Bezohlednost přinesla zbytečnou smrt  

Další příspěvek na výše uvedené téma k události spojené s  Přívratským vinobraním (odpověď starostovi)

Vážený pane starosto, děkuji za Vaši odpověď a vyjádření se k některém pro Vás důležitým bodům. Myslím, že v dnešní době by mělo být naprostou samozřejmostí, že kontrolní audit dopadne bez větších závad. Sama jsem byla několikráte přítomna auditům a pokud je vše v pořádku je to jedině dobře. Dále Vám touto cestou děkuji, za doplnění chybějících zápisů, které ještě před napsáním mého příspěvku na webových stránkách obce nebyly  zveřejněny. Naprosto chápu, že ve Vaši reakci na můj článek jste si vybral body, které jako starosta obce můžete zdůvodnit a ukázat na nich, jak hájíte svůj post starosty obce a celého obecního úřadu. Nemyslím,si, že bych Vás nařkla z konkrétní věci, pouze jsem všeobecně poukázala na to, že  na webových stránkách obce chybí zápisy a tudíž se člověk nemůže blíže podívat co se děje a o čem obecní zastupitelstvo jedná. Řídíte se snad heslem, že nejlepší obrana je útok?  Máte samozřejmě právo, hájit se všemi možnými prostředky. To že žádáte občany obce o dodržování nedělního klidu je úžasné gesto, ale řekněte mi, jak zajistíte u dalších akcí, které budou obdobou přívratského vinobraní, dodržení nočního klidu? Je naprosto skvělé užívat si díky vzájemné ohleduplnosti občanů obce Přívrat neděle bez hluku ale člověk se taky potřebuje vyspat.! Ale tam asi není třeba dodržovat ohleduplnost natož nějaké zákony, že? Proč se ve své odpovědi nevyjádříte i k těm ostatním bodům? Schováváte podstatu věci. Chcete snad říci, že při pořádání akce byl dodržen noční klid? Že hlasitost hudby byla v souladu se zákonem? Že je naprosto normální a v pořádku, když v ranních hodinách odcházejí z akce děti, které jsou pod vlivem alkoholu? Je smutné, že i když byl jeden z pořadatelů srozuměn se smutnou událostí, neučinil nic, čím by se snažil zmírnit bolest, která rodinu postihla. A přitom by třeba stačilo tak málo, že pane starosto? Např. jen na chvilku přerušit produkci řvoucí hudby….Úvodem ve své odpovědi píšete, cituji: ,,odchod blízkého je vždy psychicky i emočně, hlavně pro rodinu, velice náročný a vypjatý moment,,. Když si uvědomujete že je to psychicky i emočně náročné, proč se na nezbytně nutnou dobu nepřerušila produkce hudby? Myslíte si, že proudící davy lidí které se zastavovali a dívali se co se děje přispělo kladně rodině zesnulého? Máte opravdu veliké štěstí, že bydlíte na konci obce a nemusíte tak čelit všemu, co se při pořádání těchto akcích děje. Jedině tak se dá vysvětlit, že Vaše reakce nad ztrátou člověka nebyla jen pouhou formalitou! Ujišťuji Vás, že jsem v obci Přívrat vyrostla a pokud bych měla s Vámi porovnat svou dobu pobytu, věřte v mé prvenství. A závěrem? Oba víme že zvednutí telefonu nic neřeší. Jen se schovají některá fakta, která nemají přijít na světlo a vše by se v tichosti zametlo pod stůl. Ale každá věc má rub i líc!
 
Bártová