Brigáda Osadního výboru ve Skuhrově                                                   


V sobotu 29. října uspořádal Osadní výbor obce Skuhrov brigádu na vyčištění pěší cesty od bývalé Mateřské školky k místnímu potoku a vyslyšel tak hlasy občanů, kteří tudy procházeli při cestě k dolní zastávce autobusu a při deštivém počasí se brodili nánosy naplavené hlíny a vodou na mostku vedoucí přes místní potok. Tato cesta z betonových panelů nebyla již několik let udržovaná a byla řádně zarostlá. Počasí nám přálo a tak jsme se dali s chutí do práce.
Sešli jsme se sice ve skromném počtu, ale práce nám šla pěkně od ruky. Zvláště když nám přišli pomoci i mladí a ještě mladší s vlastním nářadím. Tímto patří velký dík rodičům, kteří již od mala učí své ratolesti k tomu, aby udělali něco pro obec a pro ostatní spoluobčany.
Brigádu jsme nakonec úspěšně zvládli a vyčistili vše co jsme měli v plánu, i když v závěru nám už ubývalo sil, protože jsme pracovali téměř bez přestávek.  
Závěrem bychom chtěli poděkovat firmě EKO BI za vstřícné jednání a přistavení kontejneru na trávu a hlínu. Děkujeme všem, kteří se této brigády zúčastnili a není jim lhostejná situace v naší obci.
 
Za Osadní výbor Skuhrov - Daniel Klika

(Vlevo nejmladší účastník akce Nikolas, na dalších snímcích stav pěší cesty před akcí a po vyčištění)