Českotřebovský deník 274/2011  (13.10.)                              

 • Akce se konala ve spolupráci odboru ŽP Městského úřadu Česká Třebová a ZO ČSOP Zlatá Studánka. Před budovami ZŠ Habrmanova vyrostl odpoledne informační stánek, po 16 hodině se konalo slavnostní zasazení dvou stromů ve školní zahradě. Počasí příliš nepřálo, proto všichni pak rádi navštívili vytopené prostory ekocentra. Po 18. hodině se pak konala  v učebně přírodopisu přednáška s prezentací.

 • Připravuje se stavba cyklostezky do Rybníka

  Tato akce měla být součástí "dlouhé" cyklostezky Č. Třebová - Lanškroun, kterou připravoval svazek obcí Lanškrounsko. Ukázalo se, že s její realizací budou problémy, od účasti  na stavbě odstoupily některé obce na trase cyklostezky a také českotřebovské zastupitelstvo letos na jaře odsouhlasilo odstoupení z projektu s tím, že se o svou prioritu, tedy úsek cyklostezky vedoucí přes Podhorku do Rybníka postará, připraví projekt, zajistí územní řízení  i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Sliby jsou plněny, pro nejbližší jednání zastupitelstva města 17. 10. je připraven záměr na stavbu cyklostezky  vedoucí od Třebovky na Podhorce až do Rybníka, kde vyústí na silnici III. třídy na začátku obce. Vlastní cyklostezka má délku 767 metrů, šířku 3 metry obsahuje nové přemostění Třebovky  na Podhorce v oblasti bývalého brodu. K cyklostezce patří navíc patří další účelové komunikace v České Třebové s délkou 112 metrů (od stávající komunikace U Podhorky k lávce) a 80 metrů (v obydlené části Rybníka). Nové přemostění je navrženo proto, aby na cyklostezku bylo možné v případě potřeby přijet sanitkou a udržovat ji  pomocí mechanizace. Po celé délce cyklostezky je navrženo veřejné osvětlení,  na části trasy bude třeba vybudovat opěrné zídky podobného typu jako za sokolovnou Lhotka. Z celé trasy je asi 3/4 na katastru České Třebové a 1/4 na katastru Rybníka, který  by se měl na financování také částečně podílet. Největší část investice (65% z uznatelných nákladů, t.j. nákladů na vlastní cyklostezku) by měl uhradit Státní fond dopravní infrastruktury, o zbytek by se měly podělit obce Č. Třebová a Rybník. Přesto, že terén není nijak složitý, není podle připraveného orientačního rozpočtu akce zas tak úplně levná,  realizace  má stát podle projektantů  11 282 tis. Kč (bez DPH), Cyklostezka by měla velký význam regionální, prodloužila by stávající systém cyklokomunikací v regionu a také pro místní obyvatele v Rybníku i České Třebové. Z Rybníka by nemuseli na kole po nebezpečné hlaví silnici I/14 a a ze Třebové bychom se snadno na kole dostali např. do rekreační oblasti Srnov.  Celý projekt je třeba dopracovat do února 2012, kdy je uzávěrka žádostí o dotace na SFDI. Když to dobře dopadne, tak by mohla realizace začít už v příštím roce.....
   
  Zkušenost ve vlaku Regiojet

  Včera 11.10. jsem se potřeboval dostat na 17. hodinu do Prahy. Protože se rád na vlastní oči podívám na to, o čem se už dlouho mluví i píše, a spojení "žlutým vlakem" bylo příhodné, zakoupil jsem za 150 Kč na internetovém portálu REGIOJETu jízdenku. Jinde než na internetu to nejde - nejblíže k Č.Tř. jsou kanceláře REGIOJETu v  Pardubicích či Hradci Kr., a to by mohlo být pro starší, "neinternetové" spoluobčany problémem. Osobním vlakem jsem dojel do Ústí nad Orlicí, kde jsem na IC 1010 čekal cca 1/4 hodiny. Kromě mne do vlaku nastupovali ještě 3 lidé, nevystupoval nikdo. Vlakový personál byl velice milý a úslužný, vagony čisté a pohodlné, v ceně jízdenky podávaná káva espreso byla chutná, a jemně perlivá voda 0,33 l rovněž přišla k chuti. I denního tisku (rovněž v ceně jízdenky) bylo na výběr. Prostě vše na jedničku, tak si představuji cestování hodné 21. století. Až si člověk říká, jak dlouho jim to vydrží... Moc bych si přál, aby to bylo napořád, a aby to bylo "nakažlivé" i pro ČD. (Zpět jsem totiž jel rovněž vlakem IC ČD, žel v naprosto nesrovnatelném komfortu.)  Jízda příjemně ubíhala, za chvíli jsme byli v Pardubicích. Zde již lidé vystupovali a nastupovali v počtech běžných pro vlaky ČD kategorie IC. Další zastávkou byla Praha Libeň, kde vystupovali asi tak tři lidé. V této souvislosti by mne zajímalo, kdo panu Jančurovi poradil, aby vlak nezastavoval v Č.Tř. ale v Ústí n.O., a proč kvůli třem lidem nechává vlak zastavovat v Libni, která je perfektně dostupná MHD. Věřím, že se pan Jančura osobně přesvědčí, kde je zastavování vlaku ekonomické a kde ne. U soukromé firmy je totiž - na rozdíl od ČD - ekonomika tím rozhodujícím kriteriem.
  S pozdravem  Jiří Drašnar
   
  V Ústí n.O. daň z nemovitostí nezvýší 

  Mnoho obcí se v minulých měsících rozhodlo zahýbat s koeficienty, které se používají pro výpočet daně z nemovitostí a přijalo nové obecně závazné vyhlášky, kterými tuto daň zvýšily o 100 i více procent. Většinou tak využily zvýšení místního koeficientu, který zavedl zákon od roku 2009. I Rada města Ústí nad Orlicí se v létě letošního roku zabývala otázkou, zda pro rok 2012 stanovit nový místní koeficient 2 (dosud platí pro město Ústí nad Orlicí koeficient 1) a současně upravit směrem dolů základní koeficient u jednotlivých místních částí města. Předmětem úvah byl nejenom samotný výnos z této daně, který ve městě činí cca 8 mil. Kč ročně a po úpravách by se zvýšil o cca 3 mil. Kč, ale i náklady na veřejné služby, např. na veřejné osvětlení a na čištění a údržbu místních komunikací, které jsou z těchto daní financovány. Po rozsáhlé diskusi se Rada města Ústí nad Orlicí také s ohledem na to, že v roce 2012 čekají občany města zvýšené výdaje z titulu centrálního zvýšení daní (zejména daně z přidané hodnoty), rozhodla nepředložit zastupitelstvu města novou vyhlášku o koeficientech daně z nemovitostí. Daň z nemovitostí zůstane tedy v roce 2012 beze změny.
   
  Poznámka - podobná úvaha platí i pro Českou Třebovou. 

  U nás nyní činí hodnota částky vybrané na dani z nemiovitostí ve výši 6,7 mil. Kč. Nyní v říjnu je již na jakékoliv úvahy o zvýšení pozdě, hodnotu daně musí zakalkulkovat do svých nákladů např. bytová družstva a firmy, takové rozhodnutí je třeba udělat v průběhu letní doby.  Proto i pro Českou Třebovou platí že se daň z nemovitostí pro rok 2012 zvyšovat nebude (i když by proto důvody jistě byly).
  Pozvánka na lampionový průvod s radiem Blaník do Ústí nad Orlicí 

  Na sobotu 22. října připravilo Rádio Blaník od 19:00 do 21:30 hod. lampionový průvod. Na ústeckém Mírovém náměstí si zájemci budou moci od 19:00 zakoupit lampiony a pak průvod vyrazí po předem stanovené trase. Po návratu na náměstí bude pro účastníky lampionového průvodu připravena  řada soutěží a koncert. Vstup na akci je zdarma.
   
  Pozvánka na Knapovecké posvícení 

  Římskokatolická farnost Knapovec zve v neděli 23. října v rámci Knapoveckého posvícení na koncert Lázeňského podorlického orchestru z Vamberka pod vedením Dušana Kučery, rodáka z Knapovce. V 15:00 hod. zahájí mše sv. v kostele sv.Petra a Pavla a v 16:00 hod. naváže koncert swingové hudby 20. až 60. let, evergreeny a blues. Po koncertě zveme před kostelem na posvícenské koláče a občerstvení v duchu lidových tradic. Knapovecké posvícení je součástí Knapoveckého roku tradic a obyčejů podpořeného městem Ústí nad Orlicí. P.Vladislav Brokeš a Jana Staňková
   
  V Ústí n.O. na radnici mění strukturu odborů, šetří 

  Od 1.9.2011 došlo ke změně organizační struktury Městského úřadu Ústí nad Orlicí. K tomuto datu zanikl odbor organizační, odbor vnitřních věcí  a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy  a vznikly nové organizační jednotky a to odbor právní a obecního živnostenského úřadu, odbor kancelář tajemníka, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a útvar krizového