ČIPOVÁNÍ PSŮ V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
Město Česká Třebová, stejně jako i jiná města se neustále potýkají s problémem nalezených toulavých psů a vzrůstajícími náklady na jejich umístění v útulku. Situaci by jistě usnadnilo označení psů prostřednictvím čipu a jejich přímé předání majiteli, pokud by se dal díky čipu dohledat.
Samozřejmě by byl ideální stav, kdyby byl každý pes označen čipem, ale žádný zákon to zatím nenařizuje. V současné době je to jeden ze způsobu jednoznačného a nezaměnitelného označení zvířete, které tím získá možnost, aby bylo identifikováno v případě jeho ztráty, zaběhnutí se nebo jeho odcizení. Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku, což je bezesporu jeho velkou výhodou.
Obce toto označování podporují a poskytují i na takovéto označení příspěvek. Konkrétně v České Třebové, pokud majitel psa nahlásí číslo čipu na finančním odboru Městského úřadu, bude číslo čipu zavedeno do databáze (evidence) poplatků ze psů. Na základě této databáze má Městská policie v České Třebové možnost, s pomocí čtečky mikročipu psů, identifikovat majitele psa.
Zastupitelstvo Města Česká Třebová schválilo na svém zasedání dne 17. 10. 2011 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů (nabývá účinnosti k 1. 1. 2012), která dle textu v bodě 9 článku 2 poskytuje jednorázovou slevu ze sazby poplatku poplatníkovi, který poskytne správci poplatku identifikační údaje čipu, a to až do výše 500 Kč.
Proč si tedy nechat psa čipovat?
-         Čipování psa umožní jeho zápis do centrální evidence Národního registru majitelů zvířat, prostřednictvím kterého je kontaktován majitel např. ztraceného zvířete. Tím se sníží následné náklady spojené s umístěním psa v útulku, které při převzetí psa musí majitel uhradit a dnes se pohybují v řádech až několika stokorun.
-          Čipování psa umožní vystavení pasu zvířete, který je nezbytný pro cesty do zahraničí.
-          Čipování psa, jeho registrace městským úřadem a splnění podmínek vyhlášky zajistí majiteli psa poskytnutí slevy na poplatku ze psů.
-          Čipování psů je důležitým krokem ze strany majitel i pro další záležitosti spojené s jeho miláčkem (pro chovatelskou evidenci psů, pro kontrolu a prokázání identity zvířete při cestách do zahraničí, pro kontrolu a prokázání identity zvířete při jeho exportu do zahraničí, pro označení psa, který má nečitelné tetování a nemůže tak být bezchybně prokázána jeho identita, ...).

Mgr. Jana Vebr, vedoucí oddělení informatiky