Festival Živého Pravěku ve třetím vydání                                     

Dlouho připravovaný pravěký festival máme za sebou. Jaké by mohlo být první ohlédnutí za touto akcí? Pracovní, optimistické, zábavné, vyčerpané, nadšené, lidi, hodně lidí, spousta přátel, spousta detailů, technologické, textilní, pravěké, blahobytné, germánské?
Během dvou dní byla pro návštěvníky, kteří se vypravili do osady v Křivolickém údolí, připravena taková hromada aktivit a zajímavostí, že ani organizátoři snad původně netušili, že to všechno bude k vidění. Hlavním tématem festivalu bylo odívání a móda v pravěku. Vedle textilních dílen zabývajících se výrobou oděvů a látek, byl všudypřítomný i zvuk kovadlin z dílen vyrábějících bronzové šperky a kované doplňky šatů. Velkou pozornost také sklidila barvířská dílna z laténského období, kde se ve velkých kotlích po tři dny barvily látky přírodními postupy a rostlinami. Nelze opomenout ani zajímavosti jako předvedení starých deskových her z období raného středověku, nebo halštatské toreutiky.
Velký prostor na festivalu byl věnován poznání germánského světa, v jeho různých tvářích. Přes den probíhaly krátké přednášky o válečných technikách a zbraních Keltů a Germánů, které pak vyvrcholily samotným střetem dvou bojových družin. Festival potom zakončoval v našich končinách naprosto ojedinělý germánský rituál inspirovaný skutečnými archeologickými nálezy ze severní Evropy o oběti v bažinách. 
Festival si již po několik let drží pověst jediného festivalu zaměřeného na pravěké technologie a vývoj řemesel v pravěku. Navíc se jedná o jedinou akci u nás, kde lze najednou spatřit vývoj člověka od lovců starší doby kamenné po stěhování národů po pádu římské říše.
Festival byl podpořen Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová. Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a radní pro školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová. Ve dvou dnech ho navštívilo kolem 900 lidí. Akci připravovalo a realizovalo na 50 účastníků a dobrovolníků. Během festivalu byly připraveny aktivity pro děti a občerstvení po celou dobu akce. Případné získané peníze z dobrovolného vstupného pořadatel sdružení Bacrie o.s. vloží do budoucích aktivit a projektů edukativní výchovy mládeže a muzea v přírodě. Fotografie z akce lze nalézt na webu http://festival.bacrie.cz
Děkujeme všem, kteří jste nás navštívili.