18. říjnu.
 
Nová reklamní lokomotiva ÖBB jezdí přes Českou Třebovou 

Od 7. 10.2011 je v provozu nasazována nová reklamní lokomotiva ÖBB 1216.210. Celoplošná reklama je propagací rakouské firmy Kapsch, která se zabývá telekomunikačními a informačními technologiemi. Firma je u nás známá hlavně v souvislosti s dálničním mýtem. Firma vyhrála výběrové řízení na dodávku technologií pro zajištění kontroly a výběru mýta. Tato firma je také významným dodavatelem telekomunikačních technologií pro Rakouské železnice. Vzhledem k tomu, že lokomotiva 1216.210 má přechodnost na tratě SŽDC, budeme ji vídat v čele vlaků Eurocity také v České Třebové. Premiéru po našem území si tato lokomotiva v reklamním nátěru stříhla dne 11. 10. 2011 v čele vlaku EC 78 / 79 Gustav Klimt. Doprovodné foto bylo pořízeno v České Třebové o den později, kdy byla lokomotiva nasazena na stejném výkonu. Pavel Stejskal
 
(Ne)vkus v podchodu u Červeňáku?  

Po přečtení příspěvků o zvelebení podchodu jsem byl zvědavý, kde je pravda. I když jím projdu málokdy, jako dítko školou povinné jsem tudy chodil prakticky denně. Podchod byl vždy temný a nevábný. A protože se po několika měsících naskytla příležitost, šel jsem se podívat. Výzdoba podchodu mne překvapila - tedy příjemně překvapila. Nenašel jsem žádné obrazy, nad kterými bych se musel složitě zamýšlet, popřípadě se shánět po vysvětlujícím návodu, jak umělecký skvost chápat (něco jako film o filmu, bez kterého pomalu nemá smysl jít se na něj dívat). Zjistil jsem, že si autoři výzdoby na nic nehráli, vymalovali stěny vkusně s hravostí a lehkostí. Věřím, že dětem i mnohým dospělým, kteří se nestydí za to, že byli také dětmi a zůstala jim špetka té bezprostřednosti a hravosti se výmalba podchodu bude líbit. A tak mi nezbývá, než autorům i městu, které jim dalo důvěru, za tuto iniciativu poděkovat. A vy, kteří jste tam trávili svůj volný čas - nenechte se otrávit zápornými názory. Není člověk ten, co by se zalíbil lidem všem. Nepřijde mi vhodné spojovat názor na výmalbu podchodu s nesouhlasným stanoviskem některých lidí k soše Jana Pernera. To snad jsou trochu rozdílné věci. Mimochodem, chápu, že ne každého nadchne disproporcionalita sochy na Pernerově náměstí, ať už je její symbolika myšlena vážně nebo žertem. Sice možná odzvonilo barokním andělíčkům, ale zálibě baroka v symbolice není tato socha až tak vzdálená. Za sebe bych uvítal střídmější připomínku člověka, který bezpochyby po sobě zanechal kus poctivé práce. Míň je někdy víc.    Jiří Doleček
 
Co přinese digitalizace českotřebovského kina? 

Na toto téma se zamýšlí Orlický deník. Českotřebovské kino bude totiž nejen digitalizováno v tom smyslu, že projekce se bude realizovat přes nový digitální projektor, ale navíc zde bude možnost sledovat filmy v prostorovým vjemem zvuku i obrazu, tedy 3D projekce  při použití speciálních brýlí, které dostane každý návštěvník kina zapůjčeny při vstupu do sálu a při odchodu je zase odevzdá.  Hlavní předností digitalizace  bude pružnost, s kterou se v nejkratší době po premiéře filmu, tedy prakticky druhý den, můžeme dostat k promítání i v našem městě, nebudeme muset čekat na to, až na nás dojde řada při distribuci filmových kopií, kterých se bude dále připravovat stále omezenější množství. V České Třebové budeme od 2. listopadu připraveni filmy přijímat po superrychlé optické internetové síti již nyní, zatím však na to nejsou připraveni všichni distributoři. Až se tak stane, tak nebude třeba vlastně na žádnou posílání filmů čekat. Ale i tak, je výhodné, bude-li film bude odeslán v malé krabičce a u nás přenesen na vlastní server, nám dopřeje jeho reprízování v libovolném množství a kdykoliv, neboť po zaplacení poplatku obdržíme klíč, který nám dovolí film promítnout,“ vysvětluje výhody ředitel Kulturního centra František Preisler. Rychlé uvedení filmu po premiéře umožní také využít reklamní kampaň, kterou realizuje   distributor  v době uvádění premiér. I to může mít pozitivní vliv na návštěvnost kina. Dosud to bylo tak, že kopie přišla do České Třebové třeba dva měsíce po premiéře, kdy kampaň o novém filmu již dávno skončila. Zvýší se také zájem  sledovat to, co se  bude ve Třebové promítat, dosud to až tak zajímavé nebylo.
Velkou přidanou hodnotou díky investici města a dotaci bude zavedení 3D technologie. „Budeme mít dvě stě aktivních 3D brýlí, nové kvalitní plátno a náš divák bude mít možnost sledovat film stejně jako ve velkých multikinech – s prostorovým vjemem,“ říká ředitel KC. Digitální kvalitou a 3D formátem nové možnosti nekončí, přičíst musíme zprostředkování satelitních přenosů koncertů, operních a baletních představení i sportovních podniků v té nejvyšší kvalitě.
V současné době probíhá montáž nové technologie. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční 2. listopadu, pozvaní hosté se mohou těšit na 3D film "V peřině". A jaké další filmy v českotřebovském kině v listopadu poběží? Na to si musí diváci ještě počkat. Program by měl být zveřejněn poslední týden v říjnu, až bude technologie na místě a kino získá potřebné certifikáty. V programu kina budou převládat filmy v digitální kvalitě, přesto v promítací kabině zůstanou i promítací přístroje na filmy 35 mm. Ty se však podle Františka Preislera budou využívat jen pro filmový klub, případně promítání starších filmů. Výši vstupného podle Františka Preislera určují distributoři, na 3D filmy by se měla pohybovat kolem 130 korun.
 
Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO  

Pardubice (12. 10. 2011) - Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012. Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto školním roce budou pevně stanoveny bodové hranice nutné pro přijetí pro první, a další kola přijímacího řízení,“ říká radní pro školství Jana Pernicová. Díky tomu se už nestane, že ředitelé středních škol sníží bodovou hranici v některém z dalších kol tak, že by to znehodnotilo význam přijímacích zkoušek a úsilí, které žáci přípravě na přijímačky věnovali. „Toto řešení vzešlo ze společného jednání s řediteli středních škol na konci školního roku a také z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Snažili jsme se najít všechna slabá místa a dobrat se společně nejlepšího možného řešení,“ dodává Jana Pernicová.
V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám. Vyslyšeni byli ředitelé obchodních akademií, pro které bude bodová hranice potřebná pro přijetí o něco nižší než u gymnázií, ale vyšší než u ostatních odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od ostatních středních škol, použijí jednotný systém bodování za prospěch uchazeče na základní škole.
Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších kolech přijímacího řízení. Žák bude přijat ke studiu maturitního oboru pouze tehdy, pokud dosáhne alespoň minimálně stanovené bodové hranice.
Přijímací zkoušky „nanečisto“ budou střední školy organizovat pro zájemce individuálně v průběhu měsíce března a poskytnou jim tak možnost absolvovat v předstihu srovnatelný test v prostředí střední školy, o kterou projevili zájem.
Všechny informace k přijímacím zkouškám budou veřejnosti k dispozici na webu Pardubického kraje do konce října tak, aby příprava žáků na tyto zkoušky mohla probíhat za jasných pravidel v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol. Ředitelé  základních a středních škol se dozvědí vše potřebné na společném pracovním setkání ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 na Seči.
 
Náměstek Tichý: Pokud se jízdní řády autobusů  ukáží jako nevyhovující, upravíme je 

 Svitavy (12. 10. 2011) – Vedení Pardubického kraje se společností OREDO tento týden podrobně řešilo  autobusovou dopravu s dotčenými obcemi. Ve středu zavítali do Svitav. Připomínky k návrhům jízdních řádů vyslechli od 28 zástupců obcí v sále městského úřadu.
Jízdní řád začne platit  11. prosince. „Jízdní řády tvoříme ve spolupráci se starosty obcí. Optimalizace dopravy je tudíž naším společným dílem. Pokud se nám něco společně nepovede, musíme to také společně opravit.  Než  si systém sedne, budeme spojení  až do června měnit. Co se ukáže v praxi jako nevyhovující, špatné, to upravíme,“ nastínil strategii kraje náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.  Připomněl, že dnešní  jízdní řády jsou pozůstatkem původních, které jsou  staré třicet až čtyřicet let: „Postupně se měnila pracovní doba, rozvrstvil se její začátek i konec a výsledkem je, že autobusy jezdí prázdné.“ 
Organizátor dopravy OREDO má zjištěno, kolik cestujících jezdí na jednotlivých linkách a kolik  jich v regionu využívá hromadné dopravy. Snaží se vyhovět tam, kde jsou pro to objektivní důvody. Prioritou je zajištění cesty dětí do školy a lidí do zaměstnání. „Nejdůležitější jsou pro nás dva limity, technologický a finanční, tedy  750 milionů korun vyčleněných na dopravní obslužnost v kraji,“ dodal  náměstek Jan Tichý. Věří, že i na Svitavsku najdou s obcemi kompromisy tak jako na předcházejících jednáních v Litomyšli a v Poličce.
Jeho slova potvrzuje starosta Vendolí Vladimír Buchta:  „Vše, co jsme si domluvili na jednání v Trstěnici se zástupci obcí na trase Svitavy - Litomyšl a zpět, bylo z našeho pohledu zohledněno. Mám jedinou námitku, na které trvám,  a to je příjezd autobusu do Vendolí okolo patnácté hodiny odpoledne do dolní části obce, kam pravidelně nezajíždí. Dostal jsem příslib, že v rámci optimalizace se to OREDO pokusí zajistit.“    
U autobusů kraj počítá s tím, že s nimi bude jezdit alespoň pět cestujících. „Na dnešním jednání však zaznívaly požadavky na obsluhu obcí v relacích, kdy jsou spoje poptávány nepravidelně jedním či dvěma cestujícími. Pro tuto dopravu uvažujeme o zavedení radiobusů. Malá vozidla by obsloužila lokality, kde jezdí  do 10 cestujících na lince,“ představil náměstek Tichý další způsob dopravy v kraji,  který běžně existuje v Evropě.
Požadavkem starostky Hradce nad Svitavou Stanislavy Vaněčkové, aby vlaky stavěly v Hradci nad Svitavou, se bude kraj znovu zabývat. U autobusových jízdních řádů bylo nalezeno ve většině případů kompromisní řešení tak, aby dopravní obslužnost byla zajištěna.
 
Starostové Litomyšlska připomínkovali jízdní řády autobusů  

Litomyšl (11. 10. 2011) – Další jednání o optimalizaci autobusové dopravy v Pardubickém kraji se uskutečnilo v litomyšlském Zámeckém pivovaru. Připomínky starostů obcí Litomyšlska k novému autobusovému jízdnímu řádu v úterý vypořádali technologové ze společnosti OREDO.  Setkání, na kterém se podněty vyjasňovaly ve skupinách, byli přítomni také hejtman Radko Martínek a náměstek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.
„Cílem kraje je dohodnout kompromis, aby jízdní řád vyhovoval občanům, ale také odpovídal technologii provozu. Optimalizace dopravy je společné dílo kraje i starostů,“ zdůraznil náměstek Tichý. „Měníme systém léty zavedený. Jízdní řády jsou staré třicet, možná čtyřicet let. Za tu dobu vznikly nové pracovní vztahy, ubyly počty dětí, proto nemůžeme podle starého modelu fungovat,“ dodal náměstek Tichý.  Hovořil také o třetí vrstvě dopravy, do níž by měla patřit například doprava na zavolání, takzvané radiobusy. Odborníci z OREDA sepsali desítky připomínek. Po zpracování dají starostům obcí návrhy znova k dispozici. „Třetí kolo již bude individuální,“ shrnul hejtman Martínek výsledek jednání se starosty Litomyšlska.   „Nejde o šetření financí, ale o zajištění dopravní obslužnosti, na níž je vyčleněna třetina krajského rozpočtu.  Kraj považuje za podstatné, aby se děti dostaly do škol a lidé do zaměstnání.“ O tom, že organizátorovi dopravy jde o vyřešení všech připomínek, pokud je to jen trochu možné, se přesvědčila Jitka Boštíková  z Chotěnova. Starostka domluvila odjezd ranního autobusu tak, aby studenti stihli přípojné spoje v Litomyšli, kde přestupují dále na Svitavy a Moravskou Třebovou.
Stížnost zazněla z Horek, obce, kde žije 111 obyvatel:  „Byli jsme spokojení se spojením až do poslední změny, kdy došlo u školního autobusu, který je pro nás zásadní, k posunu odjezdu o 20 minut. V současné době nemají středoškoláci šanci, aby se dostali na osmou hodinu do Litomyšle a Vysokého Mýta, lidé do nemocnice.“  Také tento podnět si organizátor dopravy v Pardubickém kraji zaznamenal. Obec Řídký požadovala, aby do Litomyšle jezdil další autobus. „Přesvědčili jste nás, že má mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem jezdit vlak. Těžko to můžeme řešit tak, že ponecháme vlak, a souběžně budeme jezdit autobusy. Musíte se rozhodnout, co si vyberete,“ odpověděl hejtman na požadavek.  „Naším cílem je vrátit lidi k hromadné dopravě, aby se stala tím, co bývala, kdy ji využívalo značné množství cestujících.“