Českotřebovský deník 281/2011                                            

Základní škola a mateřská škola RYBNÍK informuje

Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků.Také se rozmýšlíte, kam dáte Vaše dítko do školy?
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA V RYBNÍKU   vás zve na  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kdy?            úterý  22.11.2011
V kolik?       8,00 - 16,00 hodin 
Kde?           budova ZŠ Rybník
Můžete si prohlédnout všechny prostory školy, samozřejmostí budou také ukázky práce dětí ve výuce, ve školní družině a v zájmových kroužcích (i výstavka kroužku keramiky aj.). Seznámíte se s formami a způsobem práce ve třídách malotřídní školy. Děti si mohou vyzkoušet vlastnoručně  práci s výukovými programy na PC a na interaktivních tabulích !
PŘEKVAPENÍ: seznámíme vás s  velmi zajímavým a  pro vás i velmi příznivým rozhodnutím zastupitelstva obce Rybník, zaměřeným a určeným dětem a rodičům budoucích školáků na základní škole v Rybníku.
Kontakty: www.zsrybnik.cz,  e-mail: zs.rybnik@worldonline.cz   tel.: 465533413, 731412010, 731554769, 604342743.
Srdečně vás všechny zve kolektiv pedagogů ZŠ Rybník a těšíme se na vaši návštěvu i s dětmi.
 
Moje zamyšlení nejen nad výstavou Jaromíra Garguláka

Určitě zajímavá výstava abstraktní tvorby Jaromíra Garguláka dostala v KC dostatečný prostor - celý jeden měsíc otevření. Všichni obdivovatelé i odpůrci tvorby tohoto brněnského inženýra a výtvarníka tak měli možnost přijít a výstavu si prohlédnout.
Po shlédnutí výstavy musí být jasné, že i socha Jana Pernera je abstraktní. proto to není inženýr Perner  - otočený zády k jeho železnici a bez titulu inženýra na podstavci. je mi opravdu líto, že právě Česká Třebová nemá důstojnou sochu vynikajícího mladého stavitele železnice. Mám představu, že socha od akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře by byla ta pravá pro Českou Třebovou. Petr Novák je vynikající sochař, který vytvořil jezdeckou sochu T.G. Masaryka do lán, nebo pomník Emila Zátopka v Rožnově pod Radhoštěm. věřím, že vytvoří i vynikající sochu dlouholetého primátora Františka Ulricha, který se zasloužil o moderní výstavbu Hradce Králové. Město Hradec Králové vypsalo soutěž na sochu už v roce 2002. Vyhrál Pavel Doskočil, ale památkáři a hradečtí občané byli proti realizaci. I druhý sochař Stanislav Hanzlík má smůlu, protože podle petice není ani jeho socha ta pravá. bylo by dobré, kdyby po deseti letech měl už konečně Hradec  důstojnou sochu vynikajícího starosty a člověka od východočeského sochaře petra Nováka. Mám ráda Hradec Králové, je to moje rodné město, ale jsem také patriotkou České Třebové. Díky vedení města je  Třebová čím dál hezčím městem uprostřed zeleně - pro mladé i seniory - s možností rychlého cestování na všechny strany. I díky zásluze mladého stavitele železnice inženýra Jana Pernera. Škoda, že jeho socha je abstrakce. hodila by se spíše do Javorky. Pohádkové sousoší o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém by se určitě líbilo. to je můj názor.                      Jarmila Korejtková
 
Za podobu sochy Jana Pernera nemůže její autor, ale soutěžní porota a rada města, která tuto sochu objednala .

Autor vytvořil sochu  na základě objednávky rady města a vyšel z návrhu, který soutěžní komise vybrala jako ten, který nejlépe splňuje podmínky vyhlášené výtvarné soutěže.  Podívejme se jaké  bylo v této soutěži zadání a porovnejme to s dosaženým výsledkem.
Předmět soutěže: Cílem soutěže je získat výtvarné návrhy sochy (sochy člověka), která by měla být v kontextu s architektonickým řešením Multifunkčního dopravního terminálu  a jeho výtvarné výzdoby a zároveň by měla odkazovat k významné osobnosti českých dějin - železničnímu odborníkovi Janu Pernerovi. Socha by měla být trvalou upomínkou na tohoto významného stavitele železničních tratí  a zároveň by měla přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru.
Zde je největší rozpor: Porota vybrala návrh, který se jí líbil, ale soutěžní podmínky nesplňuje. Již při výběru sochy vzniklo několik nezávislých hlasování o tom, který z  návrhů má být vybrán. Byl dost času vybrat jiný návrh, soutěž zopakovat apod. nedávejme tedy vinu autorovi Jaromíru Gargulákovi, ten skutečně vložil do přípravy díla hodně invence a vytvořil svoje pojetí osobnosti Jana Pernera, ovšem nikoliv podle stanovených soutěžních podmínek. (mm)
 
Úspěchy v Radiovém orientačním běhu

Rádiový orientační běh není mezi veřejností příliš znám a málokdo možná ví, že i takový oddíl je jedním z oddílů TJ Lokomotiva Česká Třebová. Nemá však pravidelné schůzky, jeho zázemí je v přírodě a soutěže nejrůznějších stupňů jsou současně tréninky. O to cennější jsou úspěchy, kterých dosáhli letos na podzim na soutěžích I. stupně Justýna Bouchalová a Filip Záveský.
Justýna, která je v tomto sportu stále ještě spíše nováčkem, si pro letošní rok připsala do krajského i národního žebříčku řadu bodů. Největším úspěchem bylo 2. a 3. místo na Mistrovství ČR žáků (běží se dva závody ve dvou dnech), které proběhlo první zářijový víkend ve Svitavách. V konkurenci dalších sedmi závodnic se ve své kategorii D12 rozhodně neztratila a kdyby mistrovství nebylo otevřené, stala by se v této kategorii mistryní České republiky. Předběhla ji pouze slovenská závodnice. Na svůj úspěch pak navázala i první říjnový víkend na letošní poslední soutěži I. stupně v Novém Boru, kde v pásmu 3,5 MHz doběhla opět na třetím místě. V pásmu 144 MHz se jí tolik nedařilo, přesto oddílu i sobě přinesla cenné body.
Filip má radiový orientační běh pouze jako doplňkový sport. Jeho hlavním sportem je orientační běh a v běhu do vrchu dokonce letos reprezentoval v Albánii Českou republiku v juniorské kategorii. O to větším překvapením bylo jeho umístění v již zmíněném Novém Boru. Druhé a třetí místo v kategorii M19 mu opět vyneslo cenné body do národního žebříčku a v celkovém hodnocení se na této soutěži umístil na pěkném druhém místě. To mu vyneslo pozvánku na soustředění reprezentace ROB i v tomto, pro něj doplňkovém sportu. Škoda, že se pro časovou zaneprázdněnost nemohl zúčastnit více soutěží.
Cenné body pro oddíl pak získali v Novém Boru i Lenka Čadová v kategorii D19, Marek Záveský v kategorii M20 a Jiří Bouchala v kategorii M40, ačkoliv se na stupních vítězů neumístili.
V příštím roce opět plánujeme se soutěží zúčastňovat. Justýna postoupí do starší kategorie a bude to mít složitější, Filip i Lenka budou poslední rok před vstupem do kategorií dospělých. Věřím, že navážou na letošní pěkné úspěchy.   Za oddíl ROB Renata Čadová

 

KOMENTÁTOR A FOTOGRAF MARTIN STRAKA BUDE HOSTEM ÚSTECKÉHO AUTO-KLUBU.

AUTO-KLUB Ústí nad Orlicí připravil ve spolupráci s Malou scénou na středu 2. listopadu pro své členy a širokou motoristickou veřejnost, besedu s fotografem a komentátorem 24 h Le Mans MARTINEM STRAKOU. Povídání na téma televizní komentování automobilových závodů, fotografování, reportáže, bude v Malé scéně Ústí nad Orlicí zahájeno v 19 hodin. Vstup zdarma.  MR.
Foto: Archív ÚO

 

 

 

 

NA PRAŽSKÉM GRAND PRIX SKONČIL ČESKOTŘEBOVSKÝ DRÁHAŘ DOSTÁL DRUHÝ.

Vrcholná dráhařská sezóna s možností nominací na Olympijské hry v Londýně se kvapem blíží. Do hvězdného sportovního stánku v Londýně by se rád probojoval JAN DOSTÁL i jeho českotřebovský kolega  DENIS ŠPIČKA. JAN „DOSTY“ DOSTÁL se utkal na motolské dřevěné dráze již ve středu 12. října. Dráhařské klání se jelo jako Velká cena Prahy. Omnium pro závodníky znamenalo menší cyklistický čtyřboj. JAN DOSTÁL z České Třebové se mezi špičkovými českými jezdci rozhodně neztratil. Vylučovací závod  vyhrál, ve scrathi skončil čtvrtý, vyhrál i italský vylučovací závod  a v „bodovačce“ na 180 kol dosputroval jako pátý. Sečteno, podtrženo, v celkovém  součtu důležitého závodu skončil „DOSTY“, jak HONZOVI  kamarádi přezdívají, stříbrný. Vítězem pražského omnia se stal MILAN KADLEC. JAN DOSTÁL jel závody z plného tréninku a v listopadu ho čeká start do nové, tentokrát olympijské sezóny. První Světový pohár bude v Kazachstánu, ve městě Asteta. Tak ať to dopadne co nejlépe, držíme palce.
                                                                                                                                                                   MR  Foto: Archív ČtřZ
Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje Městu Česká Třebová, za finanční příspěvek na činnost organizace v roce 2011 pro zrakově postižené občany.
                                                                                                                                               Rada oblastní odbočky SONS ČR
 
Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou
děkuje studentům Vyšší odborné školy Gustava Habrmana Česká Třebová, za aktivní pomoc při prodeji pastelek a všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení. Celostátní sbírka Bílá pastelka proběhla dne 12. října 2011.                                                                                                                             Rada oblastní odbočky SONS ČR
 
Charity přebírají dobré modely z Německa

Litomyšl  (19.10. 2011) -  Třetím setkáním  vrcholí  v těchto dnech v Litomyšli projekt Profesionální pečovatelé. Na odborné  konferenci  zástupců charit  z Německa, Slovenska a České republiky vystoupil dnes také náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad konferencí převzal záštitu.
Hlavním cílem projektu je přenést německé osvědčené know-how z oblasti pečovatelské péče a managementu charitních organizací, aplikovat jej do prostředí ČR, proškolit odborníky a vytvořit odborné výukové materiály. Dalším cílem  poskytnout vytvořené materiály dalším zájemcům prostřednictvím webových stránek projektu.
Senioři dnes tvoří 15 % populace, ale do roku 2030 by měl jejich podíl vzrůst na 24 %.  
 S tím souvisí i předpokládaný nárůst potřeby zajištění kvalitní péče, a to jak zdravotní tak sociální. „Prioritou Pardubického kraje je umožnit lidem žít v odpovídajících podmínkách, v ideálním případě v přirozeném prostředí vlastní domácnosti. Terénní a ambulantní služby jsou pro tento způsob zajištění péče klíčové,“ řekl na konferenci Roman Línek. Pozastavil se nad tím, že v posledních letech se pojem rodiny zužuje jen na rodiče a nedospělé děti. „Přirozené vazby ve vícegeneračních rodinách, které v sobě zahrnovaly i vzájemnou pomoc, podporu a péči o blízké, byly v minulém století vážně narušeny. Tento přístup přetrvává dodnes. Absence péče v rámci rodiny často vede k institucionalizaci i v případech, kdy by mohli senioři za pomoci sociálních služeb setrvat ve svém přirozeném prostředí,“ dodal. náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Německá organizace Diezöse Caritasverband Würzburg  má dlouhodobé zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů a seminářů pro všechny stupně sociálních a charitních pracovníků. Pro potřeby projektu je velmi přínosná znalost Modelu plánování péče o seniory dle Moniky Krohwinkel. Předkladatelé projektu mají schváleno šíření její metodiky od samotné autorky. Projekt  získal evropské prostředky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

Pardubice (19. 10. 2011) -  Porota celostátního festivalu pro handicapované talenty v čele patronkou Monikou Absolonovou udělila na finálovém slavnostním koncertu v Olomouci šestnáct cen a tři čestná uznání. Jednu z těchto cen získala i Iveta Šebestová z Pardubického kraje, která uspěla s písničkou od Lucie Vondráčkové Ten, kdo tě má rád. Dvaačtyřicetiletá Iveta zpívá odmalička a zpěvu se věnuje především v denním stacionáři Slunečnice v Pardubicích, kam denně dochází. Ve výtvarné části soutěže zabodovali také výtvarníci z STD ULITA Moravská Třebová.
Druhý ročník pěveckého festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou přinesl mimořádné okamžiky, vynikající umělecké výkony, spoustu radosti a štěstí. Mnozí diváci se neubránili dojetí. Pět set návštěvníků v koncertním sále olomoucké Moravské filharmonie vytvořilo famózní atmosféru, která umocnila dojmy z poslechu a zanechala nesmazatelné zážitky.
„Jsem ráda, že máme v našem kraji mezi hendikepovanými lidmi takové talenty. Snažíme se vytvářet dobré podmínky už pro zapojení hendikepovaných dětí do výuky. Podporujeme činnost asistentů pedagoga, a to nejen ve speciálních školách, ale i ve školách běžného typu. V rámci možností poskytujeme finanční prostředky na zakoupení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,“ říká krajská radní Jana Pernicová.
Celkově se letos do pěvecké části zaregistrovalo z dvanácti krajů 19 zpěvaček, 21 zpěváků a 17 kapel. Největší počet  přihlášek v obou částech festivalu – tedy v pěvecké a výtvarné je z Moravskoslezského, Pardubického a Ústeckého kraje.
Pořadatelem festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou je ProMancus, o.p.s., se sídlem v Ostravě. Festival se konal pod záštitou Asociace krajů ČR a hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka. Generálním partnerem byl  stejně jako vloni Olomoucký kraj, partnery byly Plzeňský, Pardubický, Ústecký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina.
 
Šilar bije na poplach – obavy z Dřevěné knihy se naplňují

Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar vyzval premiéra a ministra zemědělství, aby se začali intenzivně zabývat změnou podmínek v dřevozpracujícím průmyslu. Ve svém dopise označil situaci drobných a středních podniků v tomto odvětví doslova za kritickou. „Dřevěná kniha nese své hořké plody. Způsobuje přesně ty problémy, před kterými jsme varovali vládu již před půl rokem,“ říká senátor Šilar.
Impulsem k další výzvě senátora Šilara byl otevřený dopis, který 11. října rozeslal předseda Sdružení dřevozpracujících podniků Petr Pražan. Sdružení v něm tvrdí, že podmínky lesnických tendrů společně s reálně hrozící dominancí jediného subjektu znamenají ohrožení tisíců pracovních míst v průmyslově nejslabších regionech. „Dřevěná kniha bez sociálního a ekologického pilíře je pro regiony a udržení zaměstnanosti likvidační,“ uvádí ve svém dopise předseda SDP.
Na kritickou situaci malých a středních podnikatelů ve dřevozpracujícím průmyslu upozorňoval senátor Šilar opakovaně. Již v březnu tohoto roku inicioval na téma Dřevěné knihy senátní veřejné slyšení. V reakci na diskuzi zainteresovaných subjektů a odborníků přijala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova následující doporučení, se kterými byli premiér Nečas i tehdejší ministr zemědělství Fuksa seznámeni:
- rozšířit koncepci MZe (Dřevěnou knihu) o sociální a ekologický pilíř
- spolupracovat na přípravě sociálního pilíře se zástupci regionálních samospráv, se zástupci profesních sdružení lesnicko-dřevařského odvětví a se zástupci dotčených parlamentních a senátních výborů a komisí
- spolupracovat na přípravě ekologického pilíře podle stejných zásad jako v předchozím odstavci
- nevyhlašovat žádná dlouhodobá výběrová řízení do doby, než bude Dřevěná kniha v souladu s platnými předpisy
Šilar poukazuje i na to, že Dřevěná kniha je v zásadním rozporu s Národním lesnickým programem (NLP II), který zdůrazňuje závislost zaměstnanosti venkova na lesním hospodářství. „Realizace Dřevěné knihy naopak způsobila úbytek pracovních míst na venkově. Vláda ve své koncepci rezignovala na vytvoření dostatečných podmínek pro zapojení místních dřevozpracujících subjektů a s tím související rozvoj venkovské ekonomiky,“ uvádí Šilar. „V tuto chvíli už ale není čas na politické půtky. Všichni, komu opravdu záleží na budoucnosti venkova, bychom měli napnout své síly a pokusit se kriticky ohroženým podnikům v dřevozpracujícím průmyslu pomoci,“uzavírá senátor Šilar.                                                             Petr ČADA