Českotřebovský deník 175/2011 (14.10.)                                
Občanská poradna Charity a Česká Třebová  

Charita zřídila na našem okrese v r. 2003 občanskou poradnu v Ústí nad orlicí a postupně k tomu přibývají další kontaktní místa  v dalších městech: v Letohradě, Králíkách, Vysokém Mýtě a v Lanškrouně. V České Třebové, byť je největším městem regionu zatím žádné takové kontaktní místo není zřízeno. O činnosti této občanské poradny ta tomto webu pravidelně informuji, naposledy  11. října t.r. Zeptal jsem se prac. charity Ivy Markové na to, jak současná situace vypadá a zda by se mohla v náš prospěch změnit, protože lidí, vyžadujících radu a nacházejících se v tísnivé situaci bude logicky nejvíce právě v České Třebové, kde je také trvale největší nezaměstnanost v okrese a nejdelší doba, kdy je uchazeč průměrně bez zaměstnání. Občané České Třebové také na občanskou poradnu přispívají v rámci Tříkrálové sbírky, dle přehledů nejvíce z celého okresu, ač sami musí, pokud ji potřebují, za jejími službami dojíždět. Ukazuje se, že zřízení nějakého kontaktního místa v našem městě není až tak jednoduché:
 
- Pro zřízení občanské poradny je pro nás prvotní a směrodatný zájem obce, bez něj nemůžeme službu registrovat.
- Naší snahou bylo zřídit kontaktní místa v odlehlých částech regionu,  odkud mají občané větší potíže dostat se za službou občanského poradenství do Ústí  (např. Vysoké Mýto, Králíky, Lanškroun atd.). I když z tohoto pohledu má Česká Třebová vůči Ústí dobrou pozici, musíme s Vámi souhlasit v tom, že vždy a všude se najdou lidé, pro které je problém (třeba finanční) někam si dojet. 
-  V současné době nemůžeme, ač bychom rádi, další kontaktní místa z finančních důvodů zajistit. Podpora Krajského úřadu je velmi nízká a KÚ požaduje, aby 20 % nákladů na provoz poraden nesla obec.  Udržení našich současných kontaktních míst je tedy možné právě jen díky Tříkrálové sbírce, z jejíhož výtěžku provoz poraden dotujeme. Díky Tříkrálové sbírce, a tedy i Vašim občanům, můžeme poskytovat bezplatné poradenství, které je každému dostupné. Velmi si této podpory Vašich občanů vážíme. Některé služby se nám daří zajišťovat i díky dobrovolníkům, což v případě občanské poradny není možné. Poradci  musí procházet soustavným vzděláváním, což je jeden z důvodů, proč jsme financemi tak limitováni.
Děkujeme za Váš nápad uspořádat v České Třebové akci pro veřejnost.  Jsme otevření každému nápadu a připraveni reagovat na aktuální zájem.  Mohli bychom třeba zorganizovat besedu s poradci občanské poradny pro určitý okruh zájemců (např. senioři, rodiny s dětmi apod.) na dané téma (např. dluhová problematika, důsledky předváděcích akcí, domácí násilí…) Záleží,  o co by byl ze strany Vašich občanů  zájem.
 
Vyhlášení regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2011 v Pardubickém kraji bude 20. října.  

Obhájí své loňské prvenství Litomyšl? Dojde k nějaké změně na druhé a třetí příčce, o kterou se loni podělily Lanškroun a Pardubice? Polepší si Česká Třebová z loňského 5. místa? To se dozvíte ve čtvrtek 20. října od 11.00 v Hotelu Zlatá Štika (Štrossova 127, Pardubice). V rámci slavnostního setkání představíme také výsledky podnikatelského průzkumu a srovnání komunikace všech sledovaných radnic. Celostátní žebříček výzkumu Město pro byznys bude vyhlášen 30. listopadu v Praze.
 
 
Našlo se malé ztracené kotě, asi před týdnem (Pod Jelenicí)

Moc se líbí, nálezce by je ale rád  vrátil původním majitelům (pokud ho nevyhodili záměrně). Kontakt na tel 604 685 835
 
K vystoupení  skupiny Marsyas v České Třebové

O koncertu 4. října byla na webu zpravodaje zhruba stejná zmínka, jako o propagaci jejich koncertu v tištěném zpravodaji..Víceméně si o koncertu posílali sms a maily ti šťastnější kteří si plakátů všimli... Jako organizátor různých akcí vím, že bez propagace a připomínání všem, které tam chci vidět to prostě nejde, kdo jen pověsí plakát, ten se nemůže divit...Navzdory tomu byl sál víc jak z poloviny naplněn a vystupující se nám odměnili strhujícím výkonem...Bohužel o tomto koncertu není na stránkách elektronického zpravodaje zmínka...    Myslím, že kdyby byla propagace této akce větší byl by sál plnější a provozovatel by i něco víc utržil... Pokud propagaci provádí někdo nezávisle na výsledku, je to ku škodě věci...Budu-li chtít mít v únoru ve Svinné  besedu s R.Krutschneiderem, taky mi nestačí pověsit plakáty...                                                       Ladislav Krmela Ladislav Svinná
 
Na koncertu jsem skutečně nebyl a ani nikdo další mi žádnou zprávičku nebo fotku neposlal. Nemohu být všude.  Nejsem profesionál, který to má v popisu práce, webové stránky dělám ve svém volném čase, bez dotace a zdarma, sám hradím i všechny náklady. Co se týče propagace akce, tak ji  jistě zařizoval organizátor koncertu, je to jeho práce. Na akci bylo prodáno asi 110 lístků. Pokud dostanu od organizátorů nějaké plakátky nebo letáky, zveřejním je zdarma na tomto webu, snažím se je znovu připomínat až do termínu akce. Pokud organizátor letáky nepošle, nemohu dělat práci za něho. Dám Vám za pravdu, že pro propagaci je  dělat v dnešní elektronické době více než vylepit plakáty. Loni začal fungovat model elektronických pozvánek, který  by bylo jistě možné dále vylepšit. Zatím zájemci dostanou do mailu jen jednou za měsíc přehled pořadů Kulturního centra, nikdo akce  již dále nepřipomíná, i když se situace třeba během času mění. Stále si jen můžeme snít o tom, že např. ve vestibulu nádraží  nebo nad pokladnami v supermarketech budou na velkoplošných obrazovkách nejen reklamy podnikatelů, ale i pozvánky na kulturní a sportovní akce, prezentace apod. Byla by to užitečnější investice než objednat (za cca 250 tis. Kč) jednou za rok (na 4 dny) stánek na veletrhu cestovního ruchu Holiday world. Tento typ prezentace, ač využívaný  pravidelně již 12 let,  žádné hmatatelné výsledky nepřinesl. Místo něho  bychom mohli vyzkoušet jiný způsob, který by informoval o dění v našem městě také v našem nejbližším okolí. Lépe mít vrabce v hrsti, než chytat holuba na střeše. Možná by také mohla právě v této oblasti regionální propagace více udělat regionální televize OIKTV.  Třeba v tom smyslu, že by živě (nikoliv jen v grafice) uváděla každý měsíc co bude a ne jen to, co bylo.  (mm)
 
Změna jízdních řádů: společné dílo kraje a obcí  

Moravská Třebová (12. 10. 2011) –  Dvoudenní jednání o autobusové dopravě ve svitavském okrese začalo v Poličce a končilo ve středu v  Moravské Třebové. Do sálu městského úřadu přijaly pozvání hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a jeho náměstka Jana Tichého  téměř čtyři desítky starostů spadajících pod obec s rozšířenou působností. Zástupci kraje sledovali, jak technologové ze společnosti OREDO vyřizují  připomínky starostů k návrhům jízdních řádů. 
Z jednotlivých obcí přichází na adresu společnosti OREDO, která organizuje veřejnou dopravu v Pardubickém i sousedním Královéhradeckém kraji, mnoho připomínek. Kraj proto zvolil cestu osobního setkání se zástupci obcí, což starostové uvítali. „Optimalizace dopravy je společné dílo kraje a obcí. Když se něco nepodaří, musíme to společnými  silami opravit,“ klade důraz na spolupráci krajské a obecní samosprávy náměstek Tichý.
Ne všichni přicházeli se stížnostmi. Například Roman Richter z Kunčiny vystoupil se slovy: „Umím přiznat chybu, můžete spoj ponechat v původní  podobě.  Firmy vrátily začátek pracovní  doby na šest hodin, aby nemusely platit noční příplatek.“  Náměstek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Tichý zareagoval s tím, že autobusy mají proti  železnici nespornou výhodu. „Jízdní řády nemusíme  tvořit  jen k určitým termínům, ale dají se  měnit měsíčně. Průběžně je můžeme doplňovat až do června příštího roku, než systém doladíme.“  
Připomínky, které se nedaly vyřešit na místě, budou projednávat pracovníci společnosti OREDO individuálně. Po zpracování podnětů dostanou starostové návrhy znovu k dispozici. 
Kraj musel přistoupit k optimalizaci, protože veřejná doprava přestala lidem vyhovovat.   „Společným cílem kraje a obcí musí být, aby se lidé vrátili k hromadné dopravě,“ dodal  hejtman Radko Martínek, který jednání sledoval, naslouchal  připomínkám a pozoroval, jak byly vypořádány.  Základ úspěchu spatřuje náměstek v taktové dopravě, která je běžná v zemích západní Evropy:  „Musíme najít rozumný kompromis tak, aby nebyly postiženy zájmy starostů. Nelze si však  dělat valné iluze, že občané budou využívat veřejnou dopravu, pokud nebude časově i finančně výhodnější.“ 
Zemědělci bijí na poplach: Jsme nejohroženější profese

Hradec Králové/Brusel – Dvě třetiny zemědělců v Evropě jsou starší padesáti pěti let. Pouze šest procent je pod třicet pět let. Současná situace obrácené věkové pyramidy znamená, že za dvacet let nebude nikoho, kdo bude pracovat v zemědělství.
„Nejen Česká republika, ale celá Evropa se potýká se zoufalým nedostatkem mladých zemědělců. Začátky jsou velmi riskantní a podnikání v zemědělství je považované za nevýdělečné. Je nejvyšší čas s tím něco udělat,“ upozorňuje prezident Společnosti mladých agrárníků Petr Mareš, který vítá snahy Evropské rady mladých zemědělců a Evropské komise.
 
EU zveřejnila tento týden nové zemědělské priority
Tento týden předložil evropský komisař Dacian Cioloş v Bruselu balíček na podporu mladých zemědělců. Změny začnou platit od roku 2014. Prioritou je důraz na generační obměnu a podporu mladých začínajících zemědělců. Ti by měli v prvních 5 letech hospodaření o 25 % vyšší podpory než starší kolegové a měly by být podpořeny jejich investice na počátku podnikání.
 „Pokud chceme změny a inovace v zemědělství, musejí je dělat mladí, a ne ti, kteří mají před důchodem. Mladé zemědělce musíme motivovat a v prvních pěti letech finančně pomoci. Trvá totiž delší dobu, než se zemědělcům začnou vracet investice. První fáze je velmi riziková a rozhodně o přežití,“ zdůrazňuje Petr Mareš. Evropská rada mladých zemědělců chce dále prosadit změnu ve financování mladkého zemědělství v členských státech EU. V současné době se jedná o poměr 75 % : 25 %, tedy větší část jde z Bruselu, menší část pochází z členského státu. Mladí zemědělci usilují o upravení poměru tak, aby z Bruselu šlo 80 % a stát přispíval 20 %.
 
Čeští zemědělci nemůžou čekat, až se nové priority projeví
V České republice byli v posledních pěti letech  mladí zemědělci podporování v začátku podnikání a zájem byl takový, že rozpočet do konce roku 2013 je již v tuto chvíli vyčerpaný. „Bohužel se očekává, že v letech 2012 a 2013 bude podpora začínajících zemědělců z důvodu vyčerpání prostředků pozastavena, což samozřejmě bude mít negativní dopad na mladé lidi na venkově, které se na podnikání v zemědělství připravují a chtějí se mu věnovat. Mnoho z těchto lidí nemůže čekat další roky na to, až se projeví nové priority evropské zemědělské politiky,“ hodnotí Petr Mareš a poukazuje na volné prostředky v rámci Programu rozvoje venkova, které by bylo možné pro tyto účely podpory podnikání mladých zemědělců přesunout. Zamezilo by se tak nedočerpání a pomohlo by to velmi potřebnému zapojení mladých lidí do podnikání na venkově.                                                               Kontakt: Petr Mareš, tel. 724962985