Občanská poradna pomáhá lidem v nouzi                          

Současná doba  s sebou přináší jevy, na které se učíme reagovat. Existuje třeba řada firem, které se živí na materiální a sociální bídě druhých lidí  nebo „jen“ na jejich naivitě či neznalosti.  Tradiční model široké rodiny, kdy člověk může řešit své problémy právě v okruhu rodiny a příbuzných, často selhává.  Proto  hledají tito potřební oporu u kamarádů, u různých institucí anebo tápou – nikoho nemají, nevědí si rady…  Jednou z možností, jak řešit své potíže je návštěva občanské poradny.  Zeptali jsme se Ing. Marcely Náhlíkové, vedoucí Občanské poradny v Ústí nad Orlicí, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí:
 
S čím konkrétně můžete pomoci člověku, který za vámi přijde?
Občanská poradna nabízí službu odborného sociálního poradenství, která je nabízena každému, kdo se ocitne v nouzi,  neví si rady a není schopen svou situaci zvládnout bez pomoci. Při své návštěvě nás občan seznámí se svou obtížnou situací, my mu vyhledáme potřebné informace, navrhneme možná východiska a případně mu pomůžeme s realizací zvoleného řešení.
 
Čeho se dotazy nejčastěji týkají?
Řešíme otázky ze sféry majetkoprávní, pracovní, rodinné, otázky kolem bydlení, sociálních dávek, ochrany spotřebitele atd. V poslední době se na nás občané nejčastěji obracejí s problematikou dluhů a exekucí, s rozvodovými záležitostmi nebo s důsledky různých předváděcích akcí.
 
V čem vidíte hlavní výhodu pro občany, kteří vás vyhledají?
Naše služba je bezplatná, diskrétní a otevřená každému. Nikdo se nemusí bát k nám přijít.
 
Mohla byste popsat nějaké případy, které řešíte?
Často se na nás lidé obracejí s tím, že na ulici je oslovil zástupce nějaké firmy s „výhodnou“ nabídkou (např. změna operátora, nabídka pojištění, změna dodavatele elektrické energie atd.). Lidé pod tlakem a doslova na ulici podepíšou nějaké dokumenty. Pak si ale uvědomí, že nově sjednané podmínky jsou pro ně nevýhodné a že žádnou změnu vlastně nechtějí. Když přijdou včas do naší poradny, dokážeme jim docela jednoduše pomoci.  Velmi časté jsou také dotazy týkající se dluhů. Občanům např. pomáháme se sepsáním dopisu věřiteli s návrhem splátkového kalendáře, podáním odporu proti platebnímu rozkazu nebo pomůžeme vyplnit a podat návrh k soudu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot).
 
Kolik občanských poraden je v současnosti v našem regionu?
Oblastní charita Ústí n.O. má zřízenou poradnu v Ústí nad Orlicí, která má kromě Ústí nad Orlicí další čtyři kontaktní místa:  Králíky, Lanškroun, Letohrad a Vysoké Mýto.
 
Občanská poradna v Ústí nad Orlicí je v provozu od r. 2003. Jak se za tu doby vyvíjí tématika dotazů a zájem o tuto službu?
Nejvýraznější změnou je v posledních dvou letech prudký nárůst dotazů týkajících se dluhů, exekucí a oddlužení. Vzhledem ke stoupající informovanosti jsou dnes dotazy občanů podstatně složitější a komplikovanější než dříve.  Zájem o poradenství také významně narůstá, např. v roce 2010 jsme zaznamenali téměř 50 % nárůst počtu dotazů oproti roku 2009. To svědčí o tom, že naše služba přináší lidem užitek.
 
Kontakty:

Občanská poradna Ústí n.Orl. Ing. Marcela Náhlíková 17. listopadu 69 Tel. 465 520 520 e-mail: poradna@orlicko.cz
provozní doba:
Pondělí  9.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 h.  Čtvrtek  9.00 – 11.30 h.
Pouze pro objednané:  Úterý    13.00 – 15.00 h.  Čtvrtek  12.30 – 16.00 h.                                  
kontaktní místo:
Letohrad  Na Kopečku 356,  provozní doba: úterý 9.00 – 12.00 h. (každý lichý týden)
Králíky Gymnázium a ZŠ, Moravská 647, provozní doba: úterý 9.00 – 12.00 h. (každý sudý týden)
Vysoké Mýto Centrum sociálních služeb, B.Kohouta 914, tel. 468 003 465, provozní doba: středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h.
Lanškroun  Nám. J.M.Marků 5, radnice - zasedací místnost č. 17, provozní doba: středa 9.00 – 12.00 h. (druhou a čtvrtou v měsíci)