Českotřebovský deník 276/2011 (14.10.)                                
Digitalizace kina v realizaci   

Pracovníci montážní firmy ve čtvrtek a v pátek pracovali na montáží a odzkoušení digitální projekce v českotřebovském Kulturním centru. Bylo instalováno nové stříbrné plátno, nový digitální projektor s dalším potřebným zařízením, přímo do projekční kabiny dnes vede také optický kabel.  Na pracovištích zajišťujících digitální projekci jsou instalovány kamery. Hotovo ještě úplně není, chybí instalovat výkonný server a zařízení pro 3D projekci, které bude v ve východní polovině Pardubického kraje unikátní. Digitalizace proběhla např. ještě v Lanškrouně, Svitavách, ale 3D projekce zde instalována zatím nebude.
Na odkaze ZDE uvádím seriál fotografií zachycující montáž a úpravy v v projekční kabině i v sále, na obrázcích lze porovnat dosavadní a novou projekční techniku a také dosavadní médium (cívku 35mm film, jednu z 6, které byly ke každému filmu zapotřebí)) a nový disk s digitálním záznamem. Na posledních snímcích je také ukázka adjustace obrazu v sále na novém projekčním plátně. Kvalita projekce je proti dosavadní projekci nesrovnatelně vyšší. (Foto doc. Mgr. Fr. Preisler)
 
Kamerový systém města bude obohacen o nový kamerový bod na pěší zóně na Splavě 

Kamera, která bude ještě letos do konce roku v této lokalitě nainstalovaná má především chránit bezpečnost občanů na této frekventované spojnici Starého a nového náměstí a současně také investice, které zde byly loni a letos pořízeny.  Kamera na Splavě bude patřit do moderního digitálního systému, do kterého patří např. kamerový systém dopravního terminálu Jana Pernera a okolí. Kamera Na Splavě bude pořízena bez dotace a bude stát 268 tis. Kč. V ulicích měst Česká Třebová tak bude instalováno již 15 kamer a dalších 14 kamer bylo instalováno v rámci investice "Multifunkční dopravní terminál Jana Perner v r. 2010".  Kamerový systém obhospodařuje výhradně městská policie Česká Třebová, dřívější možnost nahlížení na okresním ředitelství Policie v Ústí n.O. byla zrušena (Okresní ředitelství dnes po reformě Policie ČR vlastně ani neexistuje).
 
Karolína Peake navštívila Pardubický kraj 

Pardubice (14. 10. 2011) – Místopředsedkyně vlády České republiky Karolína Peake je dnes na návštěvě Pardubického kraje. Po rokování v Chrudimi ji  v sídle kraje přijal náměstek hejtmana Roman Línek  spolu s ředitelem Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslavem Folprechtem. Seznámili jsme paní místopředsedkyni vlády s hlavními problémy, se kterými se Pardubický kraj směrem k vládě potýká,“ řekl po jednání Roman Línek. „Jde zejména o definování sítě krajských nemocnic, které jsou oproti fakultním značně znevýhodněny, dále je to potřeba prioritních dopravních staveb jako jsou křižovatka u Parama, dostavba D11 u Hradce Králové, obchvat Chrudimi a samozřejmě R35. Velmi bychom si přáli, aby stát udržel alespoň současné finanční krytí sociálních služeb a tématem na další období bude zejména rozpočtové určení daní.“
Ředitel Krajského úřadu připomenul Karolíně Peake dopady navrhované novely zákona o účetnictví, která vyvolá v krajích nárůst počtu úředníků. „Potýkáme se také s nesystémovými zásahy do struktury veřejné správy, které mohou vést ke složitější orientaci občana při vyřizování jeho záležitostí. Uvítali bychom stabilizaci veřejné správy a větší míru koordinace ze strany ministerstva vnitra,“ dodal Jaroslav Folprecht.  Karolína Peake poděkovala za podnětné návrhy a nabídla kraji možné konzultace a pomoc při legislativních iniciativách.

 

Dobré čerpání peněz z EU umožnilo ukousnout větší díl koláče

Pardubice ( 13.10. 2011) – Pardubický kraj využil možnosti přerozdělení prostředků na takzvané globální granty od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a požádal o dalších 20 milionů, které posílí poslední výzvu programu pro podporu nabídky dalšího vzdělávání v příštím roce. Spolu s Moravskoslezským krajem patří v této oblasti k nejúspěšnějším v republice.
V našem kraji máme štěstí na dobré projekty, které mají šanci uspět a peníze z Evropské unie čerpat,“ říká radní Jana Pernicová. „Z projektů, které už běží, se mi například velmi líbí Historie jinak, který od letošního července realizuje občanské sdružení  Boii. Hlavním cílem je  vzdělávání učitelů dějepisu zaměřené na interaktivní vyučování a využívání nových archeologických poznatků ve výuce pravěku,“ uvádí jeden z příkladů krajská radní pro školství.
Úspěšné byly také projekty rozvoje nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy, rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v oblasti výstavby, správy a údržby pozemních komunikací v Pardubickém kraji, práce v multikulturním prostředí (ECS Government, s.r.o.), vývoj a ověření vzdělávacího programu Prodavač (AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.)  a  díky grantu třeba zavedli interaktivní vyučování v Základní škole Libchavy.
Pardubický kraj v roli zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlásil od roku 2009 již tři výzvy v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji“. Projekty z prvních dvou výzev jsou již v realizaci, třetí výzva je ve fázi hodnocení projektových žádostí.  Celková alokace prostředků na tento GG činí 156 mil. Kč. Na rok 2012 zbývá ve 4. výzvě  13 milionů, které budou v případě schválení žádosti posíleny o dalších 20 milionů. Přerozdělení umožnil rozdíl v kurzech eura.