Českotřebovský deník 273/2011  (21.10.)
Nový sběrný dvůr bude otevřen již 1. prosince 


Jednou ze stěžejních investic v našem městě v roce 2011 je vybudování nového centrálního Sběrného dvora v Semanínské ulici. Investice je podpořena dotací EU z fondu Ministerstva životního prostředí v částce převyšující 20 milionů korun. Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení vybrána společnost M - silnice, a.s. Akce byla zahájena v dubnu t.r. a v listopadu budou finišovat dokončovací práce. Jsou plánovány tak, aby bylo možné otevřít nový sběrný dvůr již 1. prosince 2011.   Současně s otevřením nového sběrného dvora dojde k uzavření stávajícího sběrného dvora v Benátkách, který má charakter provizorního zařízení  se vším co to přináší. Je umístěn na cizím pozemku, nemá dostatečnou kapacitu, nevyhovuje požadavkům jak po stránce dopravního řešení, neumožňuje další zlepšení třídění odpadu.
Příjezd do nového sběrného dvora je ze Semanínské ulice naproti VČE. Je dostatečně široký, aby tudy mohla osobní a dodávková vozidla vjíždět i vyjíždět.  Na příjezdu   bude semafor. Pokud svítí zelená, můžete vjet na (příjezdovou) váhu. Při prvním příjezdu  si zde opatříte čip, který získají občané s trvalým bydlištěm v České Třebové  po předložení občanského průkazu zdarma. Na každou rodinu bude vydán jeden čip. Při dalším příjezdu čip přiložíte k čtečce, která bude umístěna u příjezdové váhy.  Potom Vás závora pustí na rampu, ze které budete shazovat odpad do  přistavených kontejnerů. Odpad se bude třídit do 16 označených kontejnerů (v Benátkách bylo většinou 8 kontejnerů). Deset kontejnerů bude velkokapacitních s objemem 23 m3, zbývající budou kontejnery dosud používané s objemem 12 m3.  Po odevzdání odpadu zase pojede vozidlo na výjezdovou váhu, z rozdílu hmotností se určí množství odevzdaného odpadu. (Více v připravovaném rozhovoru s Josefem Halbrštátem, vedoucím divize odpadového hospodářství Eko Bi.)  Současný stav výstavby je na fotografiích, ještě je co dodělávat....

 

Poděkování

Ve čtvrtek dne 29. září 2011 prožili klienti českotřebovského stacionáře opět  jeden neobyčejný den. Strávili ho na výletě v Letohradě, kde si za pěkného počasí užili posezení na venkovní zahrádce cukrárny na náměstí, prošli si upravený  park a v zámecké restauraci  si objednali  svá oblíbená jídla. Tomu předcházela  prohlídka Muzea řemesel v areálu Nového Dvora, kde jsme velice ocenili bezbariérovost všech prostor. Vozíčkáři se  bez problémů dostali až do 2. patra expozice. 
Výlet pro klienty byl  připraven Krajským centrem osobní dopravy v Pardubicích ve spolupráci  s Depem kolejových  vozidel  a Osobní stanicí v České Třebové. Děkuji touto cestou všem pracovníkům Českých drah, kteří se na přípravě  a zajištění výletu podíleli, zejména pak  řediteli KCOD ing. Michalu Štěpánovi a přednostovi Osobní stanice v České Třebové Martinu Pecinovi.
S úctou  Mgr. Eva Ostruszková

 

Na montážní základně zahájily stavební práce 

 
Církev adventistů sedmého dne oznamuje:

Společně s Křesťanskou akademií v České Třebové pořádáme pro širokou veřejnost přednášky s tématem Šťastná a fungující rodina.
Přednášky budou probíhat takto:
19. 11. 2011 – 17:00   4 základní typy rodin
            20. 11. 2011 – 17:00   Rozdíly mezi mužem a ženou
            26. 11. 2011 – 17:00   Faktory určující spokojené manželství
            27. 11. 2011 – 17:00   Komunikace mezi mužem a ženou
Přednáší: Aleš Zástěra
Přednášky budou probíhat v malém sále Kulturního centra.
Hlídání dětí v době přednášky zajištěno.
info též na: http://ceskatrebova.casd.cz

RESTAURANT NAD HRÁZÍ SRNOV Vás zve


SRDEČNĚ ZVEME ve dnech 11. 11. 2011 - 13. 11. 2011 na RYBNICKÉ POSVÍCENÍ /pečené kachny a husy/

11.11. a 12.11. od 19.30 hodin  - Posvícenská zábava -

po oba večery k tanci a poslechu hraje ALFAMIX Choceň, /místenky na tel. 777113299,602113339/

Gymnázium Česká Třebová informuje 

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se koná
 ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v době 12 – 17 hod.
ve školním roce 2012/13 budeme otvírat jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia
přihlášky ke studiu se podávají do 15. března 2012 přímo na ředitelství gymnázia
Všichni uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky. Kritéria přijímacího řízení  a informace o počtech přijímaných žáků budou zveřejněny na webových stránkách školy během listopadu 2011.                                   Petr Poldauf, ředitel školy
Veškeré informace o škole včetně výročních zpráv najdete na www.gymnct.cz
E-mail: skola@gymnct.cz  telefon 465 519500
 
Česká vláda háže evropské chudé přes palubu: blokuje navýšení Evropského programu pro pomoc chudým, ze kterého čerpáme  jen mizivých 120 tisíc eur

Rada ministrů EU pro zemědělství dnes bude rozhodovat o návrhu na navýšení finančních prostředků programu, kterým se rozdělují potravinářské produkty nejchudším osobám v EU, z 113 miliónů eur na 500 miliónů eur pro roky 2012 a 2013. Nejedná se přitom o nově přisypávané peníze, ale pouze o návrat k původnímu rozpočtu programu, jehož snížení bylo vynuceno rozhodnutím Soudního dvora EU. Po odstranění Soudním dvorem kritizovaných právních vad nic nebrání tomu, aby se nastavení programu vrátilo na původní hodnotu 500 milionů eur. V Radě EU se však zformovala skupina členských států vedených Velkou Británií, které se tento návrh snaží zablokovat a vzhledem k tomu, že tvoří blokační menšinu, patrně se jim to i podaří. Jedním z těchto států je i Česká republika. 19 milionů chudých lidí v EU, kterým program každoročně pomáhá, tak bude uvrženo do nejistoty.  
Přístup české vlády považuji za bezohledný a bezcitný k našim vlastním chudým občanům. V roce 2011 z programu o celkové dotaci 480 milionů eur čerpáme mizivých 120 tisíc eur. Méně než my program z celé EU využívá pouze Lucembursko (107 tisíc eur). Evropský potravinový program tak v ČR slouží pouze několika tisícovkám lidí, zatímco potřebných jsou řádově desetitisíce. Charitativní organizace, které stravu pro chudé připravují, tak musí hledat potraviny jinde.  
Hlavní brzdou našeho většího zapojení do programu je podle mých informací Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vychází z představy, že chudí jsou u nás jen bezdomovci. Přitom existuje mnoho lidí, kteří sice bydlí, ale celkově vzato živoří a nevystačí s prostředky na obživu. Těmto lidem pak MPSV vyplácí sociální dávky zatěžující národní rozpočet, místo aby využilo možností nahradit část těchto dávek potravinovou pomocí z programu EU, a tím jednak zvýšit efektivitu poskytované  pomoci, jednak ušetřit peníze daňových poplatníků. Odmítavý postoj ČR k evropského programu povede k tomu, že potravinové přebytky budou ležet ve skladech nebo poputují do jiných členských zemí, které z programu čerpají mnohdy i stonásobně víc jak my. 
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781