Českotřebovský deník 278/2011 (17.10.)                               

Dobrý a zároveň smutný den :-((  .....

Ráno jsem byl na procházce v Javorce a nestačil jsem se divit, především u Bosenského pavilonu ...                      Luboš Kozel
 


Ve městě se kácí, neboť nastalo období tzv. vegetačního klidu.

Existují také připomínky k zanedbané údržbě zeleně, např. v aleji vedoucí k internátu a na sídlišti Křib, občané poukazují na to, že  se jen kácí a údržba zeleně se neprovádí, nebo jen  velmi omezeně, např. naproti  prodejně potravin p. Nováka Pod Jelenicí. K problematice kácení a údržby zeleně ve městě se vyjádřila Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru ŽP  MěÚ Česká Třebová:
Všechny dřeviny, které jsou káceny, kácí se na základě řádného pravomocného rozhodnutí, jehož podkladem byla zpracovaná inventarizace od odborné arboristické firmy.  Pokud se kácí během roku, pak je to tzv. na výjimku, tzn. že jde o stromy buď havarijní (nepotřebují vydané rozhodnutí) nebo z důvodu výstavby (povolení na jejich kácení je mnohdy vydáváno "5 minut před 12", protože to stavebníkovi dříve nedošlo nebo naopak povolení má již vyřízeno, ale strom na místě ponechává co možná nejdéle...) Náhradou za pokácené stromy budou vysazovány (tam, kde to dovolují možnosti a hustě zasíťované město) nové. V letošním roce je objednáno do města nových 73 listnatých stromů ( z toho do parku Javorka 13 ks) a 14 jehličnatých dřevin (z toho do parku Javorka 6 ks). První várka stromů (asi 50 ks) dorazí tento pátek kamionem z Arboeka.
Během roku nebyla na městských stromech (vyjma těch, které nejsou zahrnuty do žádosti) realizována údržba z naprosto jasného důvodu, a tím bylo zpracování žádosti a její podání na projekt "Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně v České Třebové" z operačního programu 6.5 Regenerace urbanizované krajiny (žádost je podána na SFŽP ČR) - tam by mělo být rozhodnuto doufáme do konce tohoto roku.  Vzhledem k tomu, že na ošetření městských stromů máme požádáno o dotaci, nemůžeme na nich v současné době realizovat potřebné zásahy. Jde-li např. o sídliště Křib, bylo to jednotlivým občanům a i na svolané schůzce na místě s nimi řádně jim vysvětleno a proto nerozumím tomu, že se teď někdo ozývá. Pokud jste viděl údržbu naproti obchodu potravin Pod Jelenicí - jde o soukromý pozemek a na něm rostoucí stromy, zákon taxativně neříká, v jaké době má být ošetření a údržba provedena, to je věcí majitele.
 
Našlo se kotě - kocourek, skvrnité barvy  

Našel se mezi Skuhrovem a Č. Třebovou 6.října. Připojuji telefony: 491611841 a 606202965 pro případné dotazy. Zaslouží si péči!
 
Debakl Lokomotivy v Chocni naznačil, jak budou vypadat některé výsledky v letošní sezóně   

CHOCEŇ – ČESKÁ TŘEBOVÁ 18:1 (5:0, 7:1, 6:0)
Branky: 17. , 24. 36., 47. a 50. Beránek, 12., 32., 38. a 42. Dobrý, 12., 34. a 41. Prachař, 14. Pilař, 15. Krejza, 23. L. Vích, 24. Pochobradský, 53. Jurák, 60. A. Vích – 22. Pavlák (Bažant).
Rozhodčí: Kejř – Hájek, Vepřovský. Vyloučení: 6:7. Využití: 4:0. Oslabení: 2:0. Diváků: 420.
Česká Třebová: Kaplan (24. Toman) – T. Řehák, Chadima, Kiac, Bačík, Váně, Metzner – Doha, Teplý, Kašpar – Bažant (25. Steinmetz), Pavlák, Hašek – B. Řehák, Těšínský, Chudý.
Hostující tým, v jehož sestavě chybělo několik opor (Kvasnička, L. a V. Demlové, Rybka), neměl žádnou šanci. První dva góly vstřelila Choceň v rozmezí pouhých 23 vteřin. Po první třetině bylo rozhodnuto, na začátku druhé inkasovala Lokomotiva třikrát v průběhu 61 vteřin. Střelcem zápasu byl domácí útočník Pavel Beránek, který vstřelil pět gólů. Krok s ním drželi další útočníci, Lukáš Dobrý dal čtyři a Pavel Prachař tři branky.                                                                      (podle  www.hokej-ceskatrebova.cz)
 
SOUPISKA Lokomotivy Česká Třebová

brankáři: René Toman, Jiří Kaplan
obránci: Břetislav Zeman, Radek Metzner, Lukáš Rybka, Tomáš Chadima, Martin Kiac, Tomáš Řehák, Miroslav Váně, Libor Šafář
útočníci: Petr Pavlák, Vladimír Doha, Jakub Hašek, Ondřej Kopečný, Libor Teplý, Jakub Bažant, Jiří Kašpar, Vladimír Deml, Lukáš Deml, Petr Kvasnička, Jan Chudý, Karel Steinmetz, Bohuslav Řehák, Vladimír Bačík, Lukáš Těšínský, Pavel Skuček
PŘÍCHODY Bažant, Těšínský, Pavlák (všichni Litomyšl), Kaplan, Skuček (oba Choceň), Kašpar (Šumperk), Chadima
ODCHODY D. Šedivý a M. Šedivý (oba Litomyšl), Jícha, Voříšek

Koupím starou motorku, auto ( např. Tatra 603) a zemědělskou techniku (traktor a pod.) i nepojízdné a nekompletní.I bez technického průkazu. Josef Hájek, Rozhraní 93, tel 732 698 186  

Alej Maxe Švabinského byla zařazena do celostátního kola hlasování o alej roku.  

Hlasovat je možné od 16.10. na stránkách : http://arnika.org/zacina-hlasovani-v-ankete-alej-roku-2011  
 

Přes 70 esperantistů přijelo na sjezd ČES /Českého esperantského svazu/ do Šumperka ve dnech 7. 9.října 2011. V pátek odpoledne přednášel o esperantu jako o cestě za poznáním a novými přáteli Petr Chrdle nejen pro esperantisty, ale i pro veřejnost. Zároveň v jiné místnosti hovořila o překladech děl Jaroslava Haška do esperanta Margit Turková. Večer se někteří esperantisté zamýšleli nad návrhem stanov svazu, jiní si vyslechli několik zajímavých přednášek. První z nich byla od vedoucího skautského střediska VAINAVAN v Kopřivnici Karla Hyvnara. Vyprávěl o záchraně esperantského kamene. Při stěhování ze starých kluboven do nového střediska našli deník skautky z let 1937 - 42. Začali podle něj pátrat. Mimo jiné zjistili, že v parčíku byla kdysi louka nazvaná Esperanto. Našli i fotografie pomníku na louce, nyní docela zarostlé lesem. Skauti po delší době našli kámen z pomníku v lese a převezli ke své klubovně. Byl však bez desky s nápisem. Ta měla jiný osud. Během pátrání přišli i na další zajímavou věc. Zakladatel skautského oddílu a zároveň esperantského klubu byl Ruda Zanáška, který poměrně mladý kolem roku 1954 tragicky zemřel.
Pan Hyvnar tvrdil, že v Kopřivnici bylo první esperantské muzeum v Čechách, ne-li v celém světě. Jsou náznaky, že esperantské hnutí tam vzniklo v roce 1927. To mi připomíná, že i v České Třebové jsou zmínky o vzniku esperantského hnutí dřív než před 50 lety, jak jsme loni slavili. Nemáme však žádné písemní zprávy. Pokud o něčem víte, pomozte nám v pátrání.
Další přednáška byly vlastně vzpomínky na letošní kongres v Kodani. Jeho účastníci nám nejen vyprávěli, ale i promítali fotografie.Zajímavá byla fotografie věže, kde schodiště nebylo uvnitř, ale vedlo po obvodu věže. Naši, kteří tam byli, naříkali nad nesnadným vyhýbáním na velice úzkém schodišťátku.  Dále bylo možné poslechnout si o klubu ze Šumperka, který kongres ČES hostil, a o úspěšném letošním kongrese nevidomých v ČR. Sobotní dopoledne bylo "pracovní".Po přivítání přítomných zhodnotila odstupující předsedkyně J. Melichárková práci 24 esperantských klubů a kroužků v ČR. Také práci esperantských sekcí. Mezi nejaktivnější patří sekce IKUE /esperantistů katolíků / a sekce IBE /nevidomých esperantistů/.
Byly probrány a schváleny Stanovy ČES  a volební řád. Byli jmenováni čestní členové ČES. Byl zvolen nový výbor ČES. Za pomoc při IFEF /železničářském/ kongresu v Liberci poděkoval člen našeho kroužku Láďa Kovář. Pak využil možnosti naložit a přivézt věci pro esperanskou výstavu, která tak jeho zásluhou bude otevřena v Městské knihovně.
V sobotu odpoledne přes nepříznivé počasí vyšli esperantisté na prohlídku města. Měli možnost navštívit divadlo a vidět část představení, navštívit kostel a slyšet zpěv. Vrátili se později, než mysleli. Večer si mohli zatančit při hudbě nebo si ji poslechnout a těšit se z výher v tombole. Kdo rád poslouchá housle, užil si i toho potěšení. Pan Duda z Olomouce na ně hrál.
V neděli se představil nový výbor a pověděl o své vizi do budoucnosti. Nové sídlo ČES je ve Svitavách. Ve Svitavách také bude probíhat již od 26.10.2011 setkání esperantských wikipedistů s účastí zakladatele esperantské wikipedie Chucka Smitha  z USA a zakladatele české Wikipedie Miroslava Malovce z Brna.    ZN